Innovatie in de zorg: technologische hulpmiddelen voor ouderen

Tech en health leken jarenlang een slecht huwelijk te hebben, maar inmiddels zijn de weerstanden tegen zorginnovaties verdwenen. De zorg is bezig in behoorlijk tempo te digitaliseren. De instellingen in deze sector hebben na een aarzelend begin nu eindelijk de smaak te pakken. Met name de ouderenzorg profiteert van de diverse technologische hulpmiddelen. KPN Health biedt een breed scala aan zorgdomotica: van verpleegoproepsystemen, halszenders met spreek- en luisterverbinding, slimme sensoren en cameratoezicht tot leefcirkels.

Uit een vergelijkend onderzoek blijkt de zorg eruit te springen als het om innovatie gaat. Volgens de FWG Monitor Innovatiekracht valt driekwart van de zorgorganisaties die aan het onderzoek meededen, als ‘koploper’ of ‘ontwikkelaar’ te kenmerken. En dat terwijl in topsectoren zoals chemie, energie, transport en tuinbouw de meeste bedrijven als ‘volger’ worden geclassificeerd.

Voorbeelden technologie in de zorg

Domotica, het toepassen van elektronica en huisnetwerken voor processen in en om een woning, een kantoor of een klein bedrijf, worden in de zorg voortvarend toegepast. Het besef groeit dat deze hulpmiddelen flink wat lasten kunnen besparen. Digitale oplossingen kunnen de zorg kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk houden. In de Troonrede kondigde de regering vóór de zomer van 2020 aan de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg te gaan schetsen. Daarin zullen technische zorginnovaties op brede schaal worden toegepast.

KPN Health heeft diverse projecten om de mogelijkheden op dit gebied te verkennen. Onder het motto ‘Innoveren doe je samen’ werd eerder dit jaar samen met zorggroep Thebe bekeken hoe technologie het welzijn van de cliënten kan vergroten. KPN's portfolio aan ICT-oplossingen voor de zorg wordt steeds uitgebreider. Voor dataopslag is er ZorgCloud, terwijl E-Zorg de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners regelt.

Zelfstandigheid van ouderen verhogen

Ook ontwikkelde KPN ZorgVrij, een zelflerend monitoringssysteem voor ouderen. Deze oplossing stelt senioren in staat om langer thuis te blijven wonen. Zorginstelling Markenheen  gebruikt het systeem niet alleen in de thuiszorg, maar ook in de verpleeghuizen. Bij deze aanbieder van ouderenzorg staat niet iemands ziekte centraal, maar diens vrijheid. Het accent valt op wat cliënten nog wel zelfstandig kunnen doen en wat voor hen belangrijk is.

Geprobeerd wordt te vermijden dat de ouderen met dementie de hele dag achter gesloten deuren moeten zitten. Daartoe is hun omgeving in drie leefcirkels verdeeld. In gezamenlijk overleg wordt bepaald of iemand alleen op de afdeling, in het hele huis of ook in de tuin mag komen. Wanneer betrokkene zo’n cirkel uitloopt, krijgt de zorgprofessional een seintje. De bewoners van het verzorgingshuis hebben zelf ook een polsalarmering. Bij problemen kunnen zij daar op drukken. Het personeel krijgt daarnaast een melding als een cliënt ‘s nachts uit bed stapt. In de cliëntkamer bevindt zich een camera die een alarm geeft zodra iemand zich door een bepaald veld beweegt. Tot slot zit er een akoestische alarmering op. Roept de cliënt of moet hij hard hoesten dan wordt de zorgmedewerker daarvan op de hoogte gesteld.

Dwaaldetectie

Vrijwaard, een instelling uit de regio Den Helder die zorg aanbiedt in kleinschalige woonlocaties, zet ook volop zorgdomotica in. Sensoren houden de cliënten in de gaten. In overleg met een arts wordt bepaald welke elektronische voelsprieten worden geïnstalleerd. Via een app krijgen de zorgprofessionals inzicht in de leefpatronen van de bewoners. Bij afwijkingen zoals het ‘s nachts verlaten van de kamer volgt een alarm waardoor deze medewerkers sneller ter plaatse zijn. Dwaaldetectie geeft iedereen een veilig gevoel.

Een ander voordeel is dat het personeel niet langer meerdere keren per nacht controles hoeft te houden om te zien of iedereen goed in bed ligt. Bewoners krijgen hierdoor meer rust en privacy. Ze behouden de regie over hun leven. Bovendien wordt de zorgprofessional hierdoor ontlast. Deze krijgt meer tijd voor de cliënt wanneer dat gewenst is. Daarmee wordt daadwerkelijk persoonsgerichte zorg mogelijk, wat de tevredenheid van beide partijen verhoogt. Zorginnovaties maken het werk in de zorg bovendien aantrekkelijker, waardoor het minder moeilijk wordt om aan personeel te komen. Ook zijn vaak kostenbesparingen te realiseren.

Zelflerende systemen

Deze systemen voor zorgdomotica zijn zelflerend. Ze kunnen van een bepaalde cliënt steeds beter de noodsituaties herkennen. Zo houdt het systeem rekening met diens leefpatroon en gewoontes. De diensten van werken op één apparaat. De applicaties zijn gemakkelijk te bedienen. KPN geeft regelmatig een overzicht van alle meldingen. De medewerkers kunnen aangeven of deze alarmeringen juist waren. Zo nodig kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

KPN ontwikkelt de technologie in nauwe samenspraak met de zorginstellingen en probeert zodoende intensief met deze branche mee te denken. Naast de installatie wordt ook begeleiding gegeven bij de invoering van dit soort systemen. Digitale oplossingen gaan een prominente rol spelen in het kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Uit de eerder genoemde Troonrede blijkt dat het kabinet dit nu ook onderkent. Het mooie van veel zorginnovaties is dat ze de werkers in de zorg ondersteunen in plaats van hen te vervangen. De zorg kan er zelfs menselijker door worden. Dit verklaart ook waarom zorgorganisaties hier open voor staan.  

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over KPN Health.

Gerelateerde artikelen