Innovatie in de zorg vergroot welzijn van mensen met een beperking

Ridvan heeft autisme en een auditieve beperking en woont op één van de zorglocaties van ’s Heeren Loo. Iedereen in zijn familie is zeer betrokken bij de zorg voor Ridvan, zijn broer Yasin komt eens in de twee weken koffiedrinken. Overdag gaat Ridvan naar de dagbesteding en ‘s avonds hebben de broers contact via Facetime. Verbondenheid, gefaciliteerd door digitale innovatie, geeft zowel Ridvan als zijn familie veel rust.

Een zo normaal en mooi mogelijk leven

Marc de Barse 's Heeren Loo
‘Digitale innovatie vergroot de verbondenheid en de wereld van mensen’

- Marc de Barse, Directeur Informatie en Organisatie, ’s Heeren Loo -

‘Bij ‘s Heeren Loo bieden we zorg aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige, soms meervoudige, beperking. We doen dat met hulp die varieert van enkele uren begeleiding thuis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Onze ambitie is om hen maar één ding te geven en dat is een zo normaal en mooi mogelijk leven. Familie is daarbij van onschatbare waarde, onder familie verstaan we iedereen die als familie voelt. Iedereen wil natuurlijk dat zijn familielid in de nabijheid zorg krijgt, maar helaas is het soms beter op een andere plaats betere en meer passende zorg te organiseren. Dan zijn alternatieve mogelijkheden voor verbondenheid met de familie belangrijk. ’

Met digitale voorzieningen creëren wij verbondenheid tussen de bewoners en hun familie, zodat zij, desgewenst elke minuut van de dag, vanaf afstand kunnen zien hoe het met hun familielid gaat. Uiteindelijk gaat het erom dat de bewoners dezelfde digitale voorzieningen hebben als u en ik thuis, zodat ze online in contact staan met hun familie en vrienden.

Dat klinkt eenvoudig ….

’s Heeren Loo heeft een groot aantal woonlocaties door het hele land, met zorgparken op soms afgelegen locaties. Tot een aantal jaren geleden maakten we gebruik van diverse netwerken en providers, met als gevolg een uitvalpercentage van connectiviteit van meer dan 10%. Bewoners en hun familie konden niet altijd vertrouwen op de WiFi-verbinding op onze locaties.

KPN heeft in de woningen van ’s Heeren Loo, overal in het land, van de woon- tot en met de slaapkamer, een solide infrastructuur gerealiseerd. Het is één van de grootste projecten die we ooit gedaan hebben, het gaat om meer dan 1000 locaties en op elke locatie wonen 9 tot 12 cliënten. Elke locatie heeft nu een gestandaardiseerd profiel, waardoor de dienstverlening op alle locaties hetzelfde is en kosten beheersbaar zijn.

Uitrol van innovatieve voorzieningen

Het ICT-fundament dat we met KPN hebben neergezet, geeft ons mogelijkheden om verder te innoveren. Onze ‘nieuwe wereld’ faciliteert nieuwe voorzieningen, zoals beeldzorg op afstand, persoonsalarmering op afstand en domotica. We hebben nachtzorg nu bijvoorbeeld digitaal geregeld, in combinatie met begeleiders die altijd in de buurt zijn. KPN speelt een sleutelrol in het realiseren van onze digitale ambities en is voor ons een partner waar we op kunnen bouwen en die we vertrouwen.

Meer weten?

Neem contact op

Gerelateerde artikelen