Managen in tijden van cloud

Eerder schreven we het al: in 2020 halen we volgens Gartner alles uit de cloud. En dat betekent niet alleen anders omgaan met data en applicaties. Het heeft ook grote impact op organisatiecultuur en managementstijl. Wanneer je bijvoorbeeld altijd hebt gestuurd op controle, is het wennen om over te schakelen op vertrouwen.

Decennia lang gold voor ICT-managers: hoe meer controle, hoe beter je de organisatie diende. Stevige controle liet de systemen immers stabiel draaien en zorgde voor veiligheid. Met de komst van de cloud verandert dat radicaal. Controle over je totale ICT is een illusie geworden. En wanneer de ICT-manager er verbeten aan vast wil houden, kun je er op rekenen dat wat er nog aan controle was, je helemaal ontglipt. De werkvloer regelt het in dat geval namelijk zelf wel. Denk aan Dropbox, Whatsapp en Evernote: deze applicaties zijn in iedere organisatie te vinden, zonder tussenkomst van de ICT-afdeling.

Vertrouwen

De nieuwe ICT-manager werkt vanuit vertrouwen. Natuurlijk speelt controle ook nog een rol, maar dan op cruciale data, zoals persoonsgegevens. Hij heeft goede monitoringtools voor het bewaken van kwaliteit. Zijn team wordt kleiner, meer gespecialiseerd en tegelijk een heel gewone stafafdeling. Sommige specialismen blijven in huis. Andere activiteiten, die niet tot de kernactiviteiten behoren, worden uitbesteed. Vergelijk het met de collega’s van HR: zij zorgen ervoor dat het ‘human capital’ kan bloeien, groeien en optimaal kan bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Ze adviseren de board over beleid en besteden uitvoerend werk zoals salarisverwerking uit. De ICT-manager in tijden van cloud is – net als zijn collega-HR-manager – een businesspartner. Iemand die hoog opgeleid is en samen met zijn team aan adviseurs ervoor zorgt dat de organisatie het beste uit haar data en ICT haalt.

Nieuw leiderschap

De ICT-manager krijgt een meer inhoudelijke rol, sturend op output en functionaliteit in plaats van op techniek en proces. De uitvoerende rollen komen bij de cloudleveranciers of de cloudservice-integrator te liggen. Vertrouwen is cruciaal: zowel vertrouwen in de werkvloer, als in de eigen professionals. Dat is wennen. Leidinggeven aan een groep hoogopgeleide professionals is anders dan het aansturen van een operationele afdeling. Het betekent loslaten van inhoudelijke controle, erop kunnen vertrouwen dat mensen vaardig en kundig genoeg zijn. Tegelijk wordt het werkveld complexer: jezelf blijven ontwikkelen en de toekomst van je werkveld in het oog houden is cruciaal. Daar coach je en begeleid je mensen op.

Bruggenbouwer

Voor de ICT-manager zelf geldt dat ook. Voor hem is het net zo cruciaal om te blijven onderzoeken wat voldoende interessant en uitdagend is. Vanuit een veel strategischer rol is het van belang meer en meer mee te denken over vragen als: hoe kan het goedkoper, veiliger en slimmer? En hoe kan met ICT en de aanwezige data in een organisatie concurrentievoordeel worden behaald? Samen met het team groeit de ICT-manager als bruggenbouwer. Hij brengt de business bij de juiste oplossingen en providers. Steeds vaker is dat overigens een mix van publieke, private en on-premise oplossingen: het hybride cloudmodel. Met het kleinere team werkt de ICT-manager niet meer aan omvangrijke en dichtgetimmerde SLA’s, maar denkt hij na over hoe doelen strategisch te bereiken zijn. Zodat dat wat de business nodig heeft, bij leveranciers ook echt mogelijk wordt gemaakt. Dat maakt de manager en zijn team niet alleen een bruggenbouwer, maar ook een integrator. Of regisseur – want zelfs de integratorfunctie kan je uitbesteden.

Een andere stap

Nu steeds duidelijker wordt dat we met grootzakelijk Nederland toegroeien naar een hybride cloudomgeving, wordt ook de ontwikkelingsrichting duidelijker. Zowel voor de ICT-manager als voor het team als geheel. Is de strategisch-inhoudelijke rol niet wat je als manager ambieert? Overweeg dan de stap te nemen van een leidinggevende functie naar één van de expertrollen. Naar enterprise architectuur, inkoop of security, bijvoorbeeld. Het wordt namelijk een interessante uitdaging om security zo goed mogelijk te borgen, zonder de organisatie op te zadelen met complexe procedures. Daar zijn stevige professionals voor nodig. De grootste uitdaging de komende jaren wordt om goed gekwalificeerde mensen te vinden: zorg dus niet alleen voor de ontwikkeling van het team, maar houd als manager ook de eigen ontwikkeling goed in de gaten.

Over Roel van der Heiden

Roel is business consultant bij KPN Consulting. Hij heeft een achtergrond in HR en ICT. Bij KPN Consulting is hij betrokken bij onderwerpen als sourcing, workforcemanagement, duurzame inzetbaarheid en verandermanagement.

- Auteur: Roel van der Heiden


Gerelateerde artikelen