ICT Service Desk

Professionele oplossingen Service Desk

Service Desk van KPN biedt professionele en flexibele oplossingen voor uw ICT service desk door de inzet van onze goed opgeleide ICT professionals.

De afhankelijkheid van ICT legt grote druk op uw service desk. De kwaliteit en continuïteit hiervan zijn van belang bij het ondersteunen van de productiviteit van uw medewerkers. Vanuit de service desk moet ondersteuning worden geboden aan ontwikkelingen als ‘het nieuwe leven en werken’ en ‘bring your own device’.

Support Desk voor uw ICT Service Desk

Voordelen Service Desk

  • Hoge user experience
    Door een laagdrempelige ondersteuning te bieden, aansluitend bij de wensen van uw medewerker
  • Kostenbesparingen
    Door schaalvoordeel en procesoptimalisatie
  • Maximale continuïteit
    Door de bezetting van professionele, goed opgeleide Service Desk medewerkers

Modules

detachering van service desk

Detachering

KPN levert aan u het juiste personeel met het juiste profiel om invulling te geven aan de ICT Service Desk inzetvraag zoals deze is vastgesteld door uw organisatie.

co-sourcing van de service desk

Co-sourcing

KPN neemt de verantwoordelijkheid voor de bemensing van uw ICT Service Desk over. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de invulling in aantal medewerkers.

Outtasking van de service desk

Outtasking

KPN neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van uw ICT Service Desk functie en bijbehorende prestaties, maar u houdt de regie.

Outsourcing van de service desk

Outsourcing

KPN neemt de complete verantwoordelijkheid voor de uitvoering van uw ICT Service Desk functie over,  in combinatie met de regie over uw ICT keten.

Video: DeliXL en KPN

DeliXL heeft een pakket van 15 IT en telecomdiensten bij KPN ondergebracht. Hierdoor minimaliseert de beheerinspanning voor DeliXL en krijgt men de beschikking over veel extra functionaliteiten in de werkplek- en telefoniedomeinen. De probleemloze werking van ICT-systemen is van levensbelang voor DeliXL.

Bekijk de video voor meer informatie.

Klantcases

Download de klantcase over ICT Service Desk en NN Investment Partners

Klantcase: NN investment partners

NN IP beschikt nu over een professionele, multifunctionele servicedesk, bemand door Call2. De medewerkers handelen 75 tot 80% van de calls in de eerste lijn af en zijn verantwoordelijk voor onder meer autorisatiebeheer op applicaties. Daarnaast staan er altijd 2 servicedeskmedewerkers paraat voor Front Office Support.

Download de klantcase

Download de klantcase over ICT Service Desk en Provincie Overijssel

Klantcase: Provincie Overijssel

Call2, onderdeel van KPN, richtte de helpdesk in volgens de eisen en wensen van de provincie en adviseerde waar nodig over verbeteringen van de dienstverlening. Meer dan 85% van de calls worden binnen 20 seconden opgepakkt en meer dan 50% van de vragen wordt tijdens het eerste gesprek beantwoord.

Download de klantcase

Whitepaper: Service Desk Sourcing

De afhankelijkheid van ICT neemt zienderogen toe. Dit legt een grote druk op uw ICT organisatie en in het bijzonder op uw ICT service desk. De kwaliteit en continuïteit van uw service desk zijn van groot belang bij het ondersteunen van de productiviteit van uw medewerkers.

KPN levert professionele en flexibele oplossingen voor uw ICT Service Desk. Lees meer in de whitepaper.

Download de whitepaper

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.

Neem contact met mij op