Samen met gebruikers sleutelen aan innovatie die echt werkt

Bedrijven proberen steeds meer met hun klanten op langere termijn samen te werken. Dat geldt ook voor KPN, dat duurzame relaties ambieert waarbij beide partners kennis en kunde inbrengen. De expertise van de een wordt aangevuld met die van de ander. 'We helpen klanten hun doelen te bereiken', stelt Maarten Emons, lead consultant van KPN Health op het gebied van data en analytics.

Een vrij nieuwe methode om snel boven water te halen welke kritieke vraagstukken binnen een organisatie zijn op te lossen is een Design Sprint. Doel is tot innovatieprojecten te komen die echt zoden aan de dijk zetten. Daarbij krijgt ook de 'werkvloer' de ruimte om mee te denken. Samen wordt gekeken hoe techniek hun werk kan verbeteren en hoe de klant de vruchten plukt. 

Vijfdaagse sprint

KPN Health deed zo'n vijfdaagse sprint met Thebe, een zorggroep uit West- en Midden-Brabant. Thebe heeft net als andere zorgaanbieders te maken met een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Volgens Irma van den Meijdenberg, strategisch adviseur communicatie bij Thebe, vormt de krappe arbeidsmarkt de grootste uitdaging.

Om Thebe’s positie op die markt te verbeteren staat innovatie hoog in het vaandel. Maar los daarvan gelooft Thebe ook in digitalisering. ‘Technologie kan een rol spelen bij verbetering van het welzijn van cliënten’, stelt Van den Meijdenberg. Mensen verhuizen steeds later naar een woonzorgcentrum en verblijven daar korter. De medewerkers van Thebe willen niet dat de techniek hen van hogerhand wordt opgelegd. Aan dictaten is geen behoefte, men wil graag vanuit de eigen expertise een stem hebben.

Snelle adoptie

De Design Sprint bleek dan ook snel door de betrokken medewerkers te worden gewaardeerd. Aan nieuwe ideeën geen gebrek. Conclusie was dat deze manier van innoveren tot mooie resultaten kan leiden. Maar ook wordt de adoptie bevorderd: oplossingen die van het eigen personeel komen, maken meer kans breed te worden omarmd. Dat betekent een besparing op adoptie sessies.

Bovendien is minder training nodig, zo wordt verwacht. Bij Thebe deden meerdere zorgprofessionals mee, maar ook gebouwbeheer en het management waren aanwezig. Het werd al gauw een hecht team dat enthousiast brainstormde. Mensen die de dagelijkse praktijk kennen weten meestal het snelste wat wel en wat niet werkt.

Oplossingsgericht

Een Design Sprint is mede gebaseerd op design thinking, ofwel ontwerpdenken, en is oplossingsgericht. De nadruk valt op samenwerking tussen ontwerpers en gebruikers. Deze methodiek is ontwikkeld binnen Google. In vijf dagen wordt geprobeerd te kijken wat er binnen een organisatie met techniek kan worden verbeterd. Daarbij gaat het om de échte problemen, vraagstukken die als kritiek worden gezien.

De eerste dag wordt een doel vastgesteld. De meest nijpende problemen worden op een rijtje gezet. Problemen waar niet direct iets aan kan worden gedaan, verdwijnen onder het tapijt. Zo’n sprint is bedoeld om iets uit te proberen en ervan te leren. Wat geen potentieel heeft wordt terzijde geschoven.

Badge met alarm

De volgende dag werden zo veel mogelijke innovatie oplossingen bedacht. Twee uitdagingen kregen een vervolg. Het eerste idee was een badge te ontwikkelen met sensoren die automatisch alarm geven bij een val. Ook als een demente bewoner is gaan dwalen en buiten een leefcirkel komt, volgt een melding. Als aan de badge gps is toegevoegd zien de zorgmedewerkers waar de cliënt zich bevindt. De medewerker die het dichtst in de buurt is krijgt als eerste een alarmmelding. Met live video kan alvast worden gekeken hoe de cliënt er aan toe is. Een vakgebied waar KPN Health Zorgvrij veel kennis en ervaring van heeft.

Het tweede idee was bewoners via de spraakassistent op Google Home Mini te stimuleren tot deelname aan meer activiteiten. Zo krijgen ze zelf de regie over hun dagindeling.

Ontwerp

Op woensdag werden de voor- en nadelen van de oplossingen verkend. Na het ontwerp was het op donderdag tijd voor het maken van prototypen en het voorbereiden van de tests. KPN-consultants maakten een app voor de smartphone die hoort bij de badge met sensoren die de bewoners als een broche of button dragen.

Ten slotte werd op de vijfde en laatste dag met bewoners een aantal tests gedaan. Google Home biedt voor zorgaanbieders in principe wel potentie, maar het leren van simpele instructies vergt tijd. Het begrijpen van de commando’s wordt als lastig ervaren. Veelbelovend is de badge met alarmfuncties. Vooral het feit dat de bewoner meteen kan worden gebeld is een pre en KPN Health kan dit relatief eenvoudig voor Thebe realiseren.

Goede relatie

Voor KPN hoeft een Design Sprint niet direct tot business te leiden. Belangrijk is dat een goede vertrouwensrelatie met partners zoals Thebe wordt opgebouwd. Maarten Emons is daar duidelijk over. Nieuwe techniek kan de zorgkosten omlaag brengen, mede door een slimmere inzet van medewerkers.

Cliënten en zorgprofessionals worden ook meer tevreden. ‘De medewerkers vinden het heel leuk om met techniek te werken als dat hun werk lichter maakt en er meer tijd overblijft voor persoonlijke contacten met de cliënten’, stelt Van den Meijdenberg. ‘En de bewoners hechten aan hun vrijheid. Ze verkeren in de nadagen van hun leven, maar willen het toch goed hebben’, zegt de communicatieadviseur van Thebe. ‘Dankzij de badge kunnen ze binnen een gesloten omgeving prettig leven.’

Uitrol

Onder het motto ‘Innoveren doe je samen’ verkennen KPN en Thebe graag de toekomstige mogelijkheden. Met de Design Sprint is een goede basis voor wederzijds vertrouwen gelegd. Met sensoren en data, gebieden waar KPN ruime kennis over heeft, kan veel worden gedaan. Thebe geldt daarbij als een perfecte launching customer, omdat deze zorggroep gewend is om in co-creatie oplossingsgericht te innoveren. Als testlocatie is gekozen voor de Geerhof in Chaam. Als de implementatie een succes wordt ligt een uitrol naar andere vestigingen voor de hand.

Meer weten

Whitepaper: 'Digitalisering in de zorg'

Zorgaanbieders in de keten moeten steeds meer samenwerken om goede zorg rondom een patiënt te kunnen realiseren. Hoe kan digitalisering hierbij helpen?

Download

Gerelateerde artikelen