Serious game voor adoptie van Skype for Business

Organisaties implementeren nieuwe technologieën om de bedrijfsvoering beter en efficiënter te maken. In sommige gevallen gaat het om slimme robots die bepaalde handelingen uitvoeren, in andere gevallen om communicatiesoftware die medewerkers in staat stelt om efficiënter (samen) te werken. In alle gevallen geldt dat het rendement van die nieuwe technologie pas behaald wordt als medewerkers de nieuwe toepassing kennen en er vertrouwd mee zijn.

De adoptie van nieuwe technologie op de werkvloer vraagt om gedragsverandering bij medewerkers. Het succes van de implementatie van ICT is dan ook afhankelijk van de mensen. KPN ICT Consulting biedt met het New Technology Adoption programma (NTA) een traject waarin medewerkers ontdekken wat de nieuwe technologie voor ze betekent. Met aandacht voor kennis, houding en gedrag wordt ervoor gezorgd dat uw medewerkers de technologie omarmen en u zeker weet dat de technologie voor uw organisatie gaat werken. Dat geldt ook  voor Skype for Business.

Skype for Business

Werken met Skype for Business kan in de praktijk veel voordelen met zich meebrengen. De software integreert verschillende communicatiemethoden, waardoor samenwerken makkelijk wordt. Daarnaast heeft u met Skype for Business de beschikking over al uw zakelijke communicatiemiddelen - inclusief telefonie - waar u ook aan de slag wilt. Maar die businesscase blijft een belofte als medewerkers de tool links laten liggen.

De gebruiker moet weten dat de nieuwe ICT-oplossing er is, hoe die toegepast kan worden in zijn dagelijkse werkzaamheden, en wat er precies van hem verwacht wordt. En daarna moet hij er ook echt mee aan de slag. Die laatste stap is vaak een uitdaging.

Meer dan de basisfunctionaliteit

Veel bedrijven maken bekend dat er nieuwe technologie geïmplementeerd wordt en investeren in training voor de medewerkers. Maar als de introductieperiode voorbij is, blijft het gebruik van de tool toch achter op de verwachting. Het is een probleem dat ze ook bij Microsoft onderkennen. Zo stelde Troy Zaboukos, Worldwide Director van Skype for Business Development bij Microsoft: “Producten van Microsoft worden veel gebruikt, maar zonder aandacht voor de adoptie komen gebruikers niet verder dan de basisfunctionaliteit.’’ Een reëel probleem voor veel bedrijven.

In de praktijk is goede training vaak tijdrovend en kostbaar. Lucas Wensing, CEO van Skype for Business-specialist StartReady: ‘’Veel organisaties merken dat het lastig is om iedereen getraind te krijgen. Klassikale training is een goede optie voor specifieke doelgroepen, maar voor de grootste groep kan het efficiënter en in een ander vorm. Door een serious game in te zetten, naast bijvoorbeeld floor walkers en inloopsessies, krijgen mensen de kans om verspreid over een langere tijd actief aan de slag te gaan met Skype for Business.’’ StartReady heeft om die reden een serious game ontwikkeld die gebruikers kennis laat maken met de communicatietool. Om het mysterie van de serious game op te lossen moeten medewerkers verschillende opdrachten uitvoeren waarvoor ze alle functies van Skype for Business gebruiken.

Training geïntegreerd in de software

Finding Victor, de virtuele training, is geïntegreerd in de software van Microsoft wat betekent dat je Skype for Business moet gebruiken om de game te spelen. De kracht van de serious game is dat het de training laat voldoen aan de kenmerken die we van Skype for Business kennen: flexibel en efficiënt. Daarnaast past de serious game zich aan op de beschikbaarheid en het niveau van de individuele speler. Doordat de spelers actief aan de slag gaan met de nieuwe software is het leereffect heel groot en zijn mensen in staat de training direct toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

KPN ICT Consulting biedt Finding Victor nu standaard aan binnen haar New Technology Adoption-programma. Maarten Frank van Leeuwen, Sales Manager bij KPN Consulting, verklaart de portfolio-uitbreiding: ‘’Finding Victor is fun en een interactieve manier om de mogelijkheden van Skype for Business te ontdekken. Het is een goede aanvulling op ons New Technology Adoption programma.’’


Meer weten over hoe je een de serious game ter bevordering van het gebruik van Skype for Business inzet?

Neem contact op

Gerelateerde artikelen