Werk maken van digitale zorg

De zorg digitaliseert in rap tempo. In 2017 zal die trend zich uiteraard doorzetten. Maar wat zijn hiervan dan de gevolgen? En welke specifieke ontwikkelingen doen zich komend jaar voor? Vinood Mangroelal, Director Sales Healthcare bij KPN, geeft zijn visie op zorg en ICT in 2017.

Digitalisering. Dat is in 2017 – en daarna! – de grote trend in de zorg. Die digitalisering zet door op drie thema’s, zo stelt Vinood Mangroelal. ‘Ten eerste verwacht ik dat de zorgketen informatie veel intensiever digitaal gaat delen, waarbij veiligheid en privacy centraal staan. Dit wordt mede geïntensiveerd door de wet op de cliëntenrechten. Daarin staat dat de informatie-uitwisseling in de zorg gestimuleerd en versneld moet worden. Patiënten moeten bijvoorbeeld gemakkelijker toegang krijgen tot hun zorgdossier. Ik verwacht dan ook dat zorgorganisaties hier in 2017 – samen met de markt – echt werk van gaan maken.’

Hogere eisen

Mangroelal voorziet daarnaast dat zorgprocessen – met hulp van ICT – verder worden geoptimaliseerd. ‘Relevante innovaties vinden steeds sneller hun weg naar zorgprofessionals. Het is dus van belang dat zorginstellingen een omgeving creëren, waarin ze nieuwe technologieën snel kunnen invoeren. Dit betekent dat zorginstellingen steeds hogere eisen gaan stellen aan hun ICT-infrastructuur. Soms heeft dit tot gevolg dat ze (een deel van) die infrastructuur buiten hun organisatie beleggen – outsourcing dus. Met name care-organisaties hebben hier de afgelopen jaren al de nodige stappen in gezet. Ik ga ervan uit dat deze trend zich in 2017 ook gaat voordoen bij ziekenhuizen. Ik verwacht ook dat dit leidt tot allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden. Ziekenhuizen zullen bijvoorbeeld samen gaan werken om hun ICT gemakkelijker buiten de deur te kunnen beleggen.’

Zelfstandig

Een derde grote trend is dat zorg zich nog veel meer verplaatst van ziekenhuizen of verpleeginstellingen naar de patiënt thuis. ‘Patiënten blijven tegenwoordig na een operatie niet nog weken in het ziekenhuis liggen’, stelt Mangroelal. ‘Zodra het enigszins kan, mogen ze naar huis. De kosten om langer in het ziekenhuis te verblijven, zijn niet meer te verantwoorden. En patiënten willen ook zelf graag sneller weer hun normale leven oppakken. Daarnaast blijven mensen als gevolg van de Wet langdurige zorg sowieso langer zelfstandig thuis wonen. En dankzij ICT is er ook veel meer mogelijk.’ Mangroelal is er dan ook van overtuigd dat digitale zorg in de thuissituatie in 2017 een nog grotere vlucht gaat nemen. ‘Verzekeraars zijn afgelopen jaar bijvoorbeeld begonnen met het vergoeden van verschillende e-Health-oplossingen. Het feit dat zij hier nu achter gaan staan is echt een enorme stimulans.’

Data-uitwisseling

De toenemende invloed van gezondheidsapps en wearables hangt hier ook mee samen. Volgens Mangroelal worden gezondheidsapps en wearables steeds professioneler. ‘Het zijn niet meer de simpele stappentellers waarmee het allemaal begon. Wearables genereren echt enorm veel data over iemands gezondheid. Volgende stap – en die gaan we in 2017 echt zetten – is dat die informatie gebruikt gaat worden. Niet alleen door de drager van de wearable. Maar ook door zijn huisarts of specialist in het ziekenhuis. Je ziet in de markt al enkele initiatieven op dit vlak. Ik ga er dan ook vanuit dat deze vorm van data-uitwisseling – waar de patiënt echt de regievoerder is over de data – de toekomst heeft.’

Door Tessy van Rossum - ICT & Health

Gerelateerde artikelen