Innovatie in uitwisseling zorginformatie

Het versturen van zorgberichten is een belangrijke functie van de ICT-afdelingen van ziekenhuizen. Specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen en andere correspondentie tussen zorgpartners moet veilig en snel verlopen. Hoe vlotter zorgpartijen informatie kunnen uitwisselen, hoe eerder een patiënt de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. KPN Health draagt hier aan bij met de KPN Berichtenservice in de ZorgCloud, het grootste zorgnetwerk van Nederland. Het Ziekenhuis Gelderse Vallei deed een pilot.

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een groot modern regionaal ziekenhuis met zo’n 500 bedden. Het ziekenhuis is gevestigd in Ede. ZGV zet stevig in op keuzevrijheid en zelfredzaamheid van patiënten. ICT is daarin een belangrijk instrument. We leunen steeds vaker op technologie om het de patiënten gemakkelijk te maken. We doen bijvoorbeeld onder jongeren een test met een apparaat dat hun bloedsuikerspiegel monitort en deze via een app op hun smartphone naar ons doorstuurt. Daarnaast starten we binnenkort spreekuren via teleconference. Zo geven we patiënten de tools in handen om grip te krijgen op hun eigen zorg.

Kritisch kijken naar kosten

Bij het uitwisselen van gegevens gebruikt het ziekenhuis een zogenoemde zorgberichtenservice die berichten volgens de EDIFACT-standaard kan versturen. Vaak gaat het om verschillende soorten brieven, laboratoriumuitslagen en andere correspondentie tussen zorgpartners. Een ziekenhuis heeft dit soort verbindingen met veel verschillende partijen, zoals huisartsen, apotheken, verloskundigen, laboratoria en andere ziekenhuizen. In de praktijk werken deze zorgverleners met veel verschillende systemen en ondanks dat we de EDIFACT-standaard gebruiken, moeten er voor bijna ieder systeem kleine aanpassingen worden gedaan om de berichtenstroom soepel te laten verlopen. Ziekenhuizen staan voortdurend onder druk om kritisch te kijken naar hun kosten. Een toepassing als de berichtenservice legt een niet onaanzienlijk beslag op het ICT-budget van ziekenhuizen. Het loont dus om kritisch te bekijken of we deze kosten kunnen reduceren.

'Ik dacht: "Weet KPN wel waar het aan begint?"

IAZ

Samen met acht andere ziekenhuizen neemt ZGV deel aan de IAZ (Inkoop Alliantie Ziekenhuizen) om op verschillende gebieden inkoopvoordeel te bewerkstelligen door volume bundeling. Die inkoopbundeling doen we ook binnen de ICT-afdelingen. In onderling overleg ontstond het idee om te onderzoeken of we de kosten voor het EDIFACT-berichtenverkeer konden verlagen. Besloten werd op zoek te gaan naar een bedrijf dat een dergelijk systeem kon bouwen en met dit bedrijf een pilot te doorlopen. Uiteindelijk meldde Copernicus zich, een specialist in gegevensoverdracht op EDI en andere standaarden. Maar dan in de logistiek. Voor de verbindingen met zorgverleners en concrete marktkennis maken zij gebruik van het netwerk van E-Zorg, een 100 procent dochter van KPN Health.

Vergroeid met de zorgsector

We hebben ‘mijn’ ziekenhuis naar voren gebracht als proeftuin voor het nieuwe systeem. Daar was niet iedereen enthousiast over. De collega’s die dag in dag uit met de zorgberichtenservice werken, stonden niet te springen bij het idee met een nieuwe toepassing te moeten werken. Ze zagen veel beren op de weg. Ik moest al mijn overtuigingskracht gebruiken om ze mee te krijgen. Eerlijk gezegd vroeg ik me ook af of KPN Health wel wist waar het aan begon. De oude aanbieder was zeer ervaren binnen de zorgsector en kende alle schakels. Huisartsenpraktijken gebruiken veel verschillende informatiesystemen en die moeten allemaal aansluiten op zo’n nieuw systeem om gegevensoverdracht snel en veilig te laten verlopen. En dat zijn alleen nog maar de huisartsen.

Geen uitval

Uiteindelijk ging de KPN Berichtenservice in januari 2018 live. Drie maanden later overheerst de tevredenheid bij ons. We hebben nog geen problemen gehad en het overgrote deel van de berichten komt goed aan. We versturen zo’n 650.000 berichten per jaar. Het systeem werkt nu voor 97 procent van de berichten en we groeien langzaam naar de 100% toe. De laatste 3 procent komt door wat issues met één HIS (Huisartsen Informatie Systeem) en doordat de verloskundige systemen in onze regio nog niet zijn aangesloten. Er is hier sprake van een goede samenwerking met KPN Health. Niet dat we nooit van mening verschilden. Wij wilden soms sneller dan KPN. Ze legden sterk de nadruk op een optimale veiligheid, weigerden concessies te doen en zeiden: 'We doen het veilig of we doen het niet'. Op dat moment zit je niet te wachten op vertraging, maar nu ben ik blij dat ze zo standvastig aan een optimaal beveiligde omgeving vasthielden.

De KPN Berichtenservice is onderdeel van de ZorgCloud, het grootste en veiligste zorgnetwerk van Nederland. Hierin kunnen zorgpartijen op een veilige wijze patiëntdata uitwisselen, en deze toegankelijk maken voor andere geautoriseerde partijen in de eerste- en tweedelijnszorg. Aan de ZorgCloud zijn nog tal van andere extra’s gekoppeld, zoals de veilige Zorgmessenger voor het ongestructureerde chat- en mailverkeer en de ApoLab applicatie om laboratorium-uitslagen beschikbaar te stellen aan apotheken. Het is voor ons zeker een meerwaarde nu we met één partij kunnen schakelen voor deze toepassingen.

'KPN Health was resoluut: we doen het veilig of we doen het niet'

Besparen

Verzenders van berichten betalen een vaste, vooraf afgesproken prijs bij KPN Berichtenservice (flat fee). Ontvangers hoeven niets te betalen, maar ze moeten wel aangesloten zijn op E-Zorg of een aangesloten partnernetwerk van KPN. Door de flat fee komen ze niet voor verrassingen te staan. Maar het meest enthousiast ben ik over de totale kostenreductie die het nieuwe systeem het ziekenhuis oplevert. Een fors deel van het kostenbesparingstarget dat ik voor 2018 had, heb ik met de overgang naar dit nieuwe systeem van Copernicus en KPN kunnen invullen. Ik ben ook enthousiast over de vasthoudendheid van KPN Health. KPN Health en Copernicus zijn erg ver gegaan om een goed werkende en functionele applicatie op te leveren. Dat is nog niet zo gemakkelijk, gezien alle verschillende partijen en systemen waarmee verbindingen tot stand moeten worden gebracht. Iets waar ze gaandeweg ook achter kwamen. Maar de toewijding waarmee ze te werk gingen, heeft mij wel overtuigd van het feit dat KPN echt inzet op de lange termijn en blijvend wil investeren in de zorg.


Bron: ICT&health

Gerelateerde artikelen