Meerdere wegen leiden naar de cloud

Sommige cloud-initiatieven komen vanuit de IT-afdeling, maar er ontstaan er ook steeds meer bij de business. Hierdoor zijn er binnen bedrijven twee soorten adoptie-patronen te zien. Daar is niets mis mee, zolang ze niet te ver uit elkaar gaan lopen en deze werelden goed gecombineerd kunnen worden.

"Bij de route die via de business loopt, wordt vaak volledig langs de IT-afdeling heen gewerkt door voor SaaS-oplossingen in een public cloud te kiezen," zo beschrijft Manuel Bruggeman, hoofd products Cloud & IT van KPN, een veel voorkomende situatie. "Afdelingen ontwikkelen hierbij steeds vaker zelf hun applicaties. Ze hebben soms zelfs eigen applicatieteams, of huren deze in. De business digitaliseert zodoende volledig autonoom en na verloop van tijd ontstaat een compleet nieuw bedrijf binnen je bedrijf."


Webinar multicloud

Aan de slag met digitalisering? Volg dan het webinar multicloud

De cloud is één van de grote drijvende krachten bij digitalisering van bedrijven. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en learnings tot nu toe?

Webinar terugkijken

Moderniseren

De andere route loopt wel via de IT-afdeling. "Hier verloopt de vernieuwing in kleinere stapjes en gaat het vooral om het moderniseren van bestaande technologie," licht Bruggeman toe. "Het is dus vooral gericht op techniek en systemen. Veel tijd om zich in te leven in de business is er vaak niet, omdat IT-afdelingen sterk gestuurd worden door operationele incidenten en supportvragen."

Sommige bedrijven lukt het nog net om de bestaande IT-omgeving om te vormen tot een on site cloud met een self service portaal. "Maar voor echte flexibiliteit en het automatiseren van IT-processen, kijken ze al snel naar gestandaardiseerde oplossingen van managed service providers."

Platformteam oprichten

Waar het bij de eerste route dus vooral gaat over de vraagstukken die binnen de business leven, gaat het bij de tweede route vooral over de IT zelf. Bruggeman: "Als deze routes te ver uit elkaar liggen is dat niet ideaal en schuilt er een gevaar. Als je het laat woekeren, gaan de paden steeds verder uit elkaar lopen. Dat kan niet de bedoeling zijn, want IT is steeds relevanter voor je business. Het is het fundament onder de digitale transformatie van je bedrijf. IT ís de business"

Het grote voordeel van het samenbrengen van deze twee routes is dat alles goed wordt geïntegreerd. De door de business ontwikkelde nieuwe op klant gerichte applicaties moeten namelijk op een goede en consequente manier worden verbonden met de backend, die wordt beheerd door de IT-afdeling. Ze moeten makkelijk communiceren met onder andere financiële, logistieke en klantinformatiesystemen.

De business en IT hebben beide een heel eigen perspectief op de zaak, waarbij ze lang niet altijd rekening houden met elkaar. Daarom heb je een 'virtuele' derde partij nodig die de IT zo kan inrichten en beheren dat de stabiliteit en continuïteit gegarandeerd zijn. Terwijl tegelijkertijd de flexibiliteit en de vrijheid die de applicatie-ontwikkelteams bij de business inmiddels voor zichzelf hebben gecreëerd ook in stand blijft, zo betoogt Bruggeman.

"Uiteindelijk zal dat in grote bedrijven tot een soort platformteam leiden. Dat team bestaat uit een aantal rollen die worden uitgevoerd door de bestaande IT-afdeling, aangevuld met enkele toeleveranciers, zoals de externe service provider die managed services levert op het gebied van public cloud en private cloud. Maar in dit team zijn uiteraard ook de business teams vertegenwoordigd."

Interne service provider

Zo'n platformteam heeft volledig overzicht over de operatie van zowel de IT-infrastructuur als de applicaties. "Hiermee wordt het een interne IT-provider, die IT-middelen beschikbaar stelt aan interne klanten," vertelt Bruggeman. "Dat zijn de business teams en soms ook individuele medewerkers. Op die manier kan de business op een gecontroleerde manier de vrijheid en wendbaarheid behouden die ze zo hard nodig heben. Met self service mogelijkheden om vooral applicaties te ontwikkelen en in stand te houden, zonder zich druk te hoeven maken over allerlei operationele rompslomp."

Uiteindelijk ontstaat zo een soort Ops onder de DevOps. "Het is een structuur waarbij de DevOps-teams puur voor de business werken. Wat betreft ops worden ze volledig ontzorgd door het platformteam. Dat is volledig gericht op de onderliggende IT-infrastructuur en applicatie-infrastructuur."

Digitale Transformatie van KPN zelf

"Om als KPN relevant te blijven voor klanten en snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt en veranderende klantbehoefte, hebben we geconcludeerd dat wij zelf ook digitaal moesten transformeren," benadrukt Bruggeman. "Bij die transitie naar de nieuwe wereld staan de applicaties centraal."

De transformatie bij KPN is ongeveer vijf jaar geleden ingezet, gaat Bruggeman verder. "Vanuit onze marketingorganisatie werden hoge eisen gesteld aan de snelheid en innovatiekracht van onze digitale televisiediensten. Dus kozen we ervoor om DevOps-teams te formeren, die gebruikmaken van diverse externe partijen die wereldwijd tools ontwikkelen voor Continuous Integration, Continuous Development en testautomatisering. In plaats van dat we automatisch voor onze eigen automatiseringstools kozen. Ook hebben we diverse experts in dienst genomen met specifieke kennis van deze CI/CD tools."

Ze omarmden open source volledig en experimenteerden met applicatie-ontwikkeling in de publieke cloud. "We hebben clouddiensten geïntegreerd in ons digitale tv-aanbod, zoals Netflix, waardoor het een succes is geworden. De teams werden hierbij niet geremd door de corporate aangestuurde interne afdelingen. Er is juist enorm veel autonomie gecreëerd. Dat heeft geleid tot prachtige resultaten, waarmee we onze digitale televisiediensten in Nederland op de kaart hebben gezet."

Centrale regie

Voor een succesvolle digitale transformatie moeten de werelden van de business en IT weer bij elkaar komen, benadrukt Bruggeman. "De nieuw ontwikkelde cloudapplicaties moeten net als andere in huis ontwikkelde diensten voldoen aan de kwaliteits-, veiligheids- en beheersbaarheidseisen. Uiteindelijk komen de twee werelden zo dus op haast organische wijze weer netjes bij elkaar"

Zo zie je in de praktijk bij grote bedrijven digitale startups ontstaan, die volledig vrij vanuit een 'beheersbaar' platformmodel kunnen denken en doen, naast de vooral op bestaande systemen gerichte traditionele IT-afdeling. En pas later komen die twee weer bij elkaar. "Vanaf dat moment moet je zorgen dat je stuurt op de stabiliteit en continuïteit van je core systemen", zo sluit Bruggeman af, "maar wel met behoud van de vrijheid en flexibiliteit waaraan de teams inmiddels gewend zijn."

Meer weten over de uitdagingen en learnings van ondernemingen met de cloud? Neem dan op 21 juni deel aan ons webinar ‘Multicloud.'

Webinar terugkijken


Visiepaper: 'Cloud & Digitale Transformatie'

Digitale Transformatie is de omslag die organisaties moeten maken om te kunnen voortbestaan in een wereld die steeds sneller en digitaler wordt. Ontdek in dit whitepaper de mogelijkheden die de cloud biedt.

Download

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen