unchain.io biedt samen met KPN en Microsoft blockchain-as-a-service

Tech startup unchain.io gaat samenwerken met KPN en Microsoft van het aanbieden voor een ‘Blockchain-as-a-service-stack’ met daarin The Blockchain Gateway van unchain.io.

- For English text, please see below -
unchain io

KPN en unchain.io werken hierbij samen om een kant en klare combinatie van technologie als een service te leveren. De combinatie van de beproefde Microsoft Azure Stack op KPN’s Cloud vanuit haar Nederlandse data-centers met het blockchain integratie platform van unchain.io vormen samen een betrouwbaar platform om blockchain projecten daadwerkelijk te bouwen en ook uit te rollen.

Binnen KPN’s Blockchain-as-a-Service, gebaseerd op Microsoft’s Azure Stack (via KPN InternedServices) is een sterke focus op de uitbreiding van ‘distributed ledger/blockchain’ services als onderdeel van KPN Hybrid Cloud Services portfolio. Met een hoogwaardige cloud omgeving vanuit haar Nederlandse datacenters is KPN goed gepositioneerd voor blockchain projecten. De diensten van KPN zijn ook in Gartners Magic Quadrant erkend als sterke Niche Cloud offering for ‘Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe’.

Robin Scholten, directeur van KPN InternedServices:
'We zien dat klanten steeds vaker naar blokchain technologie kijken als alternatief voor het doen van veilige transacties in een online omgeving. Met Microsoft Azure Stack versterkt KPN haar public- en private-cloud propositie met een rijke set aan extra services waarmee klanten eenvoudig blockchain projecten kunnen ontwikkelen en testen. Zo faciliteert KPN Blockchain as a Service organisaties om blockchain proof of concepts te doen.'

The Blockchain Gateway

The Blockchain Gateway van unchain.io is een hoogwaardig blockchain integratie platform, dat organisaties in staat stelt om op een schaalbare en veilige manier aan te sluiten op het blockchain netwerk van hun keuze. Na de publieke start van unchain.io in maart dit jaar, is haar product, The Blockchain Gateway, al in gebruik bij een geselecteerd aantal organisaties als onderdeel van het Early Access Program. De aankondiging van vandaag is het volgende resultaat voor de technologie van unchain.io, en de toegevoegde waarde ervan in combinatie met cloud services.

De annoncering is ook een belangrijk voorbeeld van unchain.io’s inspanningen voor het opbouwen van een ecosystem van betrouwbare technologie partners. Mede op basis van deze samenwerking bouwt unchain.io snel verder aan een internationaal netwerk om daarmee samen te werken en haar technologie in te zetten in blokchain initiatieven zoals Proofs of Concept (PoC), pilots en productienetwerken voor consortia-, enterprise- and overheidsinstellingen.

Berit Fuss, director of ecosystem development bij unchain.io:
'In de blockchain markt is er een duidelijke behoefte om de gedefinieerde toepassingen voor blockchain eenvoudig en kosteneffectief om te zetten in een proof of concept. Deze geannonceerde service maakt dit werkelijkheid door een gebruiksvriendelijke, betrouwbare cloudomgeving te combineren met onze gateway. Vandaaruit is het vervolgens ook mogelijk om de succesvolle PoC-initiatieven om te zetten in pilots en later op te schalen naar productieomgevingen.'

Microsoft heeft een jarenlange relatie met KPN. Azure Stack speelt daarbij een vitale rol in KPN’s Hybrid Cloud Service omdat het KPN in staat stelt op een consistente manier hybride applicaties on-premise te draaien. Daarmee kan worden voldaan aan zowel performance-eisen alsook aan specifieke regelgeving ook in disconnected omgevingen.

Natalia Mackevicius, director of Azure Stack, Microsoft Corp.:
'We zijn trots dat KPN Microsoft Azure Stack als fundament inzet voor haar hybride cloudoplossing en het initiatief met unchain.io. Daarmee wordt samen met onze cloud services meerwaarde gecreëerd om aan vragen van klanten te voldoen. Microsoft is gecommiteerd om klanten te helpen blockchain technologie, en de implementatie daarvan te versimpelen.'

- English version: -

Technology start-up unchain.io announces that it will work with KPN and Microsoft to offer The Blockchain Gateway in a ‘blockchain-as-a-service stack’.

KPN and unchain.io join forces to provide a plug and play/ready-to-use stack of technology to quickly build and deploy blockchain projects. Building on Microsoft Azure Stack, the combination with The Blockchain Gateway by unchain.io, provides an enterprise-grade, yet easy-to-use environment to make blockchain Proofs of Concept (PoC's) real for customers.

KPN offers Blockchain as a Service based on Microsoft’s Azure Stack (via KPN InternedServices), is looking to grow its distributed ledger/blockchain service offerings as part of its Hybrid Cloud Services. With a comprehensive cloud environment based on KPN’s in datacenters in The Netherlands, KPN is well positioned for blockchain projects. KPN’s services are recognized in Gartners Magic Quadrant as strong Niche Cloud offering for ‘Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe’.

Robin Scholten, Director of KPN InternedServices:
'
We’re seeing that customers are increasingly looking to blockchain technology as an alternative for conducting secure transactions in an online environment. With Microsoft Azure Stack, KPN is able to strenghten its public and private cloud offering with a rich set of additional services that enable customers to easily develop and test potential blockchain use cases. As such, KPN Blockchain as a Service will facilitate organisations in developing blockchain Proofs of Concept.'

The Blockchain Gateway by unchain.io, is an enterprise-grade blockchain integration platform, enabling organizations to securely and scalable connect to their blockchaintechnology of choice. Following the launch of unchain.io in March, The Blockchain Gateway is successfully used in selected engagements during the companies’ Early Access Program. Today’s announcement is another proof point for unchain.io’s technology and its value in combination with cloud services.

Today’s announced offering also marks unchain.io’s active engagement in building an ecosystem of trusted technology partners. Going forward, unchain.io will grow an international network to collaborate and leverage its technology in blockchain initiatives; PoC's, pilot and production in consortia-, enterprise- and governments.

Berit Fuss, Director of Ecosystem Development at unchain.io:
'In the blockchain marketplace there is a clear need to take defined use-cases into Proofs-of-Concept in an easy-, cost-effective manner. The announced service makes this a reality, by combining a user-friendly, trusted cloud environment with our gateway. This will also enable to grow successful PoC initiatives into pilot- and production environments'

Microsoft has a longstanding relationship with KPN. Azure Stack provides a vital role in KPN Hybrid Cloud Services as it enables KPN to run Azure consistent hybrid applications on-premises to meet performance or regulatory requirements, or in disconnected environments.

Natalia Mackevicius, Director of Azure Stack, Microsoft Corp:
'We’re proud that KPN looks to Microsoft Azure Stack as their trusted hybrid cloud foundation for their initiative with unchain.io, applying our cloud-based services into value-add solutions to meet their customer needs. Microsoft is committed to helping our customers simplify blockchain technology and implementations.'

----------------------------------------------------------------------
About unchain (www.unchain.io)
unchain.io was born when the founding-team recognized that the actual potential for blockchain will only be realized through an easy, secure and open integration platform.

The unchain.io founding team is a balanced blend of corporate rooted, commercial-, technology- and  financial leaders, powered by world-class blockchain developers.

The Amsterdam based start-up registered late 2016, and publically launched March 2018 after 1,5 year of development on its first release of The Blockchain Gateway. unchain.io is now rapidly scaling up its team to work with consortia, enterprise clients, system-integrators, application vendors and cloud-service-providers.

Gerelateerde artikelen