Lagere parkeertarieven: de redding van de binnenstad?

Detailhandel Nederland stuurde eind februari een brandbrief naar alle gemeenten met een oproep tot verlaging van de parkeertarieven bij winkelcentra. Volgens hen zouden lagere parkeertarieven tot meer bezoekers leiden. Tegenstanders geven aan dat parkeertariefverlaging hooguit tot een verschuiving in het winkelgedrag leidt. Wij zien overtuigend bewijs vóór parkeertariefverlaging in Spijkenisse en ons advies is: doen!

Tariefverlaging naar €1,-

Wat zeggen de cijfers? Tijd om te meten wat het daadwerkelijke effect is van een verlaging van de parkeertarieven. Met onze CityTraffic methode meten we continu de drukte in 93 binnensteden in de Benelux, waaronder op 14 locaties in de binnenstad van Spijkenisse. De gemeente Spijkenisse heeft het initiatief genomen om in november 2014 het parkeertarief van alle parkeergarages in het centrum te verlagen naar €1,- waar het eerst €1,70 was. Een verlaging van maar liefst 40%. Spijkenisse behoort met dit tarief tot één van de goedkoopste parkeergarages van Nederland.

Toename drukte van 8,3%

Wat is er gebeurd met de drukte na de parkeertariefverlaging? Is de winkelstraat drukker geworden en staan er meer auto’s in de garages? Dat het verlagen van de parkeertarieven effect heeft op de bezoekersdrukte in het centrum van Spijkenisse staat wat ons betreft onomstotelijk vast. Wij hebben de data van de drukte in de binnenstad van het gehele jaar 2015 naast die van 2014 gelegd. Spijkenisse heeft met 8,3% meer bezoekers over het hele jaar 2015 een significant drukkere binnenstad. Het landelijk gemiddelde van de drukte kent in dezelfde periode juist een daling van 1%. En het is, met uitzondering van de zondag, op elke dag van de week drukker in Spijkenisse. Op zaterdag zijn er gemiddeld 3.000 unieke bezoekers meer te vinden in de binnenstad van Spijkenisse. En op de donderdagen zien we zelfs een stijging van bijna 14%.

In december zijn er maar liefst 59.000 unieke bezoekers méér

Niet alleen op dagelijks niveau zijn er grote verschillen, ook per maand zetten deze forse stijgingen door. In december zijn er maar liefst 59.000 unieke bezoekers méér. De structurele toename van het aantal bezoekers wordt ook bevestigd door de forse stijging van de bezettingsgraad in de garages. Met een stijging van 8,5% is deze vergelijkbaar met de bezoekersaantallen. Dat betekent niet dat Spijkenisse achterover kan leunen, integendeel, want de leegstand is het afgelopen jaar fors toegenomen. Des te opmerkelijk is de stijging van het aantal passanten.

Van parkeren naar de winkelstraat

In 2015 presteert Spijkenisse bovengemiddeld beter dan het jaar daarvoor. De correlatie met de tariefsverlaging is te hoog om dit te wijten aan andere oorzaken. Is het verlagen van de tarieven zoals Detailhandel Nederland voorstelt, de heilige graal? In ieder geval laat Spijkenisse zien dat het grote positieve effecten heeft op het economische klimaat in de binnenstad. Uiteraard ontstaat er een fors tekort aan parkeerinkomsten en gezamenlijk zullen gemeente en ondernemers dit moeten afwegen tegen de verhoogde economische effecten.

Wilt u weten wat de parkeertariefwijzigingen voor effect heeft gehad op de bezoekersdrukte in uw stad? Neem contact met ons op.


Over Huib Lubbers

Huib is directeur van Retail Management Center (RMC) en heeft ruime retailervaring met ontwikkelen, leiden en exploiteren van winkelformules in Non Food en Dienstverlening. Hij geeft spreekbeurten en presentaties over trends in retail, wordt veel geïnterviewd door de Nederlandse retailpers en publiceert in retailwatching.com. Als ondernemer is hij verbonden aan Citytraffic, dat 24/7 de drukte in winkelstraten onderzoekt.

- Auteur: Huib Lubbers

Gerelateerde artikelen