Component Monitoring

Grip en controle op uw ICT-infrastructuur

Met Component Monitoring is het mogelijk om de beschikbaarheid, performance en capaciteit van de afzonderlijke componenten te meten in uw ICT-infrastructuur. Op basis van checks worden parameters van systemen gemeten. Overschrijdingen van ingestelde drempelwaarden leiden tot automatische triggers in de service management tooling waardoor IT medewerkers proactief worden geïnformeerd bij verstoringen en snel een root cause analyse kunnen uitvoeren.

De module Business Service Monitoring is optioneel. Hiermee kan worden gerapporteerd over een business service, zoals mail of business applicatie, door het groeperen van componenten in een dienstverleningsketen.

Voordelen Component Monitoring

Voordelen Component Monitoring

  • Inzicht
    Optimaal inzicht in uw ICT-infrastructuur en prestaties van uw business applicaties
  • Proactief beheer
    IT medewerkers verkrijgen sneller beschikbare informatie door proactief beheer van de ICT-infrastructuur
  • Tevreden eindgebruiker
    Hogere tevredenheid bij eindgebruikers door verbetering van beheer en vermindering van storingen

Modules Component Monitoring

Business Service Monitoring

Business Service Monitoring

Beschikbaarheid, performance en capaciteit van de business service wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard en geeft in 1 oogopslag aan wat de impact is als er een component uitvalt of een storing heeft. Zo heeft u optimaal inzicht in uw business services.

Factsheet: Ketenmonitoring

Met ketenmonitoring bewaakt en optimaliseert u uw ICT-omgeving door de focus te leggen op eindgebruikerservaringen. U verlaagt risico’s op uitval en op performance- problemen. Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit van uw dienstverlening en bedrijfsvoering. Ketenmonitoring bestaat uit een aantal complementaire bouwblokken die u afzonderlijk of in relatie met elkaar kunt inschakelen. Lees meer over de mogelijkheden in onze factsheet.

Download de factsheet

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.

Neem contact met mij op