Digitale criminaliteit bestrijden vergt een nieuwe aanpak

Om misdaden goed te begrijpen, kijken wij als criminologen in de basis naar 2 zaken: motivatie en gelegenheid. Vooral het facet gelegenheid is een stuk eenvoudiger geworden. Iedereen kan online dingen doen die eigenlijk niet mogen. Op de universiteit in Boston waar ik les geef, houden we momenteel een onderzoek onder jeugddelinquenten. Daarin komt bijvoorbeeld aan bod of ze ooit iets hebben gestolen. Ook vragen we aan hen of ze wel eens illegaal downloaden. Vrijwel iedereen doet dat. Veel ondervraagden blijken niet eens te weten dat het verboden is, al is het geen zwaar vergrijp. Maar het is makkelijk te doen en de gelegenheid maakt de dief.

DIGITALE CRIMINALITEIT is niet plaatsgebonden. Vanuit Nigeria kan iemand proberen mij hier in de Verenigde Staten op te lichten. Het is een globaal probleem, dus bestrijding vergt een andere aanpak dan meer ‘traditionele’ criminaliteit. Daarvoor moeten we ook globaal samenwerken. Daarin voorzie ik een grote rol voor financiële ondernemingen en banken, want die hebben grote investeringen in digitale beveiligingen gedaan. Zij kunnen hun kennis delen.

Ook het bedrijfsleven heeft een rol. Hun taak is om integriteit onder werknemers te benadrukken en ze duidelijk te maken dat bepaalde zaken niet toegestaan zijn.

Voor de bestrijding van criminaliteit bestaan verschillende benaderingen. Een groep criminologen hangt de meer technische benadering aan. Deze crime scientists menen dat je je niet bezig moet houden met de motivatie van mensen, maar ervoor moet zorgen dat het technisch onmogelijk is om bepaalde dingen te doen. In geval van digitale criminaliteit is dat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een systeem niet te hacken is. Als socioloog vind ik het óók belangrijk om te begrijpen wat de motivatie van mensen is. Dan denk ik meer aan het belang van hoe om te gaan met digitale mogelijkheden.

OVER DE FACTOREN die leiden tot straatcriminaliteit weten we best veel. Over digitale criminaliteit – bijvoorbeeld witteboordencriminaliteit – is nog veel te leren. Echt veel onderzoek is hier nog niet naar gedaan. Daar ligt een mooie taak voor criminologen en sociologen. Met zulke onderzoeken leren we ook bij dit type criminaliteit de sociale context en de motivaties.

Meer weten

The Digital Dutch Magazine

Lees hier direct het online magazine met inspirerende verhalen van digitale koplopers.

Download

Gerelateerde artikelen