Onverwachte samenwerkingen in mobiliteit

Door economische groei en trek naar de steden ontstaat grote druk op de Nederlandse wegen. ICT-oplossingen beginnen met inzicht in datastromen, het koppelen van data en andere smart initiatieven. Hoe dat werkt en wat de mogelijkheden zijn, vertellen Piet Stoevelaar (Account Director voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Dennis Groot (Product Owner Data Services Hub (DSH) en Edwin Bussem (Business Developer Smart Mobility) van KPN.

Waardoor staan de Nederlandse wegen zo onder druk?

Stoevelaar: “We zijn een klein land, met heel drukke netwerken. Als er maar iets misgaat, staan we direct vast. Nu het economisch beter gaat wordt het voller onderweg en staan we meer stil. En dat dreigt nog erger te worden. Alleen meer asfalt is geen afdoende oplossing. Het gaat erom de bestaande infrastructuur beter in te richten en te benutten, onder meer door ICT een belangrijke factor te laten zijn.”

Bussem: “Iedereen schuift elke ochtend toch weer aan in de file. Het lukt nog onvoldoende om mensen te verleiden het OV of de fiets te pakken of een auto te delen. Het gaat om een gedragsverandering, om daarmee ontlasting van de wegen te bereiken.”

Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de mobiliteitssector?

Groot: “In de mobiliteitssector is een omslag gaande. De wijze waarop wordt omgegaan met innovatie is daarvan een voorbeeld. Proeven naar productie brengen – ideeën werkelijkheid laten worden – lukt steeds beter. In hoog tempo starten innovatieve initiatieven. Ook wordt langzaam geaccepteerd dat geen enkele partij de problemen alleen kan oplossen. De druk op mobiliteit, in combinatie met de belasting van het milieu en de commerciële kansen in de markt, maakt de techindustrie gretig om mee te doen. Partijen zien in dat het echt binnen hun bereik ligt.”

Bussem: “Nederland is nummer één in de wereld op het gebied van ‘slimme’ mobiliteit. Wij zijn gewend aan dynamiek en interactie in mobiliteit. Verkeerslichten reageren bijvoorbeeld op het actuele verkeersaanbod. Dat is in andere landen vaak niet zo. Dat innovatieve komt doordat de overheid het bedrijfsleven heeft uitgenodigd te experimenteren.”

Waarom is samenwerking tussen overheid en marktpartijen noodzakelijk voor innovatie?

Groot: “Mobiliteit beperkt zich niet tot één sector. Het raakt al snel meerdere industrieën. Dus als je iets in productie wilt nemen, moet al in de eerste fase samenwerking worden gezocht.”

Stoevelaar: “De overheid kan met wetgeving of door het stimuleren van innovaties een belangrijke rol spelen. Hiervóór werd ook geëxperimenteerd, maar binnen een beperkte scope. Experimenten stopten weer en de resultaten verdwenen. Daarom zoekt de overheid nu naar landelijk uitrolbare oplossingen, waarbij publieke en private partijen samenwerken. Aanbestedingen gebeuren in de vorm van ‘innovatiepartnerschappen’, waarin de traditionele opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol is veranderd. De overheid en de geselecteerde marktpartijen investeren gezamenlijk, ieder ongeveer de helft.”

Welke innovatieve toepassingen worden mogelijk met slim gebruik van data?

Bussem: “Een reisadvies van deur tot deur met verschillende vervoersmiddelen, over modaliteiten heen. Over een paar jaar toets je in jouw navigatieapp een bestemming in en sensoren langs de weg, samen met gegevens van bijvoorbeeld Qpark, geven aan waar parkeren mogelijk is. De gemeente geeft aan dat jouw verouderde diesel de stadsring niet binnenkomt. Hiervoor moeten milieuambtenaren, het openbaar vervoersbedrijf, Qpark en een betaaldienst samenwerken in het delen van data en het bedienen van de eindgebruiker. Zoiets is technisch al mogelijk, maar bestaat nog niet. Al die verschillende partijen willen niet zomaar hun data delen. Terwijl data delen veel mogelijk maakt.

