25 februari 2016

De werkplek ‘toekomstproof’ - Deel 1

De digitale transformatie is jaren geleden ingezet, maar nog lang niet voltooid. Als daar überhaupt ooit sprake van kan zijn. Voor veel bedrijven is het nog altijd een uitdaging om hun bedrijfsprocessen te veranderen om mee te kunnen in de digitalisering. Dit begint bij het omvormen van de traditionele, kantoorgebonden werkplek tot een flexibel en multifunctioneel communicatiestation. Waar staan we op dit moment op het gebied van zakelijke communicatietechnologie? Volgens Joris van Oers (KPN Zakelijk) en Lucas Wensing (StartReady) staan de gebruikers te trappelen. Nu is het zaak om als organisatie snel mee te gaan in hun enthousiasme en behoeftes.

Joris van Oers is directeur Sales Business Market bij KPN. Sinds november 2015 vervult hij deze functie. Voor hem is er één rode draad in de IT en telecom: de digitale transformatie. Die zorgt ervoor dat de grenzen tussen de twee markten vervagen: “IT en telecom worden één. Telecom wordt steeds meer een onderdeel van de werkplek die binnen organisaties steeds centraler komt te staan. De gebruiker wil dat alle communicatiefunctionaliteit geïntegreerd is in zijn werkplek. Dit appelleert aan de manier waarop hij tegenwoordig communiceert en samenwerkt.” De zakelijke propositie van KPN is volledig afgestemd op het faciliteren van communicatie voor de moderne kenniswerker. Daarom maakt Microsofts Skype for Business, voorheen Lync, onderdeel uit van het totaalpakket. “De techniek van Skype for Business ligt heel dicht bij de medewerker en zijn behoeftes en maakt werken efficiënt. Het is bij uitstek een oplossing die vanuit het gebruikersperspectief is ontwikkeld. Volgens mij is dat de manier waarop IT- en telecominnovaties moeten ontstaan: inspelend op de wensen van de gebruiker en gericht op functionaliteit en beschikbaarheid. Skype for Business is de nieuwe standaard voor zakelijke communicatie.”

Nieuwe werkdynamiek

Bij communicatie die anytime, anywhere, anyplace moet kunnen plaatsvinden, is de gebruikersbeleving van cruciaal belang. Daarnaast past het ook bij de nieuwe manier van zakendoen die steeds meer in zwang komt. Lucas Wensing is CEO van StartReady, specialist op het gebied van Universal Communications. KPN zet StartReady in als competence center wat betreft de implementatie van UC. Wensing ziet dat technologie aan de basis ligt van de moderne digitale business: “Bedrijven zijn steeds minder vaak gesloten instituties, en veel vaker netwerken van mensen en organisaties. Twee weten en kunnen er meer dan één, en drie al helemaal. De trend is focussen op je core business, alleen doen wat je het allerbest kan. Voor al het overige roep je de hulp in van anderen. Zo ontstaan deze netwerken en wordt er over grenzen heen gecommuniceerd. Kennis is veelal de grootste asset van bedrijven, maar het krijgt pas waarde als die kennis gedeeld, uitgebreid en toegepast kan worden. Dat is precies waar communicatiespecialisten zich op richten in de ontwikkeling van nieuwe tools.”

Volgens Van Oers kunnen we spreken van een nieuwe werkdynamiek die is ontstaan en die het aloude werken van negen tot vijf vervangt: “Moderne bedrijven maken onderdeel uit van ecosystemen. Dat betekent dat we veel buiten het bedrijf om aan het samenwerken zijn, bijvoorbeeld met klanten, en niet meer op de standaard tijdstippen. Er ontstaat een geheel nieuwe werkdynamiek en Skype for Business maakt dat mogelijk.”

