Hybrid Cloud als enabler voor flexibiliteit

We hebben voordelen maar ook last van ons verleden: doorgegroeide gewoontes, organisatie, infrastructuren en systemen die de organisatie nu minder wendbaar maken dan we zouden willen. Liefst zou je vanuit een schone lei alles op nieuwe leest neer willen zetten om maximaal in te spelen op de markt van morgen. Hoe stap je uit de cirkel waarin 90% van het IT budget op gaat aan services waar de gebruiker gisteren al ongelukkig over was?

Hybrid Cloud als voertuig

Door Hybrid Cloud te introduceren wordt de basis gelegd voor stapsgewijze overgang van eigen, oude – vaak maatwerk – systemen naar beschikbare services uit de Cloud. Hybrid Cloud sluit ook prima aan bij het 'bimodal IT' plaatje van Gartner: een combinatie van Agile ontwikkelen en leveren van functionaliteit aan de klant, samen met een robuust, geoptimaliseerd architectuur fundament.

Zonder doorpakken geen lagere TCO

Ook met een goede basis via Hybrid Cloud is snijden noodzakelijk om kosten te reduceren. Oude platforms, onnodige diversiteit, over complexe netwerken, overvloed aan applicaties, oude shares met spaghetti rechten, ze moeten uit gefaseerd worden om de operationele kosten te drukken en zo ruimte te creëren voor innovatie. Dit zijn lastige onderwerpen, want ze ontmoeten vaak weerstand en lijken geen directe voordelen op te leveren. Ten onrechte: compliant gearchiveerde en verwijderde data, reductie van complexiteit, minder beheer, lagere risico’s, minder wachtwoorden en minder kosten, het zijn allemaal winstpunten voor de organisatie.

We bepalen zelf de baten

In de beperking toont zich de meester. We zijn de vijand van onze eigen strevens: we blijven vragen om meer, meer.. en we schaffen te weinig af. Voorbeeld: Als we als organisatie flexibel willen werken met SCRUM kunnen we meteen een toepassing daarvoor aanschaffen, maar waarom niet werken met de standaard software mogelijkheden waarvoor we al betalen? Als bijvoorbeeld Office 365 onderdeel is van het gekozen cloud platform, dan biedt SharePoint online behoorlijke mogelijkheden. Behalve de licentiekosten betekent iedere aparte toepassing een extra gebruikersinterface, extra exploitatiekosten en beheer én meestal een beperkte (kosten!) gebruikersgroep. Terwijl transparantie juist de sleutel is tot een succesvolle netwerkorganisatie.

Ready, set, go!

Na implementeren van Hybrid Cloud zijn er in beginsel drie compartimenten beschikbaar voor verdere ontwikkeling van services: Oude on-premise toepassingen verhuizen ongewijzigd naar een stukje private cloud, modernere bouwblokken zitten in de door de provider geleverde zuil en standaard services zijn toegankelijk via de public cloud. Door planmatig schuiven van 'links naar rechts' krimpt de private cloud en groeit het aantal standaard services dat via de public cloud wordt ontsloten. Het geheel wordt transparant via één voordeur aan de gebruiker aangeboden, veilig en uniform, overal en op ieder apparaat. Oude servers en computerruimtes kunnen meteen worden ontmanteld. Intussen is de mogelijkheid gecreëerd om verder te saneren achter de nieuwe voordeur.

Eens worden over principes, besluiten en dan vasthouden

De niet technische principes die leiden tot bewegen richting de cloud zijn belangrijker dan de techniek die het gaat doen. Een gedragen besluit door bestuur of directie waarbij ook de afnemers van de diensten goed zijn betrokken is noodzakelijk voor het in gang zetten van de implementatie. De techniek laat zich wellicht stoppen in projecten, maar bij het implementeren van de principes en uitgangspunten is vaak de gebruikersorganisatie leidend en geniet een programma de voorkeur. Een geslaagde adoptie in de gebruikersorganisatie bepaalt het succes. Met een aanpak waarbij IT 'het mogelijk maakt' en de lijnorganisatie verantwoordelijkheid neemt voor implementatie van de uitgangspunten en principes ontstaat draagvlak, zicht en grip op het werkelijk realiseren van de beoogde baten.

Whitepaper: 'De kracht van de Managed Hybrid Cloud'

Steeds meer bedrijven kiezen voor een hybride cloud. Tegelijkertijd wordt het managen van een hybride cloud steeds complexer. Hoe vindt u voor elke applicatie het meest geschikte platform? Hoe vindt u de juiste balans tussen flexibiliteit en stabiliteit? Deze whitepaper beschrijft de keuzes die u kunt maken bij het inrichten en beheren van een hybride cloud.

Download

Over Frans van der Steen

Frans werkt als programmamanager voor klanten van KPN Consulting. Hij doet dit op het snijvlak van ICT en bedrijfsvoering. Frans studeerde bedrijfskunde in Eindhoven en werkte daarna bij ICT-leveranciers, adviesorganisaties en afnemers van ICT. Zo was hij consultant bij Moret Ernst & Young en werkte hij als regiodirecteur en concernmanager ICT bij Arbo Unie.

- Auteur: Frans van der Steen

Gerelateerde artikelen