ICT-innovaties in de zorg: drie slimme eHealth-toepassingen

Zorginstellingen krijgen de smaak van digitalisering te pakken. Ze investeren stevig in systemen die het werk aantrekkelijker maken en de patiëntenzorg verbeteren. De achterstanden uit het verleden worden nu snel ingehaald. Wat ook meespeelt, is dat de overheid ambitieus is met eHealth. Vooral de ouderenzorg is heel actief. Senioren willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zorginnovaties op het gebied van ICT stellen hen daartoe in staat.

ICT in de zorg heeft een enorme marktpotentie. Maar om de zorg met al zijn regelgeving goed te kunnen helpen, is veel inzicht in die sector nodig. Mede daarom is KPN Health opgericht. Dit bedrijfsonderdeel zet vol in op de digitale zorgmarkt.

ICT in de zorg

Steeds vaker wordt zorg buiten de muren van zorginstellingen, bij de mensen thuis verleend. Daarvoor moeten chronisch zieken zelf hun medische gegevens kunnen inzien. Ook is gewenst dat ze zelfstandig een aantal metingen kunnen uitvoeren. Dan is het mooi als ze 24 uur per dag via een beeldscherm contact kunnen hebben met een zorgverlener.

Tegelijk worden de zorgprofessionals steeds mobieler. Ze komen meer bij de cliënten thuis. Daarvoor moeten ze waar ze ook zijn data en applicaties van hun instelling kunnen benaderen en bijwerken. Dit betekent werken via internet. Als wordt overgegaan naar de cloud, kan men met elk apparaat op afstand werken.

Snelle transitie naar de cloud

Zo’n overstap betekent ook dat organisaties zijn verlost van hoge vaste lasten van licenties en beheer. Bij de cloud betaal je naar het aantal werkplekken en naar het werkelijk dataverbruik. Nieuwe medewerkers worden snel toegevoegd. Gevolg is een grotere flexibiliteit, ook financieel. Zorgverleners kunnen hierdoor bovendien slimmer, efficiënter en doeltreffender werken. Ook de veiligheid van data kan reden zijn om de werkplek te vernieuwen. Bij Werkplek voor de Zorg hoeft men zich niet ongerust te maken over veiligheid, wet- en regelgeving. KPN regelt dit allemaal.

Dit product is ook een mooi vertrekpunt voor een versnelde transitie naar de cloud. Als eenmaal goed bekend is welke medewerkers welke data en toepassingen nodig hebben, heeft de organisatie een blauwdruk in handen voor meer gebruik van cloudapplicaties. Oude, starre en dure software kan dan worden uitgefaseerd. Een groot voordeel van de cloud is dat je meteen de laatste versie van bepaalde software krijgt. Komt er bovendien een nieuwe toepassing op de markt die de werkprocessen van een instelling verbetert, dan kan je direct overgaan tot testen, implementatie en adoptie. Je besturingssysteem, data en infrastructuur zijn hier immers al op voorbereid.


Whitepaper: 'Digitalisering in de zorg'

Zorgaanbieders in de keten moeten steeds meer samenwerken om goede zorg rondom een patiënt te kunnen realiseren. Hoe kan digitalisering hierbij helpen?

Download

Veilig informatie verspreiden

ZorgCloud van KPN stelt zorginstellingen en hun medewerkers in staat via gestandaardiseerde oplossingen heel veilig privacygevoelige informatie uit te wisselen. Daarmee kunnen zorgprofessionals effectiever samenwerken binnen de zorgketen. Via KPN E-Zorg zijn nagenoeg alle Nederlandse zorgverleners in de eerste en tweede lijn met elkaar verbonden. Het platform telt al bijna honderd specifieke applicaties van uiteenlopende ICT-leveranciers. Zorgapplicaties zoals huisarts-, apotheek- en ziekenhuisinformatiesystemen worden ermee ontsloten. Er zijn koppelingen met de verzekeraars, het landelijk communicatieplatform voor de zorg (Vecozo) en het Landelijk Schakel Punt. De ZorgCloud is onmogelijk te bereiken via een open internetconnectie, maar uitsluitend met een beveiligde verbinding via het eigen KPN-netwerk.

Een van de gebruikers is het Flevoziekenhuis te Almere. Het dialysecentrum voert controles via internet uit met beeld en geluid. De patiënten hoeven niet meer naar de polikliniek te komen voor controle, omdat de dialyseapparatuur bij hen thuis wordt geplaatst. De ZorgCloud ligt ook ten grondslag aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). Zorgaanbieders kunnen op dit veilige en betrouwbare netwerk aansluiten om medische gegevens van patiënten digitaal met elkaar te delen. Hiermee worden onder meer verkeerde medicaties voorkomen, patiënten staan immers niet altijd onder behandeling van één zorgaanbieder.

Veilig communiceren met ICT in de zorg

Veilig chatten met Zorg Messenger

De Zorg Messenger stelt zorgverleners in staat om veilig te chatten. Dit communicatieplatform dat naast chat ook mail en (bewegend) beeld omvat, is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Met dit veilige alternatief voor WhatsApp en andere instant messaging-diensten kunnen zorgprofessionals eenvoudig communiceren. Contacten met collega’s, cliënten, lokale overheden of andere partners binnen de zorgketen lopen sneller met chat. En tijd kan heel belangrijk zijn. De patiënt kan immers gebaat zijn bij een snelle uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld in acute gevallen.

Foto's versturen en videobellen

Via de app is gemakkelijk een foto van een aandoening te versturen. De Zorg Messenger is bovendien geschikt voor videobellen. Zorgverleners kunnen op afstand met elkaar ‘meekijken’, bijvoorbeeld bij het toedienen van medicatie of het beoordelen van een plekje op de huid. Vier ogen zien altijd meer dan twee. Zorg Messenger is makkelijk te integreren met zorginformatiesystemen, zoals elektronische patiëntendossiers. Gesprekken kunnen direct in externe systemen gearchiveerd worden. Deze chatoplossing is helemaal in Nederland ontwikkeld. De data blijven in eigen land. Voor veilig transport en opslag wordt geavanceerde encryptie (AES-256) gebruikt. De app zit in een gesloten omgeving op het toestel, dus andere applicaties hebben geen toegang tot de data. Kwaadwillenden kunnen er evenmin bij.

Mentaal beter: online psychologen

Mentaal Beter biedt beeldbellen via de Zorg Messenger. Online psychologen kunnen hiermee op afstand depressieve klachten, ADHD en angststoornissen behandelen. De instellingen van de geestelijke gezondheidszorg hebben inmiddels goede ervaringen met videobellen. De patiënten waarderen het dat ze kunnen bellen vanaf de plek van voorkeur op een moment dat ze behoefte hebben aan hulp. De Brabantse zorginstelling Thebe gebruikt de Zorg Messenger voor haar interne communicatie. Vanaf een tablet kunnen wijkverplegers chatten en videobellen met hun collega's. Enkele duizenden zorginstellingen, vooral de kleinere, gebruiken alleen de veilige mail- en chatfuncties. Esdégé-Reigersdaal uit Broek op Langedijk gebruikt de Zorg Messenger voor interne chat en contact met cliënten.

Meer weten?

Bent u door dit overzicht aan innovaties geïnteresseerd in wat ICT voor uw zorginstelling kan betekenen, neem contact op.

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen