ICT brengt zorg naar nierpatiënt toe

Nierpatiënten moeten dialyseren om in leven te blijven. Ze moeten minimaal drie keer per week vier uur lang dialyseren in het dialysecentrum. Vaak gaan ze heen en terug met een taxi. Week in week uit, het is een enorme aanslag op hun kwaliteit van leven.

Dialyseren is geen keuze

Ons voltallige dialyseteam was ervan overtuigd dat thuisdialyse de kwaliteit van leven van onze patiënten enorm zou kunnen verbeteren. Bij thuisdialyse verplaats je dialysezorg één-op-één van het dialysecentrum naar de thuissetting van een patiënt.

Nierdialyse bij de patiënt thuis: van pilot tot brede uitrol

We zijn begonnen met een kleine pilot en hebben deze inmiddels breed uitgerold. Ons uitgangspunt was: de patiënt dialyseert thuis, onder begeleiding van een dialyseverpleegkundige, met online monitoring vanuit het ziekenhuis. Door de pilot hebben we alle zaken geoptimaliseerd die bij zorgverplaatsing aan bod komen. Het vereiste een verandering van de totale mindset bij het team. Thuisdialyse is nu realiteit. Voor thuisdialyse staat veiligheid van de patiënten voorop, maar óók de verpleegkundigen die de patiënt thuis helpen moeten het vertrouwen hebben dat ze er nooit alleen voor staan.

Mobiele zorg vanuit veiligheid en vertrouwen

We plaatsen een dialysestation bij patiënten thuis en via betrouwbare connectiviteit kunnen we vanuit het ziekenhuis te allen tijde in de actuele dialysebehandeling kijken. Het dialysestation genereert een heleboel data die gemonitord moeten worden.

Het is niet zo dat ik de hele tijd meekijk tijdens een behandeling, maar op het moment dat het nodig is kan ik actief inschakelen om het dialyseproces live, ook al is het 100 km verderop, van minuut tot minuut te monitoren. Ik kan dan de patiënt of de verpleegkundige ondersteunen. Of andersom: verpleegkundigen die bij iemand thuis de dialysebehandeling doen moeten op elk moment  informatie in de databases van het ziekenhuis kunnen opzoeken.

Connectiviteit van KPN waarborgt veilige mobiele zorgverlening

Het verplaatsen van dialysezorg naar huis kan niet zonder ICT. Je hebt een ICT-partner nodig die 24/7 beschikbaarheid en veiligheid van de verbinding garandeert. KPN is onze partner bij nierdialyse thuis en maakt de verbinding met de patiënt mogelijk. De patiënten worden vanuit huis met het ziekenhuis verbonden via het E-Zorg netwerk van KPN. Flexibiliteit, geborgenheid en veiligheid zijn de meerwaarden die we hebben bereikt met de verbindingstechnologie van KPN.

Kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg

Van onze verpleegkundigen krijgen we terug dat het werk leuker, afwisselender en uitdagender is geworden. En onze patiënten zijn heel positief.  Want wat is er mooier dan dat je bij jezelf thuis kunt dialyseren, terwijl je televisie kijkt, met je eigen familie of je huisdieren om je heen? En dat je geen wacht- en reistijden meer hebt? Dat is kwaliteit van leven, dat is kwaliteit van zorg, daar doen we het voor.

Gerelateerde artikelen