Vertrouwen in veiligheid

Denken vanuit de gebruiker is de basis, maar Wensing en Van Oers benadrukken dat techniek ook nog steeds bepalend is. Zeker omdat security voor bedrijven prioriteit heeft. Wensing: “Producten aanbieden uit de cloud wordt veelal de standaard. Dat is ook goed, omdat het ongekende flexibiliteit geeft. Maar nog altijd worden er vraagtekens gezet bij de veiligheid van cloud-gebruik. Ik denk dat het de taak is van specialisten als StartReady en KPN om de twijfels hierover weg te nemen en het vertrouwen te winnen. Aan de technologie ligt het niet. Het is zonde om de grote mogelijkheden die Software-as-a-Service biedt te laten ondersneeuwen door onterechte aannames over de veiligheid van gegevens in de cloud.”

Volgens Joris van Oers kan dat vertrouwen ontstaan als aanbieders in de praktijk laten zien wat zij doen om de veiligheid van gegevens te garanderen: “Cloud helpt organisaties om continu met de meest innovatieve producten te werken. Functionaliteiten die we toevoegen worden direct voor alle klanten beschikbaar, dus dit is absoluut de toekomst. Inderdaad, security staat op nummer één. Dat begint met de kennis en kunde bij leveranciers, zoals KPN. Zij kunnen security doorvertalen naar praktische oplossingen. Wij garanderen bijvoorbeeld dat bedrijfsdata op Nederlands grondgebied blijft. Zo laten we klanten zien dat ze kunnen vertrouwen op de veiligheid van alle applicaties.”

Werkplekinnovatie

Terug naar de digitale transformatie, waar het allemaal mee begint. Dat de mens meer wensen heeft op het gebied van communicatiemogelijkheden en zijn werkplek, mag duidelijk zijn. Maar voor bedrijven heeft dit nogal wat consequenties. Zij hebben weinig andere keus dan mee te gaan in deze behoefte van de medewerker en in de grotere digitale ontwikkeling. Niet makkelijk, ziet ook Van Oers: “Op dit moment gaan de ontwikkelingen binnen IT en telecom dermate snel dat het voor veel bedrijven moeilijk is om deze veranderingen bij te houden. En dit geldt niet alleen voor de techniek, maar speelt ook steeds vaker op het gebied van wet- en regelgeving. Het is dus van belang om met een partner samen te werken die in staat is om de marktinnovaties te begrijpen en die als integrale oplossingen kan aanbieden. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om te innoveren, terwijl de kwaliteit, en continuïteit en compliancy van hun bedrijfsvoering gewaarborgd blijven.”

Volgens Van Oers vraagt digitale transformatie ook om werkplek innovatie. “We moeten op zoek naar de middelen die basale communicatie faciliteren, want dat is het fundament voor samenwerking. We willen meer dan alleen kunnen bellen, maar ook videovergaderen, chatten, documenten delen. Op elk moment van de dag en vanaf elke plek. Dat is de communicatiebeleving die mensen verwachten. Kinderen zijn al niet anders gewend. Laat dat nu de groep zijn die binnen enkele jaren de arbeidsmarkt bestormt en waar wij ons als bedrijven op aan moeten passen.”

Meer lezen?

In de komende weken verschijnen er nog twee blogs over de moderne werkplek. Ook Dell en Microsoft delen hun visie op moderne, innovatieve werkplekken met Skype for Business.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een moderne werkplek met Skype for Business in uw organisatie? Kom dan naar een kennissessie ‘Bereikbaarheid en samenwerken met Skype for Business’. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier.


Over Lucas Wensing

In 2008 richtte Lucas met zijn businesspartner StartReady op, dat uitgroeide tot een internationaal opererende onderneming die wereldwijd Skype4Business-oplossingen aan mkb en grote ondernemingen levert. Onder zijn begeleiding ontwikkelde StartReady diverse technologische UC-oplossingen, variërend van on-premise tot oplossingen gehost in de cloud. StartReady is kennispartner in de innovatieve productontwikkeling, implementatie en adoptie van Unified Communications-oplossingen. De organisatie is onafhankelijk en werkt op internationale basis samen met gerenommeerde partners.

- Auteur: Lucas Wensing

Gerelateerde artikelen