Organiseer de cloud

De cloud: onmisbaar om uw ICT op een fundamenteel andere en flexibele manier te organiseren. Maar ook potentieel ontwrichtend voor uw ICT-afdeling. Hoe gaat u om met deze disruptieve kracht? Hoe zorgt u voor een goede organisatie van uw ICT-afdeling, zodat de cloud u de wind in de rug geeft en u niet omver blaast?

U kent ze wel, het rijtje befaamde disruptors. Stuk voor stuk hebben ze de eigen branche aan het wankelen gebracht. Het hotelwezen, de taxibranche, de mediasector, de muziekindustrie. Sommige branches zijn onherkenbaar veranderd. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Traditionele bedrijven zijn verdwenen of drastisch afgeslankt. Nieuwe bedrijven, experts en start-ups hebben hun plaats ingenomen. Met de cloud heeft ICT nu zijn eigen disruptor. Voor een ICT-afdeling is kennis van de cloud, inclusief alle impact en consequenties, daarom onmisbaar. Zodat de cloud u niet omver blaast, maar u juist in staat stelt uw ICT beter én flexibeler dan ooit te organiseren.

Wat maakt de cloud tot zo’n disruptieve kracht?

De disruptieve werking komt van verschillende kanten. Vanaf de werkvloer: uw collega’s willen altijd en overal kunnen werken. Leidinggevenden vragen ze steeds flexibeler te zijn. Die flexibiliteit verwachten medewerkers ook van hun ICT – anders zetten ze zelf wel clouddiensten in. Zo’n zelfde geluid komt van de top: die wil meer transparantie in kosten. Bestuurders accepteren geen grote, langlopende investeringen meer, maar willen inzicht in en controle over werkelijk verbruik. Onduidelijke rekeningen voor ICT-diensten, vol details die niet-ICT’ers weinig zeggen – dat kan niet meer. Managers willen een helder overzicht van kosten. En ze willen weten hoe ze die kosten zelf kunnen beïnvloeden.

Bij toepassing van de cloud ontwikkelt de ICT-afdeling zich meer en meer tot bruggenbouwer

Die verwachtingen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. De enorme technologische boost leidt tot de digitale transformatie waar veel organisaties nu middenin zitten. En zorgt daarmee voor een verschuivende perceptie van cloudtechnologie. Steeds meer cloudoplossingen veroveren de markt. Niet meer alleen voor generieke processen – zoals boekhouding of salarisverwerking – maar ook voor specifieke bedrijfsprocessen. Voor elk vraagstuk of proces is er wel een cloudoplossing. En hoe meer cloudoplossingen ingezet worden, hoe meer er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en verbetering. Wat weer als gevolg heeft: betere aansluiting op werkprocessen, snellere adoptie – zowel door medewerkers als management. Een opwaartse spiraal, dus.

Hoeveel cloud wilt u in uw organisatie?

Van een handvol SaaS-applicaties tot een volledige ICT-organisatie in de cloud: het is allemaal mogelijk. Net wat het best bij uw organisatie past. Wij onderscheiden 3 stadia in toepassing van de cloud.

  1. Een handvol SaaS-applicaties: aandachtspunten zijn architectuur, koppelingen tussen cloudapplicaties onderling en met on-premise applicaties. Dit stadium is voor veel organisaties hun eerste stap de cloud in.
  2. Groeiende inzet van SaaS-applicaties: samen met eigen applicaties vanaf IaaS. Aandachtspunten zijn het migreren van on-premise applicaties naar SaaS of IaaS. En er is het aanpassen van bestaande werkprocessen op standaard SaaS-diensten. Ook het voeren van regie over cloudleveranciers vraagt om aandacht. Voor sommige organisaties is dit stadium (voorlopig) het eindstation.
  3. Full service clouddienstverlening: alle ICT haalt u uit de cloud. Daarmee is ICT een basisvoorziening die u volledig buiten de deur belegt. Voor veel organisaties – met name dienstverlener, in de commerciële en publieke sector – is dit in 2020 al realiteit. Nieuwe rollen als Cloud Service Integrators (die ervoor zorgen dat alles ‘onder de motorkap’ geregeld wordt) en identitymanagers markeren dit stadium.

Impact op uw organisatie

De komst van cloud, in welk stadium dan ook, heeft op 3 aspecten in uw (ICT-)organisatie grote invloed: functies en rollen, governance (aansturing) en budgetten. Bij toepassing van de cloud ontwikkelt de ICT-afdeling zich meer en meer tot bruggenbouwer. Met ICT’ers die begrijpen waar de werkvloer behoefte aan heeft en ze in verbinding brengt met de juiste cloudleverancier. Omdat de ICT-afdeling minder zelf doet en meer aanstuurt, wordt de regierol belangrijker. Voor ICT’ers is dat wennen: het is maar de vraag of iedereen daar in meekan.

Perspectief schetsen is dus belangrijk. De medewerkers die de nieuwe rol wel zien zitten, hebben wellicht opleiding en training nodig. Het ICT-management verschuift eveneens. In de governance gaat het om het meetbaar maken van de kwaliteit van de dienstverlening. En het onderhandelen daarover met cloudleveranciers. De veranderende rol heeft ook gevolgen voor de budgetverdeling: het budget voor ICT-oplossingen zal niet meer automatisch bij ICT komen te liggen. Maar bij de afdeling of het onderdeel waar de cloudoplossing nodig is. Bij de overgang naar de cloud is het ook van belang oog te houden voor het draagvlak. Wanneer u steeds meer overgaat naar de cloud, worden de vaste kosten voor bijvoorbeeld een datacenter relatief hoger. Het risico is dat de top daarom besluit fors te snoeien in het budget.

Visiepaper: 'Cloud & Digitale Transformatie'

Digitale Transformatie is de omslag die organisaties moeten maken om te kunnen voortbestaan in een wereld die steeds sneller en digitaler wordt. Ontdek in dit whitepaper de mogelijkheden die de cloud biedt.

Download


Over Martijn van der Poel

Martijn is lead consultant cloud & datacenters bij KPN Consulting. Hij heeft de opkomst van cloud in de afgelopen 10 jaar van dichtbij meegemaakt – als technisch specialist op het gebied van datacenters en als business consultant – waarbij hij een brug slaat tussen business en ICT.

- Auteur: Martijn van der Poel

Gerelateerde artikelen