Thuiswerken zal ook na coronacrisis meer de regel worden

Ziekenhuizen hebben als gevolg van de coronacrisis in zeer korte tijd een enorme omslag moeten maken op het gebied van thuiswerken. Voorheen gebeurde thuiswerken vooral sporadisch. In enkele weken is het aantal thuiswerkers en het aantal thuiswerkuren sterk toegenomen. “Die omslag was technologisch gezien niet al te moeilijk”, vertelt Robin Seelen van KPN Health-dochter CAM IT Solutions. “De uitdaging zat meer in het wennen aan een nieuwe manier van je werk doen.”CAM is al langere tijd actief in de zorgsector, met name ziekenhuizen. De onderneming levert een Platform as a Service (PaaS) om toepassingen voor zorgprocessen gebundeld te ontsluiten. Dat kon ook al thuis, maar in de praktijk gebeurde dat nog weinig. “Sinds maart vindt er een enorme opschaling plaats”, vertelt Robin Seelen, Chief Operating Officer (COO). “Ons platform voorzag in principe al in functionaliteiten voor telewerken. Toen de coronacrisis begon en er meer vraag kwam naar thuiswerkplekken, was het platform hier al op voorbereid.

Het enige wat we moesten doen, was voor sommige thuiswerkplekken de functionaliteit uitbreiden, met software-licenties en soms ook betere hardware. Zo konden we er samen met ziekenhuizen voor zorgen dat mensen die opeens thuis moesten gaan werken, exact dezelfde functionaliteiten hadden als op kantoor.” Niet alles is natuurlijk naar de thuissituatie te verplaatsen, weet Seelen. Mensen die fysieke ziekenhuisapparatuur nodig hebben, kunnen die niet van huis uit bedienen. Maar staf, medische diensten en specialisten kunnen een deel van hun werk goed van huis uit doen. Denk aan bepaalde analyses op het gebied van diagnostiek. Zij kunnen heel flexibel omgaan met hun werkzaamheden en bepalen wat zij echt in het ziekenhuis moeten doen en wat ook van huis uit kan.”

Technologisch weinig veranderd

Technologisch gezien waren dus weinig veranderingen nodig. De hardware thuis was vaak al geschikt voor thuiswerken. Ook mogelijkheden als videovergaderen waren al ingebouwd in CAMCUBE. Veel ziekenhuizen hadden deze mogelijkheid echter nog niet ingeschakeld, mede vanwege de investering in licenties en de zwaardere hardware benodigd voor videovergaderen. In eerste instantie werd videobellen en -vergaderen dan ook vooral buiten de CAMCUBE-omgeving gedaan, vervolgt Seelen. “Inmiddels zie je dat ziekenhuizen dit steeds meer binnen onze beveiligde omgeving willen doen. Zo kunnen medewerkers namelijk behalve videovergaderen ook bestanden met elkaar uitwisselen en er samen in werken, op een manier die aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. We verwachten dan ook dat dit de komende maanden in een stroomversnelling raakt en standaard gaat worden.”

Van uitzondering naar regel

Verder gebeurde thuiswerken voorheen vooral sporadisch, een situatie die bij CAM niet anders was. Nu opeens werd de uitzondering de regel. Dat leverde wel wat uitdagingen op voor ziekenhuizen: hoe zorg je ervoor dat medewerkers snel aan werken in de thuisomgeving wennen. Dat ze leren omgaan met zowel de bestaande (zoals videoconferencing) als nieuwe mogelijkheden, zoals bestanden uitwisselen en er in samenwerken. Seelen: “Wij hebben ervoor gezorgd dat alles snel ontsloten werd. Ziekenhuizen hebben het functionele aspect over het algemeen goed weten op te pakken door hier mensen op te zetten die de benodigde uitleg konden geven. Zo konden bijvoorbeeld radiologen snel vanuit huis werken via ons platform. Wij hebben teruggekoppeld gekregen dat het enorm heeft geholpen dat veel functionaliteiten al direct beschikbaar waren en eenvoudig opgeschaald konden worden.”

Eigen processen aangepast

CAM heeft zelf wel processen moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat het activeren en uitbreiden van de mogelijkheden op haar platform snel doorgang vond, ook al kon men vanwege de coronamaatregelen niet meer op locatie in het ziekenhuis komen. “Dat was best wel een uitdaging,” vertelt Seelen. “Zeker omdat we soms wel op locatie moesten zijn. Bijvoorbeeld om hardware te installeren. Door snel om te schakelen, zijn we er ondanks de andere omstandigheden in geslaagd om alle afspraken met ziekenhuizen gewoon na te komen.” “Die ontzorging was des te harder nodig toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte en ziekenhuizen alle zeilen moesten bijzetten om coronazorg te leveren. Alle capaciteit ging daarheen, terwijl het dagelijkse beheer en onderhoud van de IT-infrastructuur ook gewoon door moest gaan. We zijn er met zijn allen in geslaagd om het aantal verstoringen op ICT-gebied ondanks de impact van COVID-19 niet te laten stijgen.” “Ook op het gebied van beveiliging zijn er geen extra problemen ontstaan. Zo hebben we vanuit KPN Security verhoogde dijkbewaking ingezet bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De berichtgeving in de media over een sterke toename van malware-aanvallen op ziekenhuizen is de Nederlandse zorgsector bespaard gebleven. We hebben die voordeur goed dichtgetimmerd en eigenlijk geen incidenten meegemaakt.”

Niet terug naar vroeger

De crisisfase van de coronapandemie lijkt achter ons te liggen, corona zelf nog lang niet. Dat betekent dat de wijze waarop er wordt thuisgewerkt door ziekenhuispersoneel ook nog langere tijd niet ingrijpend zal veranderen. Ook wanneer het weer mogelijk wordt om weer ‘normaal’ te gaan werken – bijvoorbeeld omdat er een vaccin is – verwacht Seelen niet dat de vroegere situatie van sporadisch thuiswerken terugkeert. “Ik denk dat de ervaring die nu is opgedaan met digitalisering zeker wordt meegenomen wanneer de coronacrisis echt voorbij is. Er zal blijvend meer op afstand gewerkt worden. Dat past ook bij de ambities van de juiste zorg op de juiste plek. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen en specialisten die digitaal een consult of voorlichting geven. “Dat hoeft niet alleen vanuit het ziekenhuis”, meent Seelen. “Het maakt voor dergelijke zaken steeds minder uit waar je werkt, zolang er maar voor wordt gezorgd dat informatie delen veilig gebeurt.

Gerelateerde artikelen