Utilities

ICT oplossingen voor de energiebranche

Om in de toekomst te beschikken over voldoende energie is meer nodig dan alleen fossiele brandstoffen. Daarom wordt gewerkt aan een duurzame en veilige energievoorziening waarin ICT een cruciale rol speelt. Decentrale opwekking en een actievere rol van de consument zijn hierin belangrijke ontwikkelingen.

Hoe gaat u in dit kader om met thema’s als communicatie, smart data en privacy & security? KPN heeft jarenlange ervaring in het leveren, beheren en onderhouden van infrastructuren en netwerkgerelateerde ICT oplossingen voor de energiebranche. Daarnaast laten we medewerkers, klanten en andere relaties op een effectieve manier samenwerken.

Bel of mail mij

Oplossingen

Video: ENCS

KPN werkt samen met Alliander en DNV GL bij het opzetten van het European Network for Cyber Security (ENCS). Dit netwerk is bedoeld voor het ondersteunen van de beveiliging van kritische infrastructuren.

Video: Smart grids

Alliander en KPN werken samen aan het ontwikkelen van mobiele netwerken (smart grids). Deze zijn bedoeld voor onder andere communicatie met slimme meters en sensoren op basis van CDMA en PVNO.

Video: TEI

KPN ondersteunt het project voor Toegankelijke Energie Informatie (TEI). Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een open nationaal platform voor energiedata.

Video: Gasunie

De Gasunie verzorgt transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland. KPN faciliteert het Gasunie IP-netwerk dat langs de transportbuizen ligt.

E-Book: Duurzame energie

'Op weg naar een duurzame, slimme en veilige energievoorziening.’

In dit e-book staat ICT centraal in een transformerende energiemarkt. Gaat u de dialoog met ons aan?

Download het e-book

Case: Box bij Enexis

Enexis is verantwoordelijk voor de energievoorziening van meer dan 2,7 miljoen klanten. Met Box kreeg Enexis een veilige clouddienst voor het opslaan en delen van bestanden.

Download de case

Wilt u meer informatie? Vul het formulier in of mail ons.

Neem contact met mij op