Laat public cloud helpen bij digitale transformatie

Vrijwel elk bedrijf digitaliseert. Sommige harder of sneller dan andere. Gaat die digitalisering zo ver dat bestaande bedrijfsvoering verandert, dan hebben we het al snel over een digitale transformatie. Onze ervaring? Public cloud is een ideale enabler van de digitale transformatie.

Doorgaans heeft een digitale transformatie een startpunt – herkenbaar aan het moment dat oude systemen een organisatie opbreken. Of echt beginnen te knellen. Maar een eindpunt is er niet. De kern van de digitale transformatie is dat het een organisatie oplevert die in staat is eindeloos mee te transformeren. En goed toegerust is voor een toekomst waarin verandering een constante is. De cloud is, als een bijzonder krachtig ICT-leveringsmodel, daarvoor een uitkomst.


Webinar multicloud

Aan de slag met digitalisering? Volg dan het webinar multicloud

De cloud is één van de grote drijvende krachten bij digitalisering van bedrijven. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en learnings tot nu toe?

Webinar terugkijken

Opkomst van hypercloudaanbieders

De public cloud maakt het mogelijk om benodigde ICT af te nemen, afgepast op de behoefte van een organisatie én aanpasbaar per moment. Tegen voorspelbare kosten, zonder nieuwe en grote investeringen én dus met een lagere total cost of ownership. Want organisaties willen niet meer investeren in grote serverparken. Wie zegt ze dat die niet over een jaar alweer verouderd zijn? Die ontwikkeling zorgt ervoor dat de toch al grote public cloudaanbieders nu doorgroeien naar hyper cloudaanbieders. Voorbeelden daarvan zijn onze partners Microsoft, VMware en AWS.

Keuze voor topsecurity

Tot voor kort zagen vooral grotere organisaties nog barrières in slechte security, privacyschendingen en performanceproblemen. Microsoft en AWS hebben de afgelopen jaren echter niet stilgezeten en spelen nu goed in op de aangescherpte veiligheidsregels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als GDPR.

De terughoudendheid ten opzichte van public clouddiensten neemt daardoor bij onze klanten – vooral bij de digitale grootverbruikers – steeds verder af. Met als extra drijfveer dat security zo complex wordt, dat het in de toekomst te kostbaar wordt om infrastructuur nog in eigen huis te houden. De hyper cloudaanbieders hebben wél alles in huis om zowel de infrastructuur als de data en applicaties goed te beveiligen.  

Onze eigen transformatie

Met KPN maakten we de afgelopen jaren zelf ook een transformatie door. Hierin verlegden we onze focus naar een toekomst als serviceprovider. Infrastructuur en netwerken zijn een hygiënefactor geworden, wij richtten ons daarom meer op een rol als serviceprovider op het gebied van data en applicaties.

In onze eigen transformatie creëerden we via public cloudoplossingen en opensource technologie een digitale ontkoppelingslaag waarachter we de complexiteit van oude systemen verborgen. Vandaaruit ontwikkelden onze front-enddevelopers apps en clouddiensten met de volle focus op onze klanten. Met als resultaat dat we de klanttevredenheid enorm konden vergroten én in 3 jaar tijd een kostenbesparing van een kleine 600 miljoen realiseerden. Zonder de public cloud hadden we dit nooit zo snel en voortvarend kunnen waarmaken.


Dit zijn de lessen die wij in onze transformatie leerden:

  1. Transformaties lopen vast op de focus op de achterliggende infrastructuur. Wij focusten daarom op de front-end: de applicaties voor klanten. Let daarbij op dat de focus niet teveel op die klantapplicaties gaan liggen, waardoor initiatieven vastlopen op een hiervoor te complexe achterliggende infrastructuur. Wij losten dat om met een digitale ‘ontkoppelingslaag.’
  2. Perform while you transform. Bij een grootschalige transformatie wil je de aandacht niet verliezen. Dat maakt de rest van de organisatie ongeduldig of zorgt voor verlies van vertrouwen. Laat tijdens de veranderingen daarom resultaat zien.
  3. In de samenwerking met de business is cultuur erg belangrijk. Het feit dat we diverse back-endsystemen hadden, was uiteindelijk een reflectie van een verkokerde bedrijfscultuur. Hadden we daar meer expliciete aandacht voor gevraagd, dan hadden we wellicht nog meer snelheid kunnen maken.

Meer weten over de uitdagingen en learnings van ondernemingen met de cloud? Neem dan op 21 juni deel aan ons webinar ‘Multicloud.'

Webinar terugkijken

Visiepaper: 'Cloud & Digitale Transformatie'

Digitale Transformatie is de omslag die organisaties moeten maken om te kunnen voortbestaan in een wereld die steeds sneller en digitaler wordt. Ontdek in dit whitepaper de mogelijkheden die de cloud biedt.

Download

Gerelateerde artikelen