Sleutel tot succes: networking in de hybrid cloud

Steeds meer organisaties hanteren networking in de hybrid cloud om sneller en flexibeler te opereren. ICT, cloudtechnologie en de sterke digitaliseringsslag staan centraal in deze beslissing.

Veel organisaties zitten in een proces van digitale transformatie. Om te innoveren, gebruiken ze technologische ontwikkelingen. En om hun concurrentiekracht te vergroten, passen ze hun businessmodel en bedrijfsprocessen aan. ICT is hierbij niet louter ondersteunend aan de business, het ís de business. Dit betekent dat organisaties noodzakelijke strategische keuzes moeten maken om een succesvolle ‘digital enterprise’ te worden.

Applicaties van levensbelang bij digitaliseringsslag

De digitaliseringsslag van jouw organisatie heeft op veel dingen invloed. Van de manier waarop je met jouw klant communiceert en het verhogen van de medewerkersproductiviteit, tot revolutionaire veranderingen aan jouw businessmodel of bedrijfsprocessen. Applicaties zijn hierbij van doorslaggevend belang. Met applicaties kun je op nieuwe manieren in contact komen met je klanten. Ook kun je de leveringsketen van jouw bedrijf flexibeler inrichten. Hiermee verkort je de levertijden en kun je jouw producten efficiënter leveren.

Sleutelrol voor de cloud

Cloudtechnologie speelt een sleutelrol in de digitale transformatie van je bedrijf. De voordelen van de cloud – flexibiliteit, schaalbaarheid, snelle beschikbaarheid, eenvoudig beheer, kostenbeheersing en efficiency – zijn inmiddels gemeengoed. De praktijk laat zien dat vrijwel alle organisaties bij de vormgeving van hun ideale ICT-landschap gebruikmaken van een ‘hybrid cloud’ – een combinatie van een infrastructuur op locatie met (virtual) private clouds en public clouds. Ze bekijken steeds per activiteit wat ze in welke cloud willen organiseren.

De reis naar de cloud

Softwareontwikkelaars bestellen de benodigde ICT-infrastructuur voor een project niet altijd meer bij hun eigen ICT-afdeling. In plaats daarvan kiezen ze voor een Cloud Service Provider (CSP) die sneller kan reageren op aanvragen vanuit de business. Dit kan leiden tot een schaduw-ICT binnen een organisatie: een ICT-structuur waarin ontwikkelaars of afdelingen zelf capaciteit afnemen bij externe leveranciers. Om deze wildgroei en versnippering van ICT tegen te gaan, moet 1 lijn worden getrokken op het gebied van standaarden, security, compliance en applicaties. Bedrijven die deze maatregelen treffen, blijken uiteindelijk succesvoller dan bedrijven die dit niet doen.

Meer weten

Whitepaper: 'Networking in de Hybrid Cloud'

Met de opkomst van de Hybrid Cloud is ‘networking’ niet alleen belangrijker, maar ook complexer geworden. In deze whitepaper laten we zien hoe organisaties juist ook dan veilige en slimme verbindingen kunnen maken. Sleutelvraag hierbij is: wat regelt u via internet en wanneer maakt u gebruik van een private netwerkverbinding?

Download

Gerelateerde artikelen