Uw Business Continuity geregeld

Expertise in Business Continuity

Hoe bent u voorbereid op een eventuele calamiteit? Heeft u een actueel calamiteiten draaiboek en inzicht in welke risico’s voor zijn voor uw bedrijf acceptabel zijn bij uitval van uw IT-systemen? Hoe belangrijk is het altijd kunnen beschikken over actuele data voor uw primaire bedrijfsprocessen en de wijze waarop u uw klant bedient?

Bedrijfscontinuïteit, ook wel Business Continuity Management of Business Resilience genoemd, is het geheel aan activiteiten dat erop gericht is de continuïteit van een onderneming te waarborgen. Dit betekent risico’s identificeren en hiervoor passende maatregelen nemen zodat uw continuïteit wordt gewaarborgd door een samenhangend stelsel van maatregelen. KPN is uw professionele partner met ruim 35 jaar ervaring in dit vakgebied.

Neem contact met mij op

Oplossingen

Media transport en Storage

Media Transport & Storage

Hoe heeft u uw back up van bedrijfskritische data geregeld?
Verklein uw risico met de professionele services van KPN. De externe opslag van uw data is essentieel ter voorkoming van dataverlies bij calamiteiten.

Backup Online XL

Backup Online XL

Een professionele backup oplossing voor al uw data. Met 24x7x365 support door de professionals van KPN bij calamiteiten. Veilige opslag in het continuiteitcentrum van KPN. Zo heeft u een flexibel en schaalbaar alternatief.

Disaster Recovery Services

Disaster Recovery Services

KPN helpt u bij het weer operationeel krijgen van uw ICT-voorzieningen in geval van uitval. U profiteert van onze nieuwe housing locatie, systemen en storage.

Colocation

Colocation

Met colocation van KPN is uw IT-omgeving altijd beschikbaar in 1 van onze Nederlandse datacenters. Veilig, groen en betrouwbaar.

Business continuity tooling

Hoe goed bent u voorbereid op een calamiteit? Hebt u een actueel draaiboek? KPN helpt u bij het opstellen en inrichten van uw continuiteitsplan.

Systeemuitwijk

KPN ondersteunt uw organisatie om na een calamiteit uw ICT-voorzieningen weer snel operationeel te krijgen.

Werkplekuitwijk

Binnen enkele uren beschikt u over een ingerichte werkplek in geval van een calamiteit. U verkleint de operationele en financiële impact op uw organisatie.

Branches

Business continuity in de branche Zorg

Zorg

Privacy, compliance en security vraagstukken staan hoog op de agenda van zorginstellingen. De grote verwevenheid van patiëntenzorg met ICT diensten maakt dat in toenemende mate aandacht wordt besteed aan preventieve maatregelen. Het business continuïteit portfolio van KPN biedt een passende oplossing voor zorginstellingen die nog slimmer, efficiënter en effectiever willen werken.

Business continuity in de branche finance

Finance

De financiële sector is bij uitstek een bedrijfstak waar integriteit, privacy en compliance een zeer belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Veranderende wet- en regelgeving op dit gebied dwingen financiële instellingen continue bewust te zijn van de verplichtingen die op deze sector van toepassing zijn. KPN biedt met haar business continuïteit portfolio voor vele financiële instellingen de passende oplossing.

Continuity voor de overheid

Overheid

De overheidsmarkt is volop in beweging met fusering van gemeentes, de implementatie van nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en toenemende dreiging omtrent cybersecurity. Met haar business continuïteit portfolio is KPN de partij die (lokale) overheden een passende oplossing biedt. Als leverancier van veilige en innovatieve infrastructuren verbinden we overheden onderling, met burgers en met bedrijven.

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.

Neem contact met mij op