Waar komt uw zorgprofessional vandaan in 2030?

Patiënten die niet in het land wonen waar zij zorg krijgen en niet voor een acute ingreep worden opgenomen, worden medisch toeristen genoemd. Steeds meer patiënten kiezen ervoor om zorg in het buitenland af te nemen.

In Europa is er een toenemende uitstroom van patiënten, voornamelijk naar Noord-Amerika en Azië. De belangrijkste redenen voor het kiezen voor een medische behandeling in het buitenland zijn kwaliteit en procedures die in het thuisland niet beschikbaar zijn. Ook lagere kosten of het omzeilen van wachtlijsten worden als motivatie genoemd. Landen als Thailand en India zien medisch toerisme als belangrijke bron van inkomsten en investeren veel geld in deze sector. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde wellness-vakantie, waarbij een medische ingreep wordt gecombineerd met een vakantie in het buitenland. Met de toenemende stroom van medische toeristen ligt er een grote uitdaging in het waarborgen van veilig gedeelde patiëntdata met zorginstellingen over de landsgrenzen.

Zorgverleners gaan steeds vaker de grens over om in te springen op tekorten

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse bevolking vergrijst. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de zorgvraag, maar leidt ook tot een krimpende beroepsbevolking. Hoewel het aantal artsen en verplegers per inwoner licht steeg in de afgelopen jaren wordt voorspeld dat in de komende jaren de groei zal worden ingehaald door de aantallen in de vergrijsde beroepsbevolking die met pensioen gaan. De Europese Commissie voorspelt een tekort van 15% aan arbeidskrachten in de zorg in 2020.

De krimp wordt deels opgevangen door personeel uit het binnenland. Binnen Europa is ook een stijging te zien van het aantal zorgprofessionals dat instroomt vanuit het buitenland. West-Europese landen zien bijvoorbeeld een instroom van werknemers uit landen zoals Portugal of Griekenland, waar de investeringen in gezondheidszorg relatief laag zijn. Momenteel is de emigratie van medisch personeel in de meeste landen nog laag, onder de 3% van de gehele beroepsbevolking. In Verenigd Koninkrijk komt 11% van het medisch personeel en 26% van de dokters uit het buitenland. Verwacht wordt dat emigratie van zorgpersoneel toeneemt naarmate binnenlandse tekorten in de zorg oplopen.

Communicatie op afstand tussen patiënt en zorgprofessional kan druk op systeem verlichten

Gezien de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zowel zorgvraag als aanbod wordt er druk gezocht naar oplossingen om de druk op het systeem te verlichten. Aantrekken van krachten uit het buitenland zou een deel van de oplossing kunnen zijn voor de verwachte tekorten. Ook het verder integreren van digitale hulpmiddelen kan de druk op zorgverleners verlichten.

Efficiënte communicatie tussen patiënt en zorgverlener staat vaak centraal. In het eerder uitgekomen Zorg Enablers 2017 werd aandacht besteed aan MDLive. Met behulp van video, telefoon of apps kan voortdurend contact gelegd worden met zorgprofessionals. Zo kunnen patiënten zelf een consult plannen en worden zorgverleners sneller gekoppeld aan zorgbehoevende patiënten. Naast de mogelijkheid tot een gesprek biedt MDLive ook dataverzameling van patiëntendossiers en biometrische sensors aan. Zo kan ook een controle op afstand worden uitgevoerd.

Diagnose Transformatie

Dit artikel is opgesteld op basis van onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de Westerse gezondheidszorg, in het kader van het programma Diagnose Transformatie. Met het programma wil KPN samen met haar klanten en andere strategische partners de transformatie van de Westerse gezondheidszorg stimuleren. Het programma bestaat uit vier delen: 1) Need for change, 2) Enablers of change, 3) Solutions for change en 4) Healthcare Transformation. De 'Need for change' geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Westerse gezondheidszorg, waarbij een helder beeld geschetst wordt van de veranderende zorgvraag. Kijk voor meer informatie over dit programma op www.diagnoseprogrammas.nl/diagnose-transformatie.

Gerelateerde artikelen