Rotterdam: epicentrum van innovatie

Rotterdam is één van de meest innoverende steden van Nederland. Ook het concept achter Smart Cities is door de gemeente jaren geleden al enthousiast omarmd.

Als het aan Rotterdam ligt, groeit het aantal innovatieve toepassingen die de stad nóg leefbaarder maken, de komende jaren gestaag door. “Iedereen die big data wil gebruiken om slimme toepassingen te ontwikkelen, is van harte welkom,” zegt Frank Vieveen, Programmamanager Smart City bij de gemeente Rotterdam.

Eigenlijk kwam de gemeente Rotterdam er bij toeval achter. Pas toen de gemeente twee jaar geleden een award won voor haar innovatieve beleid, merkten de ambtenaren dat ze jarenlang onbewust hadden gebouwd aan een Smart City. “In Rotterdam ontstonden al veel innovatieve oplossingen en toepassingen, maar die werden nooit gevat onder de term Smart City”, aldus Vieveen. Inmiddels is Rotterdam – en de rest van de Rijnmond-regio – een treffend voorbeeld van een Slimme Stad.

Iedereen is welkom

Initiatieven die van Rotterdam een nog betere stad maken voor burgers en bedrijven, schieten als paddenstoelen uit de grond. Mooie voorbeelden zijn het innovatiecentrum CIC, het ondernemersnetwerk Blue City, en het architectonische en innovatieve landmark Dutch Windwheel. Daarbij vervult de gemeente een centrale rol, zonder te dwingend aanwezig te zijn. “Wij bieden iedereen de ruimte om ideeën en projecten te ontwikkelen, waardoor innovatie in de stad toepasbaar is. Ik zie ons als een soort makelaar die allerlei partijen, zoals start-ups of grote bedrijven bijeen brengt. Wij leggen hen niets op wat precies te doen. Door de verbindingen tussen die partijen te faciliteren, komen we samen tot mooie oplossingen.”

Sterke visie

Pim Stevens, bij KPN verantwoordelijk als Programmamanager Smart Cities, vult aan: “Rotterdam stelt alle partijen in staat aan smart city ontwikkelingen deel te nemen. Ze zeggen niet: ‘die wel en die niet’. De visie van Rotterdam is  sterk en onderscheidend: de gemeente kijkt goed welke innovatieve vraagstukken er spelen. Moeten deze worden ingevuld, dan voert men dat ook uit. Daardoor geeft Rotterdam echt een eigen invulling aan Smart Cities.”

Lange termijnvisie

Van Rotterdam een nog Slimmere Stad maken is een doorlopend proces. In de tweede stad van Nederland is Smart City dan ook zeker geen hype. “Wij kijken ver vooruit,” zegt Vieveen. “Zeker vijf tot tien jaar. Partijen als TNO, de universiteiten en partijen uit het bedrijfsleven betrekken we hier nauw bij. We vinden het daarom ook belangrijk om een toekomstbestendige infrastructuur in te richten, die de basis vormt voor alle toepassingen. Ontwikkelingen volgen elkaar zó snel op en er zijn zoveel dingen die we nog niet weten. Daarom zeggen we als gemeente: ‘We moeten flexibel kunnen zijn en onze langetermijnplanning aan kunnen passen aan de ontwikkelingen’. We vinden het belangrijk om innovaties te blijven omarmen en hier de hele regio bij te betrekken.”

Marktplein voor data

Op dit moment is databeheer – net als in andere Smart Cities – een belangrijk aandachtspunt. Vieveen: “Daar willen we nog actiever mee aan de slag. Er is veel data beschikbaar, van ons en ook van externe partijen. We werken aan een – zo noem ik het – marktplein, waarop geïnteresseerden met die data aan de slag kunnen. KPN is hierin één van onze partners. Maar we gaan geen exclusiviteit van die data aanbieden. Iedereen die de data gebruikt om vervolgens een slimme toepassing te ontwikkelen, is van harte welkom.

Alleen door data te delen, ontstaat een integrale benadering van Smart Cities

Puzzelstukjes

KPN juicht de instelling van de gemeenten Rotterdam toe en draagt graag zijn steentje bij. Zo beschikt KPN over veel kennis en een groot netwerk van partijen (zoals start-ups en developers). Stevens: “Daarnaast kan KPN met LoRa, het 3 en 4G-netwerk en het vaste netwerk een betrouwbare infrastructuur, en dataopslag en –services leveren. Met onze dienstverlening en die van partners kunnen we alle puzzelstukjes ineen laten vallen en zo een ecosysteem laten onstaan. Dat wordt ingezet om de belangrijke thema’s in Rotterdam aan te pakken, zoals het creëren van economische activiteit, meer werk en de leefbaarheid te verhogen. Uiteindelijk ontstaan smart city toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld water, afval en licht. Innovatie vergt een investering, want het begrip staat niet per definitie gelijk aan geld verdienen. Het is eerst proberen en doen, waarna hopelijk een concept ontstaat dat we aan klanten kunnen aanbieden. Dat klink een beetje filantropisch en dat is het misschien ook een beetje.”

Veranderklimaat binnen organisaties

Uit big data-inzichten ontstaan toepassingen die het leven veraangenamen. Die toepassingen implementeren in beleid, vergt een andere mindset van het ambtenarenapparaat. Binnen de lokale overheid in Rotterdam is de belangstelling voor de vele Smart City-toepassingen buitengewoon groot. “De techniek is het probleem niet,” aldus Vieveen. “Meer draait het om het veranderklimaat dat binnen een organisatie aanwezig is. Mensen die jarenlang op een bepaalde manier hun werk uitvoeren, willen dat vaak zo blijven doen. Maar inmiddels zijn er zoveel data beschikbaar, die kan uitwijzen dat net iets anders is gevraagd. Daar moet je dan wel voor open durven staan. Kortgeleden organiseerde de gemeente een informatiemarkt voor alle werknemers, waar iedereen kennis kon maken met de mogelijkheden en innovaties van Smart Cities. De opkomst was buitengewoon groot. Dit geeft aan hoe positief iedereen tegenover alle ontwikkelingen staat.”

Bron: iBestuur

Gerelateerde artikelen