Goede werkplekomgeving must voor zorgmedewerker

Zorgpersoneel is een schaars goed en die schaarste neemt toe naarmate de vraag naar zorg groeit. Alle reden dus om de zorgmedewerker – aan het bed en ook bij planning, administratie of facilitair – van een goede werkplek te voorzien. Dat gaat verder dan alleen de juiste technische hulpmiddelen, stelt Vinood Mangroelal, directeur KPN Health. “Het gaat er ook om zorgmedewerkers te laten ervaren wat een goede werkplek kan opleveren. Zodat zij zo makkelijk en plezierig mogelijk hun werk kunnen doen. Om dat te realiseren, is het belangrijk om te weten waar je met je ICT staat, voordat je gaat bepalen waar je heen wil.”

ICT is er om zorgmedewerkers te ontzorgen. Een voorbeeld hiervan is dat zij slechts 1 keer hoeven in te loggen en uit te loggen, waar zij ook zijn - thuis of op het werk - en met welk apparaat ze ook werken – pc, tablet of smartphone. Een goede werkplek is een must voor iedere zorgmedewerker.

“Perfect wordt ICT nooit”, weet Mangroelal. “Maar we streven wel naar perfectie in zaken als eenvoud en gebruiksgemak. Er is een arbeidsmarktprobleem – zowel in de zorg als in de ICT - dus je wil als zorgorganisatie de mensen die je hebt, zo optimaal mogelijk inzetten. Zodat zorgpersoneel vooral zo goed mogelijk zorg en ondersteuning hiervan kan bieden en zorg-ICT’ers kennis van zaken kunnen opbouwen van hoe zorgprocessen door ICT ondersteund moet worden.”

Dat betekent ook dat het vaak nodig is om bepaalde ICT-processen en -ondersteuning uit te besteden. Bijvoorbeeld op gebieden zoals security, want een goede werkplek gaat om meer dan alleen functionaliteiten, zoals overal naadloos werken en maar 1 keer in te hoeven loggen. Juist veiligheid moet goed geregeld zijn, meent Mangroelal. “Er gebeurt op security-gebied zo veel en zo snel, het is ondoenlijk voor zorg-ICT’ers om daarin volledig op de hoogte te blijven.

Zo speelt er een mondiaal security-probleem - Apache Log4j – dat potentieel voor enorm veel problemen kan zorgen. KPN heeft dat zowel intern als voor zijn klanten in no time gepatcht (een complex proces om de veiligheid te verbeteren, red.). Als zorgorganisatie is het een grote uitdaging om dit zelf te moeten doen met een beperkte hoeveelheid mensen en middelen.”

"Het is onze verantwoordelijkheid om eenvoud in gebruik te faciliteren"

Bepaal je startpunt

Digitalisering en ICT staan in de bestuurskamer nog vaak niet hoog genoeg op de (investerings)
agenda. Er zijn veel fusies geweest in de zorg, waardoor organisaties vaak met uiteenlopende systemen opgescheept zitten. Er zijn veel verouderde systemen die met kunst en vliegwerk in de lucht gehouden worden. Mangroelal: “Het bepalen van je startpunt, wat je nu aan ICT hebt, is al de grootste uitdaging voor veel organisaties. Een transitie naar een moderne manier van werken met een moderne werkplek ‘anywhere’ is een mooi vergezicht. Daar komen, vergt echter weten waar je nu staat. En als je dat weet, dan kun je daar naar toe groeien.”

Stel je verwachtingen ook bij, vervolgt Mangroelal. “Het doel is een geïntegreerde werkomgeving voor je medewerkers. Afscheid nemen van een wirwar van apps en systemen. En realiseer je dat het tijd en middelen vergt om daar te komen, het zijn vaak intensieve projecten.” De directeur van KPN Health heeft het idee dat zorgorganisaties nog te vaak over deze basis heen stappen.

Stap voor stap

Als die basis eenmaal gelegd is, dan kun je als organisatie stapje voor stapje naar een meer efficiënte, meer geïntegreerde werk werkplekomgeving gaan die medewerkers ook ondersteunt in nieuwe manieren van werken. Denk aan datagedreven samenwerking binnen netwerkzorg, zoals tussen huisarts, ziekenhuis, zorginstelling en thuiszorg, waarvan je vooral op kleine schaal een groeiend aantal initiatieven ziet.

“Datagedreven is een buzz-woord geworden”, stelt Mangroelal. “Iedereen heeft ervan gehoord, maar veel organisaties hebben moeite om dit begrip concreet te maken. Op het moment dat je ook je basis niet op orde hebt, loop je als organisatie het gevaar dat je systemen op elkaar gaat stapelen in de hoop dat jij en je medewerkers datagedreven kunnen gaan werken. Maar je moet eerst weten waar je data staat en dan hoe je die wilt ontsluiten, voordat je er mee aan de slag kunt om bijvoorbeeld voorspellingen te doen over de uitkomsten van behandelingen.”


Whitepaper: Cloud en legacy samen in de moderne werkplek

Laat zorgprofessionals overal samenwerken. Met de moderne werkplek voor de zorg die cloud en legacy combineert.

Download


Ook daar hoort een werkplekomgeving bij waar een medewerker zich prettig bij voelt, die eenvoudig te gebruiken is. Anders stokt het datagedreven werken bij de persoon die daar in de praktijk mee aan de slag gaat. Mangroelal: “Ik denk aan het voorbeeld van een zorgmedewerker die mij over een applicatie vertelde voor een cliënt-intake. Ook al was hij heel tevreden, het bleek dat hij als enige de applicatie begreep en gebruikte. Daarom is er naast het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorgen voor gebruiksgemak ook aandacht nodig voor het adoptieproces. En is het belangrijk een IT-systeem of toepassing te ontwerpen dat intuïtief in gebruik is en door iedereen eenvoudig geadopteerd kan worden.”

Faciliteren adoptie

Het faciliteren van de adoptie – medewerkers overtuigen van het nut van een toepassing – ligt bij de zorgorganisatie. En eenvoud in gebruik, dat ligt bij de technologieaanbieder, vertelt Mangroelal tot slot. “KPN maakt werkplekomgevingen zoals Connected Workspace for Care. Die zijn eenvoudig in gebruik. Het is onze verantwoordelijkheid als technologiesector om zaken als gebruiksgemak en een veilige werkomgeving over de hele linie te faciliteren en zo de zorgmedewerker zo goed mogelijk in zijn of haar werk te ondersteunen. Zeker nu corona voorlopig nog niet voorbij is.”

Bron: ICT&health

Gerelateerde artikelen