Soepele adoptie van nieuw zorgportaal

WIJ Groningen is de nieuwe naam voor 11 sociale wijkteams in de stad Groningen. Het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en de informatiepunten van Stip werken samen onder de naam WIJ Groningen. In totaal vallen 28 zorginstellingen en 600 zorgprofessionals onder WIJ Groningen. De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband.

Gemeenten krijgen meer taken op het gebied van zorg. Ook de gemeente Groningen moet daarom zorg slimmer organiseren. Eén online portaal met achterliggend regiesysteem voor alle Groningse zorgprofessionals moet zorgen voor beter zicht op de situatie rondom burgers. Nadat het portaal geïntroduceerd was, werd KPN ICT Consulting gevraagd te helpen bij de adoptie ervan door de organisatie.

Rien Bosma is als ingehuurd projectmanager Informatievoorziening Sociale Wij(k)teams bij de gemeente Groningen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het portal en de informatievoorziening in de WIJ teams. Geth Kuin is als stedelijk manager bij WIJ Groningen eindverantwoordelijk voor het project. Zij vertellen over de noodzaak van het portaal en de rol van KPN Consulting.

Waarom was de komst van het portaal noodzakelijk?

Rien: ‘De 3 zogenoemde decentralisaties: Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning geven gemeenten meer verantwoordelijkheden op het gebied van onder andere jeugd- en ouderenzorg. Dat betekent dat gemeenten meer moeten samenwerken met lokale zorginstanties om die taken goed uit te kunnen voeren. Het is belangrijk dat er een structuur komt waarbinnen die samenwerking is vormgegeven. Een digitaal portaal helpt gemeenten sociale wijkteams te ondersteunen en is een middel om alle informatie rondom een burger te bundelen.’

Het regiesysteem valt of staat bij de gebruikers: de zorgprofessionals

Geth: ‘Dit zogenoemde regiesysteem is zo opgezet dat een individuele zorgprofessional snel informatie kan toevoegen aan het digitale dossier van een burger. Andere relevante partijen zien deze wijzigingen ook en zijn dan op de hoogte van de situatie. Zo houden ze elkaar beter op de hoogte en kan er ook eerder actie worden ondernomen als een situatie dreigt te escaleren.’

Waarvoor was de hulp van KPN Consulting nodig?

Geth: ‘Het regiesysteem valt of staat bij de gebruikers: de zorgprofessionals. Zij gaan ermee aan de slag en moeten er makkelijk mee kunnen werken. Dat is soms echt een kwestie van leven of dood. Onze medewerkers zijn gericht op het verlenen van zorg en vaak niet zo ICT-minded. Dat betekent dat we veel hebben gedaan aan voorlichting en educatie. We hebben mensen stap voor stap meegenomen in wat we doen en goed geluisterd naar hun wensen en eisen.'

Rien: ‘Daar komt bij dat je te maken hebt met verschillende beroepsgroepen. Dat heeft invloed op de communicatie. Simpel gezegd: een jeugdzorgmedewerker spreekt misschien van ‘cliënten’, waar een buurtwerker of WMO-consulent het heeft over ‘dossiers’. De uitdaging is dus ook al deze professionals in het regiesysteem op een uniforme, herkenbare en duidelijke manier aanspreken. We zochten met name iemand die daarvoor processen kon maken en gebruikers kon trainen in het gebruik. Iemand die de wensen en voorkeuren van gebruikers vertaalt naar de mogelijkheden van het systeem. Uiteindelijk gaat het niet zomaar om een stuk software, maar om mensen. Ik kende KPN ICT Consulting en wist dat ze veel aandacht besteden aan de adoptie van nieuwe technologie.’

Wat is de meerwaarde van KPN Consulting geweest?

Geth: ‘De consultant hield zich intensief bezig met wat gebruikers nu precies wilden. Dat klinkt simpel, maar vaak hebben zij daarvan ook geen scherp omlijnd idee. Je moet goed doorvragen om daar achter te komen. De consultant ontdekte zo bijvoorbeeld dat zorgprofessionals niet begrepen wat ze bij bepaalde velden in het systeem moesten invullen. Op basis van al die feedback verbeterden we stap voor stap het portaal. Tegelijkertijd hield de consultant de vinger aan de pols bij gebruikers door de verbeteringen bij hen te toetsen. Dat deed ze binnen het gebruikerspanel dat wij ingesteld hadden. Zo kwam we langzaamaan tot een goed werkend, gebruiksvriendelijk portaal.’

‘Zo’n omvangrijk en complex systeem bouwen binnen het sociaal domein is echt pionieren’

Rien: ‘Zo’n omvangrijk en complex systeem bouwen binnen het sociaal domein is echt pionieren. Tegelijkertijd moeten buurtwerkers, jeugdhulpverleners en wijkagenten wel gewoon hun werk kunnen doen. We repareren dus het dak terwijl het regent. Dat maakt het een uitdagend proces. Daar komt nog bij dat we voortdurend nieuwe groepen gebruikers en functionaliteiten toevoegen. Onder deze omstandigheden slaagde de consultant van KPN Consulting er uitstekend in gebruikers te betrekken bij het portaal en hun nuttige feedback te verzamelen. KPN Consulting leverde dus een belangrijke meerwaarde.’

Gerelateerde artikelen