Wat maakt de stad slim?

Gemeenten staan voor de grote uitdaging om de kwaliteit van het leven van de burgers verder te verbeteren. Slimme technologieën helpen daarbij. Zij maken steden veiliger en efficiënter, en bovendien aantrekkelijker voor burger en bedrijven. Met andere woorden: gemeenten worden slimmer. Maar wanneer is een gemeente precies slim, en wat zijn de mogelijkheden?

Slim of ‘smart’ is een populair begrip geworden. Tegenwoordig is de telefoon, het horloge en de televisie ook slim. Eén van de meest geaccepteerde definities voor slim is: ‘een activiteit of verzameling activiteiten die zorgt voor aanzienlijke winst in sociaal, duurzaam en economisch opzicht. Slimme toepassingen bieden vaak de benodigde, integrale oplossing voor complexe problemen.’

De Slimme Stad

Ook de term Slimme Stad – ook wel Smart City genoemd – wordt steeds vaker gebruikt. De Slimme Stad klinkt futuristisch. Snel is de associatie gemaakt met ingewikkelde technologieën, die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Toch maakt iedereen steeds vaker gebruik van de mogelijkheden die Slimme Steden ons bieden. Denk bijvoorbeeld aan straatlantaarns, die aangaan wanneer ze beweging registreren. Of wegen die de verkeersdrukte en eventuele ongelukken detecteren. Sensoren houden nauwgezet bij hoeveel CO2-fijnstof op deze wegen in de lucht komt. Ook geven deze sensoren bij alarmerende situaties direct een signaal aan de hulpdiensten. Het zijn maar enkele van de technische mogelijkheden en innovaties om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Integrale en datagedreven oplossingen

Slim gaat verder dan technologie alleen. We zijn slim bezig als we verbindingen kunnen leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, en technologische oplossingen en toepassingen. Slimme Steden worden gezien als het antwoord op veel maatschappelijke uitdagingen, zoals voor de problematiek op gebieden als mobiliteit, duurzaamheid, infrastructuur, energie en gezondheid. Deze thema’s zijn zo complex en grootschalig geworden, dat ze vragen om integrale, datagedreven oplossingen die door veel partijen in de stad worden gedragen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een economisch gezondere en leefbaardere stad.

Voorwaarden voor succes

Voor toepassingen in een Slimme Stad is schaalbaarheid belangrijk. De mogelijkheid om projecten snel en zonder veel extra inzet van mensen naar een grote schaal te tillen, is essentieel voor duurzaam succes. Ook toekomstvastheid is een succesfactor. In de toekomst ontdekken we ongetwijfeld nog meer functionaliteiten en toepassingen. Dat vraagt een zorgvuldige planning en een goede oriëntatie op toekomstbestendige standaarden. Tot slot kan een Slimme Stad niet zonder data. Over privacy en security van deze data moet goed worden nagedacht. Een onafhankelijke datamanager die data scheidt, anonimiseert, selecteert, versleutelt en veilig bewaart, is daarom noodzakelijk.

Consistent beleid

De realisatie van een Slimme Stad lukt niet van de ene op de andere dag. De technologie om aan de hand van dataspecifieke oplossingen te ontwikkelen is er al. Maar het kost tijd om te komen tot een integrale, sector-overstijgende visie op specifieke vraagstukken in de gemeente, en de planning en uitvoering van die visie. Commitment is het sleutelwoord, want een succesvolle Slimme Stad ontstaat als overheden, onderwijs, leveranciers, én de burgers van de stad nauw samenwerken. Wel moet er een partij zijn die de rol van aanjager en regisseur oppakt. Dit is een rol die een gemeente normaalgesproken prima past. Ook is een gids nodig die slim toegankelijker maakt. KPN is dat door intensief samen te werken met wetenschappelijke instituten, door te experimenteren met toepassingen in zogeheten living labs binnen gemeenten en door baanbrekende pilots uit te voeren met grote ondernemingen.

Whitepaper: 'Smart Cities - Een veranderende wereld'

In deze whitepaper leest u alles over nieuwe technologie en maatschappelijke paradigma’s, de Smart City strategie als vliegwiel voor de toekomst, de rol van data en de vereiste basisingrediënten voor succes.

Download

Gerelateerde artikelen