Online videoconsults mogelijk bij Vital10

Vanuit Vital10 kwam de vraag naar een standaardoplossing waarmee cliënten, zorginstellingen, verzekeraars en overheidsinstanties simpel en veilig kunnen videobellen, op verschillende devices en met verschillende protocollen. In samenwerking met Cisco, Vital10 en KPN is gekozen voor de oplossing Cisco Spark.

Vital10 wilde niet alleen puur kunnen beeldbellen, maar ze zien vooral meerwaarde in additionele functionaliteiten, zoals chatten, bestanden delen, een sharepoint, het integreren met patiëntendossiers, het delen van een computerscherm en met een digitale markeerstift aantekeningen maken. Maar ook het kunnen opnemen en terugluisteren van gesprekken en het werken met verschillende devices en protocolen.

Cisco Spark bied al deze functionaliteiten vanuit één oplossing, die bovendien voor de cliënt gratis is. Gebruikers kunnen met elk device op eenvoudig en veilige wijze samenwerken, waardoor deze oplossing niet alleen zeer geschikt is voor onderlinge samenwerking door zorgprofessionals, maar ook ideaal is voor het inzetten richting patiënten/cliënten. De dienst wordt geleverd vanuit de cloud en kan worden geïntegreerd met andere (cloud) diensten.

Vital10

Vital10 richt zich als zorgverlener op 10 chronische ziektebeelden, met elk hun eigen

(beïnvloedbare) risicofactoren, indicatoren en ziekteprocessen. Met het MijnHEP platform bieden zij iedere cliënt/patiënt een eigen gezondheidsportaal en begeleiding met koppeling van zelfmanagement m.b.t. chronische ziekten, gezondheid bevordering en verhoging van vitaliteit.

Roderik Kraaijnhagen, Cardioloog en mede-directeur Vital10; “Wij zijn de kern van het nieuwe ecosysteem, dat mensen de controle geeft over hun gezondheid en aanzet tot het maken van gezonde keuzes, waardoor zorgverleners beter en efficiënter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van hun patiënten en waardoor de zorg goedkoper en doelmatiger wordt”.

Ministerie van VWS

Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de ambitie uitgesproken om in 2019 iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid te bieden om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) is het besluit genomen dat videoconsults over het algemeen gelijkgesteld zijn aan regulier consults. Door de overheid en de zorgverzekeraars wordt er behoorlijk bezuinigd op zorgbudgetten en ontstaat er een hoge druk op de kosten en efficiëntie.

Neem voor meer informatie over Cisco Spark contact op.

Gerelateerde artikelen