Een reis begint altijd met een goede oriëntatie en een goed plan

Sommige bedrijven willen naar de cloud, maar weten nog niet hoe. Andere organisaties zitten deels in de cloud, maar vragen zich af of ze op de goede weg zijn. Waar te beginnen als je ook naar de cloud wilt of als je verder verbetering wilt doorvoeren? Rick van Schaik (Directeur Cloud&Hosting bij KPN) adviseert bedrijven om stapsgewijs hun weg te vinden in de cloud. ‘Een reis begint altijd met een goede oriëntatie en een goed plan.’

Applicaties, data en opslag allemaal bij elkaar, op één plek. Diensten die overal en voor iedereen beschikbaar zijn. Transparante, vaak lagere ICT-kosten. Over de voordelen die de cloud biedt is nauwelijks discussie. Er leven vaak wel veel vragen over de manier waarop je als organisatie het beste kan omgaan met alle cloudmogelijkheden, zegt Van Schaik. ‘We weten uit gesprekken met klanten en uit onze ervaring in de markt dat 60% van de organisaties in Nederland de stap naar de cloud nog moet zetten. Bij bedrijven die wel al met cloudoplossingen bezig zijn, is het gebruik vaak nog onvoldoende gestructureerd en het resultaat niet optimaal.’

Oriëntatie: hoe ver ben je met digitale transformatie?

Redenen te over dus om ‘op reis te gaan in de cloud’. Dat begint, als eerste stap, met een oriëntatiefase waarin organisaties zichzelf meerdere vragen stellen. Relatief eenvoudige vragen: welke kennis en expertise hebben we zelf in huis over de cloud? Maar ook lastiger vragen: hoe ver zijn we als digital enterprise? Van Schaik: ‘Vrijwel alle gevestigde bedrijven zitten in een proces van digitale transformatie. Cloud speelt hierin een doorslaggevende rol. Als je meer uit de cloud wilt halen, is belangrijk om te begrijpen hoe cloud jouw eigen concurrentiepositie kan beïnvloeden. Wat zijn je toekomstplannen en je beoogde innovaties, welke rol zou cloud hierin kunnen spelen? Als je daar op hoofdlijnen het antwoord op weet, kun je later in het proces snel en effectief schakelen.’

Strategie: hoe versterkt de cloud mijn doelen?

Na de oriëntatie komt de fase van strategie. Van Schaik: ‘De cloud biedt vele mogelijkheden om organisatiedoelen versneld te realiseren. De cloud kan bijvoorbeeld bijdragen aan meer flexibiliteit, versimpeling van processen en grotere snelheid van handelen. Maar het kan ook zorgen voor extra gemak: upgrading & patching gebeurt bijvoorbeeld automatisch in de cloud. Of voor meer snelheid en efficiency: in de cloud kunnen standaard services vaak binnen een paar minuten worden uitgevoerd. Ook veiligheid kan een reden zijn: data kunnen in de cloud zeer goed worden beschermd.’ 

Het is volgens Van Schaik zaak om dergelijke voordelen te vervatten in een sterke value case, zodat voor alle interne stakeholders zichtbaar wordt wat de toegevoegde waarde is van cloud voor het bedrijf. Onderdeel hiervan is de business case. ‘Omdat de cloud schaalbaar is, kunnen de kosten van ICT vaak omlaag. Bijkomend voordeel is dat er vaak meer werkkapitaal beschikbaar blijft. Ook zijn geen langdurige investeringen nodig in techniek die na vijf jaar volledig achterhaald kan zijn. Mijn advies: maak dergelijke baten transparant en tastbaar.’

Beoordeling: in hoeverre zijn we klaar voor de cloud?

De organisatie weet nu hoe het gebruik van de cloud de organisatiedoelen zou kunnen ondersteunen. Maar hoe nu verder? Volgens Van Schaik is het na de strategiefase tijd voor een cloud readiness assessment. ’Om te weten of je echt klaar bent voor de cloud kun je jezelf het beste op drie fronten beoordelen: technologie, ICT-organisatie en business. Zo weet je hoe groot het gat is tussen de bedachte strategie en de huidige situatie. Hierdoor kun je vervolgens gerichte scenario’s ontwikkelen om de strategie uit te gaan voeren.’

KPN heeft in zes stappen beschreven hoe organisaties snel en effectief hun weg kunnen vinden in de cloud. Meer weten?

Download whitepaper


Gerelateerde artikelen