Zorg bieden zonder zorgen

Door de groeiende vergrijzing raken verpleeghuizen steeds voller. Van senioren wordt verwacht dat zij hun zelfstandigheid vergroten. En in 2014 werd een wet aangenomen die stimuleert dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor groeit de zogeheten extramurale zorg: zorg op afstand, buiten de muren van een zorginstelling. Dit biedt niet alleen meer vrijheid, maar vraagt ook om een grotere zelfredzaamheid van de ouderen zelf. Digitale persoonsalarmering – gedragen om de hals en mét spreekluisterverbinding – geeft de cliënt, de familie en de zorginstelling de zekerheid dat zorg altijd dichtbij is. Jaap Sprey is bouwmanager bij Markenheem. Hieronder leest u meer over de overstap van Markenheem naar KPN ZorgVrijThuis.

Welke behoefte had Markenheem op het gebied van persoonsalarmering?

“Voorheen maakten we gebruik van analoge persoonsalarmering, maar met de bouw van een nieuw verpleeghuis in het vooruitzicht, wilden we in 2013 kijken naar een toekomstbestendige oplossing. Natuurlijk is een digitale variant dan het eerste waar je aan denkt. Toch is dit in onze sector een innovatieve en gedurfde keuze, want veranderingen in de zorg worden vaak als lastig ervaren. Bovendien zijn onze extramurale cliënten nauwelijks online, wat de uitdaging alleen maar groter maakte - minder dan tien procent is aangesloten. Dat betekent namelijk dat we ervoor moesten zorgen dat op alle adressen internet werd aangelegd. Ik ben dan ook blij dat de accountmanager van KPN ons vanaf het begin goed heeft begeleid. Dat heeft er mede voor gezorgd dat we zo tevreden zijn over de dienst en de samenwerking.”


Over Markenheem

Markenheem is zorgaanbieder in verpleeghuis- en thuiszorg. De organisatie werkt in de gemeenten

Doetinchem en Bronckhorst. Markenheem levert hoogwaardige, persoonlijke zorg. In 5 woonzorgcentra aan ruim 380 cliënten, en aan huis bij meer dan 500 cliënten.


Hoe verliep het proces?

“Om de impact voor de cliënten zo klein mogelijk te maken, organiseerden we een aantal bewonerssessies. Hierin legden we aan hen uit wat er ging gebeuren, en hoe het systeem precies werkt. Maar ook wat de voordelen zijn en waarop gelet moet worden in het gebruik. De uitrol in de nieuwbouw ging vrij vlot. Dat is ook logisch, want binnen een nieuw leeg gebouw heb je letterlijk alle ruimte om je gang te gaan.”

Wat betekent de komst van het nieuwe systeem voor de cliënten?

“Voor de cliënten is de spreekluisterfunctie in de halszender ideaal. Nu hoeft de cliënt niet meer te communiceren via een vast punt in de ruimte, maar kan hij overal spraakverbinding maken met één druk op de knop. Zelfs in de douche! Dat verhoogt de veiligheid aanzienlijk. Zo hebben onze cliënten de zekerheid dat zorg altijd dichtbij is. Daarnaast zien we op afstand welke netbox er offline is en van welke halszender de batterij leeg is. Daarop ondernemen we dan meteen actie. Dat biedt nog meer zekerheid.”

Wat is er voor jullie als organisatie veranderd met de komst van het systeem?

“Allereerst is onze zorgketen uitgebreid. Voorheen kwamen meldingen direct bij onze wijkverpleegkundigen binnen. Nu gaan de oproepen eerst naar Zorgcentrale Noord. Zij bepalen of er daadwerkelijk zorg nodig is, of dat de cliënt eigenlijk een sociale hulpvraag heeft. Denk dan aan dingen als het binnenhalen van de luifel, of simpelweg een praatje maken. Dat hier nu op gefilterd wordt, is prettig voor de thuiszorg, omdat ze zo echt de juiste zorg kunnen verlenen. En dat maakt efficiënter werken mogelijk. Verder spreekt de eenvoudige ‘plug & play’-installatie ons ontzettend aan. De eerste uitrol was grootschalig, maar er komen natuurlijk regelmatig nieuwe cliënten bij. Onze technische dienst sluit hen dan heel makkelijk aan, zonder dat er bekabeling nodig is. Een ander groot pluspunt is dat we nu kunnen rapporteren: we krijgen meer data waarop we kunnen sturen, wat belangrijk is voor onze bedrijfsvoering.”

Heb je nog inzichten die je wilt delen?

“Kunnen vertrouwen op je partners is ontzettend belangrijk. Want vernieuwing is soms moeilijk, voor cliënten en voor medewerkers. Dat is de angst voor het onbekende. Ik vind dat wij vooral moeten doen waar we als organisatie goed in zijn, en dat is het verlenen van zorg. Een bedrijf als KPN is ervoor om ons te ondersteunen en mee te denken in ICT. Dat is hun specialiteit. Daarnaast vind ik de bedrijfsmatige blik die ze op onze business werpen erg prettig. In de zorg is dat wat mij betreft soms wel eens nodig.”


Over KPN Zorg

De zorgsector staat onder enorme druk om effectiever te werken. Iedereen moet een bijdrage leveren om oplossingen te vinden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Meer tijd, betere kwaliteit en meer comfort binnen de zorg voor iedereen is mede mogelijk door de inzet van ICT. Daarom

ontwikkelde KPN verschillende praktische ICT-oplossingen die zorginstellingen helpen om hun doelstellingen te bereiken. Kijk voor meer informatie op kpn.com/zorg – de website is onlangs vernieuwd.


Gerelateerde artikelen