‘Samen maken we Internet of Things'

De digitale transformatie verandert onze wereld radicaal. Internet of Things (IoT) versnelt deze transformatie. Toch wordt de potentie van slimme objecten pas optimaal benut wanneer de belangrijke spelers al hun kaarten op tafel leggen.

Bas Boorsma, director Internet of Everything, Cisco North Europe en Joris Geertman, director Innovatie van KPN ICT Consulting, vertellen over de succesfactoren, bedreigingen en kansen voor IoT.

Beide managers twijfelen niet: Internet of Things (IoT) gaat onze wereld volledig veranderen.

Bas: ‘Het internet is nu 25 jaar oud en begon als een gadget. Het was een nice to have in een oude, industriële wereld. Sindsdien zijn we steeds meer communicatiemiddelen gaan leveren: e-mail, internet, e-commerce, social media.’ Inmiddels heeft het internet de wereld verandert, geeft Bas aan. IoT past in die trend. Binnen IoT is alles en iedereen met elkaar verbonden. Zo ontstaan waardevolle, slimme toepassingen. ‘Het wordt mogelijk de processen van steden, bedrijven en samenlevingen ingrijpend te veranderen. Zoals bij Tesla. Die maken niet simpelweg auto’s met software, maar een communicatiemiddel op 4 wielen.’

Technologie relevant maken

Joris: ‘Internet of Things is er nu al. Steeds meer apparaten in huis verzamelen data. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een slimme thermostaat. Die stuur je aan met je smartphone. Maar pas in een zakelijke context bewijst IoT écht zijn waarde. Om dit te stimuleren, moeten we technologie als RFID (radio frequency identification) of LoRa (Long Range Low Power) relevant maken in een professionele omgeving.’ Veel IoT-toepassingen komen uit specifieke sectoren of via kleine startups tot stand. Joris: ‘Daarom investeert KPN we veel in de samenwerking met kansrijke initiatieven en jonge bedrijven. Dat doen we via de IoT Academy en KPN Ventures (investeringstak van KPN). Cisco doet hetzelfde met zijn Startup Bootcamp en hun private-equityprogramma. We zijn grote voorstanders van open innovatie. Startups bezitten de ideeën, maar hebben vaak moeite hun concept op de markt te brengen. Daar komen namelijk security, toekomstbestendigheid en een zekere robuustheid om de hoek kijken. Wij kunnen daarbij helpen.’

Niemand heeft hét masterplan

Ook onderling werken KPN en Cisco veel samen.

Bas: ‘We zoeken elkaar steeds meer op. We beseffen heel goed: op het gebied van Internet of Things heeft niemand hét masterplan. IoT is een geweldige kans, maar overheid, ontwikkelaars, bedrijfsleven en startups hebben elkaar keihard nodig.’

Joris: ‘Wij zijn leverancier van onder andere connectiviteit, Cisco levert netwerkapparatuur om die connectiviteit mogelijk te maken. Op grote dossiers als IoT, Big Data en data-opslag kunnen we beter gezamenlijk optrekken.’ Bas is het daar helemaal mee eens. ‘Er zit wel vooruitgang in. Innovaties gaan over méér dan technologie alleen. Ze gaan ook over nieuwe businessmodellen. Ook op dat punt delen KPN en Cisco veel met elkaar.’

Meer zijn dan leverancier

Bas: ‘We realiseren ons dat we een verantwoordelijkheid hebben om meer te zijn dan een leverancier van producten. Wij kunnen de digitalisering van de samenleving vormgeven. Samen. Want nieuwe standaarden, businessmodellen, regelgeving en ecosystemen verzin je niet alleen. Dat moet je gezamenlijk oppakken.’

Joris geeft aan dat grote ICT-concerns elkaars oplossingen nodig hebben. ‘Vroeger was iedereen vanuit zijn eigen silo bezig met het verkopen van zijn eigen oplossing. Wij met 3G, jullie met Wi-Fi. Wat we nodig hebben, is een geïntegreerde architectuur die hybride connectiviteit mogelijk maakt voor het IoT van morgen.’

