Hoe u stap voor stap een flexibele werkplek voor de zorg kunt inrichten

De zorgsector is in transitie, waarbij de roep om een flexibele werkplek almaar groter wordt. De vraag is niet meer of u daarbij flexibele ICT uit de cloud moet inzetten, maar wanneer en hoe. Stefan Scheepers Director Vertical Solutions durft daar wel antwoord op geven: nu. En: met een zorgvuldige aanpak.

Laat ik beginnen met een ontboezeming: ik heb groot respect voor iedereen die in de zorg werkt. Ondanks krimpende budgetten en groeiende druk van bovenaf, wordt hier keihard gewerkt aan 1 doel: de cliënt zo goed mogelijk passende zorg geven. Daar heb ik oprecht bewondering voor. We hebben ons bij KPN dan ook tot doel gesteld dat onze ICT-diensten en -toepassingen eraan bijdragen dat zorgprofessionals hun essentiële werk zo goed mogelijk kunnen doen. Om dat te realiseren, moeten we natuurlijk wel snappen wat er speelt. Daarom lopen onze productmanagers ondermeer regelmatig een dag of nacht mee in een zorginstelling. De ervaringen die zij opdoen bij deze ‘stage’, proberen we vervolgens weer te vertalen in onze producten, diensten en advisering. Zo blijven we betrokken en weten we wat er speelt.

Toekomstigbestendig

Ik besef terdege dat ICT – mijn eigen vakgebied – om begrijpelijke redenen niet altijd de aandacht krijgt die het verdient in de zorg. Het is slechts een hulpmiddel bij het primaire proces. De stap om de huidige, veelal verouderde ICT-infrastructuur te upgraden (of liever nog: te vervangen) wordt dan ook nog te weinig gemaakt. Dat is zonde, want er valt veel te winnen: door het inrichten van flexibele en virtuele werkplekken wordt uw organisatie toekomstbestendig. Het beheer wordt ook eenvoudiger: u kunt gemakkelijker nieuwe applicaties toevoegen of vervangen. En updates vinden automatisch plaats.

Op afstand en veilig

Bovenstaande is al een goed argument om over te stappen naar flexibele werkplekken. Maar er speelt meer. Doordat er meer zorg aan huis verleend wordt, groeit de behoefte aan mobiel werken en digitale dossiers. Met tablets, smartphones en wearables kunnen bijvoorbeeld ambulante zorgverleners bij de cliënt thuis kwalitatief hoogstaande zorg geven. Is die flexibele werkplek ingericht met ICT uit de cloud, dan kunnen de zorgverleners vanuit elke locatie de benodigde data en applicaties benaderen en muteren. Persoonlijke cliëntgegevens zijn altijd bij de hand. Daarbij zijn de zorgspecifieke regels en privacywetgeving nooit in het geding: wij hebben een eigen team ‘ethical hackers’ dat fulltime bezig is de ICT-diensten van KPN zo veilig mogelijk te houden. Voor de zorg hebben wij een dedicated besloten netwerk ontwikkeld, de ZorgCloud, waar het overgrote deel van alle zorginstellingen op aangesloten is en die voldoet aan alle regel- en wetgeving.

Gidsfunctie

ICT is een hulpmiddel met oneindig veel mogelijkheden. Dat beseffen alle organisaties. Echter: de affiniteit met ICT ontbreekt. Zoals gezegd: het primaire proces slokt alle tijd en aandacht op. Er is ook koudwatervrees: werken in de cloud is voor veel organisaties nog een stap te ver. Ik zie het als mijn taak om, samen met mijn collega’s, een gidsfunctie te vervullen. Om u stap voor stap te begeleiden bij deze transitie. Daarom investeren we volop in een sector die we echt een warm hart toedragen. En trachten we op allerlei manieren – zoals met onze stages – de ins & outs van werken in de zorg te doorgronden, zodat we voor zowel de kleine verpleeghuizen als voor de grote academische ziekenhuizen maatwerk kunnen leveren.

Gerelateerde artikelen