Innovatieve zorg met domotica van KPN ZorgVrij

Door Phyleen de Jong, Manager Zorg en Wonen, Markenheem

Eigen regie voor onze cliënten

Bij Markenheem bieden we kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg aan mensen met dementie, fysieke beperkingen, of beide. We gaan daarbij uit van Positieve gezondheid: zoveel mogelijk eigen regie voor cliënten. Juist in deze levensfase is het voor hen belangrijk om, ondanks alle beperkingen, een gevoel van autonomie te hebben en te genieten van dingen die ze leuk vinden. Daar willen wij met onze zorg op een veilige manier op aansluiten.

Whitepaper: 'Digitalisering in de zorg'

Zorgaanbieders in de keten moeten steeds meer samenwerken om goede zorg rondom een patiënt te kunnen realiseren. Hoe kan digitalisering hierbij helpen?

Download


Minder druk voor onze zorgprofessionals

Door de toenemende zwaarte van de zorg zocht Markenheem naar slimme oplossingen om medewerkers te ondersteunen in het veilig aanbieden van maximale vrijheid aan cliënten. Digitale innovatie staat hoog op onze agenda. Wij zochten naar digitale oplossingen om onze zorgprofessionals te ondersteunen in het primaire zorgproces

KPN ZorgVrij zorgdomotica oplossingen

De Zonnekamp is een innovatieve nieuwbouwlocatie, ons uitgangspunt bij de bouw was dat iedereen vrij moest kunnen bewegen. Zo zijn er géén gesloten deuren, maar open ruimtes, een binnentuin en gezellige buurtkamers waar cliënten vrij kunnen rondlopen. Dankzij innovatieve zorgdomotica oplossingen van KPN ZorgVrij kunnen we onze cliënten die maximale vrijheid bieden. Onze zorgmedewerkers monitoren cliënten via hun mobiele device, op afstand. Dankzij vaste en mobiele persoonsalarmering, slimme sensoren, cameratoezicht en leefcirkels genieten cliënten op een veilige manier van vrijheid en zelfstandigheid.

Flexibiliteit en maatwerk

Met elke cliënt maken we afspraken over een passend scenario: wat is voor deze cliënt belangrijk? Hoe ver mag hij zelfstandig gaan? Welke type zorgdomotica zetten we op welke wijze in? Vervolgens richten we de software zó in, dat de zorgprofessional wordt gealarmeerd bij een afwijkend patroon. Zo creëren we maximale vrijheid en lopen we al vooruit op de Wet zorg en dwang. Ons uitgangspunt is omkeerbaar wonen: verandert de zorgbehoefte? Dan kunnen we het scenario eenvoudig aanpassen.

Ruimte voor wat echt belangrijk is

Zorgdomotica ontlasten onze zorgprofessionals. Alle informatie komt handig en overzichtelijk geïntegreerd binnen op één device. De nachtondersteuning met zorgdomotica neemt een groot deel van de werkdruk van onze medewerkers weg. Medewerkers hoeven geen controlerondes meer te lopen; het systeem vertelt ze wanneer het nodig is om naar een cliënt toe te gaan. Cliënten kunnen beter doorslapen, er gaan geen deuren meer ‘onnodig’ open en dicht. Kortom: Toezichthoudende domotica oplossingen bieden rust, veiligheid en zekerheid, voor zowel de cliënt als zorgprofessional.

Kijk in deze video hoe dit er in de praktijk aan toegaat:

Meer weten

Lees alles over domotica en KPN Zorgvrij op kpn.com/zorgvrij of download de KPN Zorgvrij leaflet.

Gerelateerde artikelen