Langer zelfstandig wonen met slimme sensoren

65-plussers willen steeds vaker zelfstandig blijven wonen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs uit het WoonOnderzoek Nederland. Maar dat is niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld voor alleenwonende ouderen met een zorgbehoefte. De gemeente Helmond, Zorgboog en Savant Zorg ondersteunen deze groep én hun mantelzorgers met slimme sensoren.

24 uur per dag zorgen

‘We weten dat ouderen tegenwoordig langer thuis willen wonen. Ook als ze zorg nodig hebben’, vertelt Harrie van Dijk, wethouder bij de gemeente Helmond. ‘Dankzij de hulp van mantelzorgers kan dat vaak ook. Maar steeds vaker raken mantelzorgers overbelast, vooral omdat de zorg eigenlijk 24 uur per dag doorgaat. Zelfs als ze niet in de buurt zijn bij degene die ze verzorgen. Gaat het goed met pa, drinkt en eet hij wel voldoende? Normaal belt hij altijd even, hij zal toch niet gevallen zijn? Zulke vragen leven en dat zorgt voor veel onrust. Als gemeente willen we ouderen en hun verzorgers ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat technologie daarbij onmisbaar is.’

Eén groot laboratorium

Die focus op technologie is niet toevallig, bekent Van Dijk. ‘Helmond ligt natuurlijk midden in Brainport-regio. Technologie wordt hier breed gedragen. Samen met partners maken we ons in de Coöperatie Slimmer Leven 2020 dan ook hard voor meer slimme toepassingen in zorg, wonen en welzijn.’ Daarom besloot de gemeente het nut van leefstijlmonitoring aan te tonen voor zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers. ‘We kunnen eindeloos praten over de mogelijkheden van e-health. Maar er verandert pas iets als we demonstreren dát het werkt. Helmond is graag 1 groot laboratorium. Samen met twee lokale zorginstellingen – De Zorgboog en Savant Zorg – schreven we een aanbesteding uit om de praktijktest van de grond te krijgen. KPN Health deed uiteindelijk het beste aanbod.’

Inzicht in leefstijl

Samen met KPN Health en zijn partner Sensara, De Zorgboog en Savant Zorg voorzag de gemeente Helmond de huizen van zelfstandig wonende ouderen van sensoren. Jeanne Hendriks, projectmanager Sociale Stad bij de gemeente Helmond: ‘Die sensoren geven een beeld van iemands leefstijl. Is iemand bijvoorbeeld minder actief dan normaal, slaapt hij op bed, op welke tijden gaat hij naar buiten en eet hij wel? Met leefstijlmonitoring is het voor mantelverzorgers, maar ook voor casemanagers en wijkverpleegkundigen van zorginstellingen, mogelijk op afstand via een app iemands wel en wee te volgen. Dat geeft rust. Bovendien maakt deze informatie het mogelijk vroegtijdig wijzigingen in iemands leefpatroon te signaleren en bijvoorbeeld andere ondersteuning in te zetten.’

Te fit voor sensoren

De reacties van ouderen én verzorgers zijn erg positief volgens Hendriks. Desondanks loopt de proef nog niet geheel volgens plan. ‘Op dit moment hebben we 60 huizen uitgerust met sensoren, waar we op zo’n 190 hadden gehoopt. Het blijkt lastig om mensen zo ver te krijgen dat ze meedoen. Ouderen vinden sensoren in huis soms geen fijn idee of ze vinden zichzelf nog te vitaal voor zulke maatregelen.’ Acceptatie van zorgtechnologie heeft nog een weg te gaan, merken de gemeente Helmond en KPN Health. Om meer inwoners te interesseren en te overtuigen, hebben ze verschillende acties ondernomen. Hendriks: ‘In eerste instantie richtten we ons op ouderen met dementie. Die doelgroep hebben we verruimd naar kwetsbare alleenwonenden. Ook kunnen ze in de lokale KPN-winkel kennismaken met de technologie. En we communiceren intensiever over het initiatief met de inwoners van Helmond. Zo hopen we komende maanden extra deelnemers te vinden.’

Wie betaalt?

Behalve de hoeveelheid proeflocaties is ook de duurzame financiering van de leefstijlmonitoring een aandachtspunt. Wethouder Van Dijk: ‘Tijdens deze proef betaalt de gemeente voor de deelnemers die meedoen. Maar in maart 2019 loopt de proefperiode af. Dan moeten we een andere financiering hebben gevonden. Op dit moment onderzoeken we mogelijkheden daarvoor. Het streven is dat de resultaten straks voor zich spreken en dat zorgverzekeraars of het ministerie in het gat springen. Wij hopen natuurlijk dat dit gebeurt, want we zien dagelijks hoeveel verschil leefstijlmonitoring maakt.’

Gerelateerde artikelen