'Ik geloof in de kansen van KPN Zorg'

Kees Donkervoort is sinds begin september Directeur KPN Zorg. De voormalig directievoorzitter van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is aangetrokken om de op zorg gerichte activiteiten van KPN te gaan leiden. ‘De digitalisering van de zorg gaat snel en biedt kansen aan KPN om haar maatschappelijke taak uit te breiden. Of het nu gaat om diagnostiek op afstand, thuismonitoring of het bieden van een keuzemogelijkheid voor patiënten.’

De zorg zit Kees Donkervoort als gegoten. Na een veelzijdige carrière werkte hij vanaf juli 2013 als directievoorzitter van MCL. In de afgelopen jaren begeleidde hij diverse belangrijke trajecten. Daaronder de samenwerking tussen de Friese ziekenhuizen, de net gestarte - belangrijke -samenwerking in hoogcomplexe zorg met UMCG en Martiniziekenhuis en de bouw van een nieuwe spoedeisende hulp en van nieuwe OK’s.

Al vroeg in zijn carrière hechtte Donkervoort belang aan een maatschappelijke rol. Zo organiseerde hij vakantiekampen voor kinderen met kanker. Na een uitstap naar de energiemarkt, keerde hij terug in de zorg als directeur van het Streeklab, dat hij in vier jaar begeleidde naar een grote organisatie in Noord-Nederland.

Dat Donkervoort stappen durft te zetten, blijkt onder meer uit het feit dat onder zijn leiding één van de eerste 5-jaarovereenkomsten in Nederland tussen verzekeraar en ziekenhuis gesloten. ‘Ik houd van pionieren, van het onbekende, van ondernemen.’

Transformatie zorg

Er is sprake een transformatie in het gebruik van digitale technieken, zegt Donkervoort. ‘In de zorg staat de relatie patiënt-arts centraal. We zijn eraan gewend naar de huisarts te gaan, die ons vervolgens doorverwijst naar de specialist. Maar de patiënt krijgt in de toekomst veel meer zelf de regierol. De patiënt zal op meerdere terreinen willen kiezen, een oriëntatie willen maken op de diensten die worden geboden. Want wat weet hij van die specialist of instelling? Daar kan KPN mogelijk een rol in spelen.’

Technologieën als beeldbellen hebben de toekomst. Ze hebben als belofte dat de arts én patiënt tijd besparen en de zorg verbetert. ‘KPN zorgt met de ZorgCloud voor een beveiligde verbinding. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat de beelden ook worden opgeslagen in het dossier. Het zijn ontwikkelingen die eraan staan te komen.’

Versterken positie

KPN is een oude bekende voor Donkervoort. Hij werkte hier tijdens de start van zijn carrière als accountmanager. ‘Maar na zo’n 27 jaar ziet het bedrijf er geheel anders uit,’ lacht hij. Donkervoort gaat de komende tijd vooral gebruiken om de positie van KPN in de zorg te versterken.

‘KPN is de afgelopen jaren voorzichtig begonnen met de opbouw van het specifieke zorg portfolio. We zijn deze positie nu aan het versterken, onder meer door de investering in Sensara, een ontwikkelaar van een intelligent alarmeringssysteem voor preventieve ouderenzorg.’ Ook investeerde KPN Ventures afgelopen januari in Personal Medsystems GmbH, het Duitse bedrijf achter technologie om met een smartphone een ECG te maken.

Het komend half jaar zal Donkervoort zich vooral toeleggen op een oriëntatie van KPN binnen de zorgsector. ‘Ik stap met een open blik in de organisatie. Ik heb nu al veel betrokken mensen leren kennen.’ In zijn manier van leidinggeven maakt hij gebruik van een nieuwe agile werkmethode volgens de Tribe. Deze methode, die voortbouwt op de Sociale Identiteitstheorie, verklaart waarom mensen zich in een groep anders gedragen dan in één-op-één situatie. Het is methode om de ‘intelligente kanten’ van teams te laten excelleren.

‘Mijn overstap is een hele bewuste keuze, want ik geloof in de kansen van KPN’, zegt Donkervoort. ‘Ik leer hier elke dag. Omdat iedereen hier een flexplek heeft, heb ik geen eigen werkplek. Daardoor kom ik met allerlei mensen in contact. Afgezien daarvan is er een enorm verschil met het MCL, waar ik eindverantwoordelijk was voor het hele ziekenhuis. Dat heb ik nu losgelaten. Dit jaar heb ik voor het eerst in jaren mijn mobiele telefoon op vakantie in een kluis gelegd.’

Meer weten?

Wilt u meer informatie over digitalisering in de Zorg? Bekijk dan de website kpn.com/zorg

Neem contact op


Dit interview verscheen eerder ook in ICT&health Magazine

Gerelateerde artikelen