Zowel KPN als Cisco beseffen dat ze een verantwoordelijkheid hebben om meer te zijn dan een leverancier van producten ‘Wij kunnen de digitalisering van de samenleving vormgeven’

Verschillende vormen van connectiviteit

KPN is bezig met de landelijk uitrol van zijn LoRa-netwerk.

Daarmee is volgens Joris een belangrijk fundament gelegd voor de toekomst van IoT. ‘LoRa is een energiezuinige, goedkope vorm van connectiviteit om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen. Hiermee is LoRa een belangrijke boost voor IoT.’

Ook Bas is enthousiast: ‘LoRa is een fantastische kans. Een technologische ontwikkeling waarin we als land vooroplopen dankzij KPN. Maar het is niet voor alles even geschikt. Voor sommige dingen heb je echt 4G nodig, omdat de data zware bandbreedte vragen. En soms is stads-Wi-Fi een betere oplossing. Zo moet je schakelen tussen oplossingen en de juiste combinaties maken.’

Slimme steden worden volwassen

Veel eerste, voorzichtige stappen op het gebied van IoT worden in steden gezet. In deze smart cities ontstaan allerlei slimme toepassingen. Zoals afvalbakken die via LoRa aangeven dat ze geleegd moeten worden.

Bas: ‘Initiatieven voor slimme steden groeien echt naar volwassenheid. Bijvoorbeeld slimme straatverlichting. Amsterdam heeft al 500 jaar straatverlichting. Nu zie je dat straatverlichting de ‘iPhone van de straat’ wordt. In straatlantaarns komen breedband en stroom bij elkaar. Het zijn publieke middelen die je nodig hebt om sensoren, camera’s, oplaadstations voor elektrische voertuigen of digitale advertenties in te integreren.’ Zo werken KPN, Cisco, Philips en de gemeente Amsterdam samen aan een proef met slimme straatverlichting op het Hoekenrodeplein bij Amsterdam Bijlmer Arena. Over dit plein wandelen voetbalfans, concertgangers en uitgaanspubliek. Sensoren reageren op hun bewegingen. Zo past de verlichting zich aan het publiek aan. Maar de verlichting kan ook aangepast worden aan de wensen van de winkeliers en horeca-eigenaren rond het plein. En zo zijn er nog tal van veelbelovende projecten.

Joris: ‘Helaas merken we wel dat nog veel organisaties koudwatervrees hebben, terwijl het juist zaak is om initiatieven verder te brengen en niet na een proeffase al af te haken.’

LoRa is een fantastische kans. Een technologische ontwikkeling waarin we als land vooroplopen dankzij KPN

Cruciale periode

De technologie is niet het probleem, weet Bas: ‘Bij een nieuwe ontwikkeling als IoT hoort een nieuwe cultuur. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Ook security is een aspect. Wij zeggen altijd: er zijn 2 soorten organisaties. Organisaties die zijn gehackt en organisaties die niet weten dat ze zijn gehackt. Je moet investeren om de risico’s zo klein mogelijk te houden.’ Toch ziet Bas dat organisaties langzaam maar zeker kleur durven bekennen. ‘De komende 2 jaar worden cruciaal. Er zijn tientallen initiatieven. Ik heb het idee dat daaruit nu een aantal concepten doorbreekt.’

Joris: ‘De technologie is er en hij is betaalbaar. Kortom: we zitten in een perfect storm. Nu moet het gebeuren.’

Over Joris Geertman

Joris is director Innovatie bij KPN Consulting. Hij is verantwoordelijk voor innovatie, portfolio, marketing en strategische partnerships. Joris is een echte verbinder en gelooft in co-creatie om zoveel mogelijk waarde uit investeringen in ICT te halen.

- Auteur: Joris Geertman


Gerelateerde artikelen