“Hokjes zullen verdwijnen, mobiliteit zal geen aparte sector meer zijn”

” Stoevelaar: “Dat is mijn droom: je voert bestemming en gewenste aankomsttijd in en krijgt een reisadvies op maat, ongeacht het type vervoer. Een stap verder is dat je niets meer hoeft in te voeren, jouw afspraak staat immers al in je agenda. Uiteindelijk wil ik wakker gemaakt worden op de juiste tijd met het juiste reisplan. En niet iedere reiziger moet hetzelfde advies krijgen – zeker automobilisten – want de stromen moeten gespreid worden. Informatie over parkeermogelijkheden moet up-to-date zijn. Anders rijdt iedereen alsnog hetzelfde rondje en worden lege plekken niet gevonden. Iedereen is erbij gebaat als dit wordt gestroomlijnd.”

Wat zijn andere verwachtingen voor de toekomst?

Groot: “Hokjes zullen verdwijnen, mobiliteit zal geen aparte sector meer zijn. Het gaat over grotere vraagstukken als energie, milieu, mobiliteit en alle partijen die daarmee bezig zijn sluiten zich aan. Er ontstaan slimmere systemen die reageren op het verkeer. Reisadvies krijgt meer voorspellende waarde. Daarvoor moeten partijen meer data delen en de wens loslaten om de eindgebruiker exclusief aan hun product of dienst te binden.”

Bussem: “Ik verwacht meer samenwerkingen over de grens. Daarnaast zal de behoefte van mensen om zich van A naar B te verplaatsen verder ter discussie komen te staan. Waarom werken we niet méér thuis? De overheid kan bepaald gedrag stimuleren en geen onnodige drempels opwerpen. De nieuwe generatie jongeren hecht tot slot minder waarde aan het bezit van auto’s. Dat dwingt fabrikanten om het anders aan te pakken. Er wordt kortom van alles in gang gezet, al zijn we er nog niet.”

Hoe kunnen ‘slimme’ initiatieven aan elkaar gekoppeld worden?

Groot: “De overheid kan hierin een rol spelen, door partijen op een breder thema bijeen te brengen. Ook wij spelen een rol, doordat we goed weten welke partijen met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Als een partij ons benadert zien wij direct dat het thema binnen het mobiliteitsvraagstuk past. Wij zien waar we lucht, water, weg en rail kunnen verbinden. We kennen de markt, dus iedere partij die een stukje mist, kan via ons verbinding met anderen maken.”

Hoe ziet jullie rol eruit?

Groot: “Wij optimaliseren data- en informatieuitwisseling tussen alle partijen. Bijvoorbeeld voor onze partners Vialis, Dynniq en Technolution. Zij realiseren de slimme toepassingen (use cases), waarvoor ze naast eigen data ook data van anderen en elkaar moeten kunnen gebruiken. Daar is een data-infrastructuurprovider en een netwerk voor nodig, een generieke verbinder die transparant maakt welke data voor welke toepassing wordt gebruik en dat het veilig gebeurt. Wij zijn die verbinder. Goede en betrouwbare data is de basis voor deze toepassingen. Wij maken alle rollen in het speelveld inzichtelijk. Dat inzicht is vaak een verademing, omdat dat nog niet eerder is gebeurd.”

Bussem: “Door onze verbindingen krijgen ook kleinere partijen een plek. Hierbij kijken we in het bijzonder ook naar startups die we met onze infrastructuur kunnen helpen op te schalen.”

Hoe werkt de samenwerking tussen verschillende marktpartijen in de praktijk?

Stoevelaar: “De eerste stap is de bereidheid van alle partijen om hun data onder de juiste condities te delen. Vanuit KPN streven wij steeds naar een samenwerking tussen veel verschillende partijen, omdat daar de toegevoegde waarde zit. We zijn nu ruim een jaar bezig met het innovatieve partnership Talking Traffic, launching customer voor onze Data Services Hub. Nu nadert het einde van de eerste fase en zoeken de verschillende partijen elkaar opnieuw op. Ieder heeft individuele bedrijfsbelangen, dus de inzet voor gemeenschappelijke doelen is nog aftasten. Maar duidelijk is dat iedereen hierbij gebaat is.”

Groot: “Het delen van data met de concurrentie is voor bedrijven nog niet vanzelfsprekend. Het komt samen onder het kopje vertrouwen: tussen marktpartijen, tussen marktpartijen en eindgebruikers. Er is transparantie nodig en bewijs dat alle spelers zich aan de afspraken houden. Hier wordt de komende jaren flink aan gewerkt. De open manier van tenderen heeft alvast voor de basis gezorgd.”

Bron: Dit artikel is op 9 december ‘17 verschenen bij de special Mobiliteit, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier.

Gerelateerde artikelen