Veiligheid voor professionele hulpverleners

Veilige samenleving

De fysieke en virtuele wereld om ons heen veranderen snel, ook in het veiligheidsdomein. Dit raakt de burgers en ook de professionele hulpverleners. Tegelijkertijd staan hulpverleners voor de uitdaging meer veiligheid met minder middelen te realiseren.

Als Nederlands bedrijf gelooft KPN in de toegevoegde waarde van slimme inzet van ICT en samenwerking als enablers voor deze uitdaging.

Wij kennen de toegenomen verwevenheid van ICT, data(management), connectiviteit en devices om de informatie-uitwisseling en informatiepositie van hulpverleners te optimaliseren. Hierdoor kunnen deze zich efficiƫnter en tegelijkertijd meer zichtbaarrichten op hun primaire taak, namelijk een veilig Nederland.

Neem contact met mij op
Openbaar Orde en Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Het OOV wordt geconfronteerd met cybercrime. Met slimme en innovatieve ICT-organisaties worden betere oplossingen geboden voor een veiliger Nederland.

Justitie

Justitie

Als leverancier en beheerder van veilige en vitale ICT-infrastructuur ondersteunen wij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Defensie en veiligheid

Defensie

De informatie uitwisseling binnen defensie wordt door KPN geoptimaliseerd. Samen werken we toe naar 1 defensienetwerk.

Whitepaper: Smart Safety

De digitalisering van de samenleving biedt niet alleen kansen, maar werkt ook nieuwe risico's in de hand. KPN is ervan overtuigd dat slimme, innovatieve ICT-organisaties in het veiligheidsdomein betere oplossingen bieden voor een veiliger Nederland. Lees voor meer informatie onze whitepaper.

Download de whitepaper

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.

Neem contact met mij op