KPN Werkplek voor de Zorg

De vraag naar zorg – en daarmee de kosten – neemt almaar toe. Dus wordt er minder zorg verleend in instellingen, en juist meer in de wijk. Dat heeft gevolgen. Zo moeten chronisch zieken vanuit huis zelf hun medische gegevens kunnen inzien en via een beeldscherm met de zorgverlener in contact kunnen komen. De technologie is al voorhanden: smartphones, tablets en wearables. Deze ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan ICT. Oude systemen voldoen niet meer, de nieuwe zijn complexer, bijvoorbeeld als het gaat om informatiebeveiliging. Bovendien ontgroeit ICT haar rol als ondersteunend hulpmiddel en wordt het meer en meer onderdeel van de primaire zorgverlening.

Een flexibele werkomgeving

Als zorgverlener kunt u aan al die nieuwe eisen voldoen door uw werkplek in te richten met flexibele ICT uit de cloud. Dat maakt het voor alle zorgverleners mogelijk om effectief en ambulant te werken. Maar is de cloud veilig en voldoet ze aan alle wet- en regelgeving van de zorg, bijvoorbeeld rondom privacy? Veel instellingen zijn nog niet overtuigd en twijfelen bij de overstap naar de cloud. Terwijl er veel te winnen is: de zorg heeft de unieke kans om de oude infrastructuur in één klap te transformeren. Een grote stap waarmee evenredig grote voordelen worden bereikt, onder meer wendbaarheid, veiligheid, een flexibele kostenstructuur en de toepassing van de nieuwste applicaties.

Specifiek voor de zorg

De transitie van uw ICT naar de cloud vereist een zorgvuldige aanpak, met specifieke aandacht voor de vernieuwde zorgspecifieke werkprocessen. In dit e-book laten we zien hoe u deze ontwikkeling op gang brengt: door te starten met de ICT van de werkplek. Dat is wat gebruikers zien van ICT, waardoor ze ervaren dat er verandering op komst is en er alvast aan wennen. Tegelijk wordt het duidelijk aan welke eisen de toepassingen uit de cloud moeten voldoen voor de zorg. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Gerelateerde artikelen