Digitale transformatie

Veel organisaties staan voor een digitale transformatie: ze digitaliseren steeds meer vitale werkprocessen, producten en diensten. Zo lukt het ze om betere diensten te leveren, producten sneller in de markt te zetten en dienstverlening klantgerichter te maken. Bedrijven die hierin uitblinken, noemen we digital masters. In dit artikel verkennen we de drijvende krachten achter digitaal meesterschap.

Digitaal meesterschap

Digital masters zijn bedrijven die in staat zijn om technologieën in te zetten om waarde te creëren. Voor hun klanten, maar ook voor hun eigen organisatie en medewerkers. Ze zijn flexibel, wendbaar en slagvaardig en hebben significant betere prestaties. Volgens onderzoek van Massachusetts Institute of Technology (MIT) wel tot 26% beter. Hun verdienmodellen, processen, distributiekanalen, diensten en klantbenadering worden versterkt en mede mogelijk gemaakt door technologie. Kortom: digitalisering is tot in de haarvaten van de organisatie doorgedrongen. Maar voor veel organisaties is dat nog lang niet op orde. En sommige moeten de eerste stap nog zetten. Wat zorgt ervoor dat organisaties digitaal meesterschap bereiken?

Uit onderzoek blijkt dat deze organisaties excelleren op 3 kritieke gebieden:

1. De mate van digitale intensiteit

Digitale intensiteit is de mate waarin een organisatie gebruikmaakt van digitale technologieën binnen operationele processen. Is alles gedigitaliseerd of wordt er nog met papier gewerkt? Zijn er nieuwe slimme toepassingen die oude, routineuze handelingen overbodig maakten? Bij digitale meesters is zoveel mogelijk gedigitaliseerd, de digitale intensiteit is bijzonder hoog. Digitale meesters durven substantieel te investeren in nieuwe technologieën én in de adoptie van technologie door de hele organisatie.

2. De transformatiecapaciteit van de organisatie

Een organisatie die digitaal heeft omarmd, is een organisatie die, vaak sneller dan andere, kan veranderen. Daar is de hele organisatie op ingericht. Niet alleen de structuren kunnen omgaan met snelle veranderingen, ook de medewerkers omarmen de veranderingen. Omdat ze weten dat alle digitale initiatieven binnen de organisatie gestructureerd en gecoördineerd plaatsvinden: er ligt een solide strategie ten grondslag aan hun digitale activiteiten.

3. Goed leiderschap

Digitale capaciteiten alleen zijn niet voldoende, mensen moeten alle mooie plannen uitvoeren. Goed leiderschap is de hefboom die technologie omzet in een ware transformatie. Je hoeft geen grote inspirator te zijn om eraan bij te dragen dat medewerkers achter deze broodnodige veranderingen gaan staan. Het gaat om een solide strategie en om medewerkers de middelen te bieden om veranderingen te kunnen omarmen. Bijvoorbeeld door agile werken in te voeren. Dat stelt hen in staat nieuwe toepassingen snel te ontwikkelen en snel te testen, alvorens deze op grotere schaal door te voeren.

Gerelateerde artikelen