Miljoenennota biedt hoop aan mkb en zorgsector

Mkb-ondernemers komen er in het algemeen niet slecht vanaf bij de maatregelen die het kabinet neemt om de economie te stutten. Zo’n één miljard euro wordt uitgetrokken om het mkb gezonder te maken. Terecht wordt beseft dat kleinere bedrijven de economie het beste vlot kunnen trekken. Ook de digitalsering in de zorg krijgt een impuls.

Zo’n 157 miljoen extra gaat er in de pot voor de innovatieregeling WBSO. Vooral mkb-bedrijven, starters en scale-ups kunnen hun inspanningen op gebied van onderzoek en ontwikkeling verhogen. 

Veel R&D-kosten voor kleinbedrijf vergoed

De schijf van de WBSO die geldt voor de eerste 350.000 euro aan (loon)kosten voor R&D, wordt aardig verhoogd. De eerste schijf gaat voor starters omhoog van 40 naar 50 procent. Voor niet-starters wordt het tarief verhoogd van 32 naar 40 procent. Het tarief van de tweede schijf is vastgesteld op 16 procent. Mkb’ers die een team van pakweg vijf ontwikkelaars laten werken aan nieuwe software, zullen merken dat de fiscus ‘meebetaalt’. 

Software-ontwikkeling

De oude, vertrouwde WBSO blijft het voornaamste instrument om de private investeringen in R&D aan te zwengelen. Aan een belangrijk pijnpunt, de definitie van software-ontwikkeling, wordt gewerkt. Twee hoogleraren hebben hierover advies uitgebracht. 

Mogelijk wordt de regeling later nog vriendelijker gemaakt. Want elk innoverend bedrijf is tegenwoordig in wezen een softwarebedrijf. Een betere fiscale regeling heeft dus meteen een brede werking. 

Geld voor jonge groeiers

Het kabinet gaat ook jonge groeiende bedrijven extra ondersteunen. Voor startups en scale-ups komt er een nationaal fonds waar het kabinet 150 miljoen euro in stopt. Nog eens 150 miljoen vloeit naar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die daarmee innovatieve mkb-bedrijven kunnen helpen. Voor omscholing van personeel krijgen mkb-werkgevers 38 miljoen te verdelen. 

Maar dat is nog niet alles. Zo’n 300 miljoen gaat naar een fonds om (middel)grote bedrijven te ondersteunen. Voor co-financiering van EU-programma's gericht op innovatie, digitalisering, duurzaamheid en regionale ontwikkeling is 225 miljoen beschikbaar. En dan is er nog een potje van 23,5 miljoen voor R&D op gebied van artificial intelligence (AI). 

Investeringen redmiddel

Verder zet het kabinet zwaar in op publieke investeringen. Voor bouw en een betere leefomgeving is 1,5 miljard extra uitgetrokken. Ook (kleinere) bedrijven kunnen daar een graantje van mee pikken in de vorm van opdrachten. 

Hetzelfde geldt voor het eerder aangekondigde Nationaal Groeifonds. In projecten die de economie sterker maken wordt over een periode van 5 jaar in totaal 20 miljard geïnvesteerd. Van deze investeringen in kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en innovatie kunnen ook sommige kleinere ondernemers profiteren. 

Digitalisering zorg

Meer geld gaat er het komende jaar naar de digitalisering van de zorg. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe zeer deze sector gebaat is bij innovatie. Zo’n 77 miljoen euro extra is beschikbaar voor ondersteuning en zorg op afstand. Het kabinet gaat zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers warm maken voor slimme zorgoplossingen zoals thuismonitoring.

Zorgorganisaties die gebruik maken van digitale zorg, worden extra ondersteund. De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) richt zich op zorgaanbieders waaronder wijkverplegers, huisartsen en de GGZ. 

Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks het coronavirus gewoon door. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. De vele investeringsmaatregelen helpen grote innovatieve projecten van de grond te trekken die nodig zijn voor de energietransitie.

Iedereen digitaal vaardig

Uit de Miljoenennota volgen maatregelen voor de digitale overheid. Het kabinet wil dat de digitale dienstverlening van de overheid voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken is. Tijdens corona kunnen al veel mensen hun zaken digitaal met de overheid regelen. Het Rijk wil nog veel meer mensen daarbij helpen. 

Iedereen die dat nodig heeft, moet een digitaal apparaat krijgen. Bijvoorbeeld ouderen, zodat ze aan online dagactiviteiten kunnen meedoen. Met de actie #allemaaldigitaal wil de overheid dat regelen samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook moet iedereen met de eigen tablet, laptop of mobiele telefoon kunnen omgaan. Daarvoor kunnen mensen cursussen volgen.

Sommige mensen hebben hulp nodig bij het digitaal zaken doen met de overheid. Voor die mensen komen in 2021 passende oplossingen. Bijvoorbeeld een loket waar mensen hulp krijgen met hun aanvragen via internet.

Gerelateerde artikelen