KPN opnieuw erkend in het ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’ van Gartner

KPN is voor het vierde jaar op rij opgenomen in het op 23 oktober 2017 gepubliceerde ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’ van Gartner Inc., een internationaal onderzoeks- & adviesbureau.

English version below

Het Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide evalueerde dit jaar 21 wereldwijde leveranciers van managed M2M-dienstverlening en maakt hierbij onderscheid tussen Niche Players, Challengers, Visionaries en Leaders.* KPN, die als een Niche Player erkend wordt, is gepositioneerd tussen internationale spelers in het Magic Quadrant op basis van zijn ‘Completeness of vision' en ‘Ability to execute'.

KPN streeft ernaar om de beste ICT-dienstverlener van Nederland te worden, door de kwaliteit van producten & diensten voortdurend te verbeteren en de klanttevredenheid steeds verder te verhogen. Met een uitgebreid IoT-porfolio levert KPN een breed scala aan diensten, uiteenlopend van M2M-connectiviteit tot een totaaloplossing inclusief dataservices en IoT consulting & professional services. KPN biedt hiermee een hoogwaardige en veilige end-to-end dienstverlening.

KPN heeft al heel wat jaren ervaring met IoT. Naast het betrouwbare M2M netwerk heeft KPN in 2016 als eerste het low-power LoRa netwerk landelijk dekkend uitgerold. Hiermee heeft KPN een grote stap gezet in Nederland om IoT als markt een kick-start te geven. Als marktleider op connectivity gebied heeft KPN de afgelopen jaren veel samengewerkt met klanten en partners om te testen en leren hoe IoT waardevol ingezet kan worden. Met deze inzichten en ervaringen is vorige maand KPN Things geïntroduceerd. Een schaalbare en starklare IoT-totaaloplossing waarin zowel hardware, connectiviteit en data services worden geleverd.

“Dat KPN zijn positie in het Magic Quadrant heeft weten te handhaven bevestigt voor mij dat wij de goede stappen nemen. Niet alleen met ons betrouwbare netwerk. We hebben ook significante stappen gezet op het gebied van ons IoT portfolio en bieden nu een ook naast M2M en LoRa een complete startklare en schaalbare IoT-oplossing. Hiermee zijn wij in staat klanten te helpen innoveren en met IoT echt waarde te kunnen brengen voor hun bedrijf”, aldus Carolien Nijhuis, Director IoT, KPN.

*Gartner, “Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide”, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Aapo Markkanen, Godfrey Chua, 23 oktober 2017.


Disclaimer: Gartner beveelt geen enkele leverancier, product of dienst in zijn onderzoekspublicaties aan, en het adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de beste beoordelingen of andere aanduidingen te selecteren. Gartners onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke constateringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of geïmpliceerd, in relatie tot zijn onderzoeken, inclusief garanties over verkoopbaarheid of gebruik voor een bepaalde toepassing.


KPN once again acknowledged in Gartner’s ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’

 

KPN has been included for the fourth successive year in the ‘Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide’ of Gartner Inc., an international research & advisory company, which was published on 23 October 2017.

 

This year, the Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide evaluated 21 global providers of managed M2M services, differentiating providers as Niche Players, Challengers, Visionaries and Leaders.* KPN, who was positioned as a Niche Player, is positioned among international players in the Magic Quadrant based on its ‘Completeness of vision' and ‘Ability to execute'.

 

KPN is aiming to become the best ICT service provider in the Netherlands, by ceaselessly improving the quality of products & services and continually increasing customer satisfaction. With an extensive IoT portfolio, KPN supplies a wide range of services, varying from M2M connectivity to a comprehensive solution including data services and IoT consulting & professional services. KPN thus offers high-quality and secure end-to-end services.

 

KPN already has many years of experience with IoT. Besides the reliable M2M network, KPN was the first to roll out, in 2016, the low-power LoRa network with nationwide coverage. KPN thereby took a major step in the Netherlands to kick-start the market for IoT. As market leader in connectivity, KPN has worked extensively in recent years with customers and partners to test and to learn how IoT can be deployed to provide added value. Underpinned by these insights and experiences, KPN Things was introduced last month. This is a scalable and ready-to-use IoT total solution delivering both hardware, connectivity and data services.

 

“To me, the fact that KPN has succeeded in maintaining its position in the Magic Quadrant confirms that we are taking the right steps, and not just with our reliable network. We have also taken significant steps with regard to our IoT portfolio and now offer, besides M2M and LoRa, a complete ready-to-use and scalable IoT solution. This enables us to help customers innovate, and to deliver real value with IoT for their business,” comments Carolien Nijhuis, Director IoT, KPN.

 

*Gartner, “Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide”, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Aapo Markkanen, Godfrey Chua, 23 October 2017.

 

Disclaimer: Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gerelateerde artikelen