De trends en ontwikkelingen voor 2018

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op ICT gebied waar ondernemend Nederland mee te maken krijgt of rekening mee moet houden in 2018? The Digital Dutch zocht het uit en zette ze op een rijtje.

5G laat zich zien

Volgend jaar zomer wordt de eerste versie van de 5G standaard verwacht. Natuurlijk is de 5e generatie mobiele netwerken weer sneller dan het 4G zoals we het vandaag de dag kennen. Maar 5G richt zich nadrukkelijk op een bredere toepassing. 4G was specifiek ontwikkeld voor mobiel breedband, zowel voor consumenten als zakelijke toepassingen. In 5G is mobiel breedband nog steeds belangrijk, maar daarnaast richt het zich op ontwikkelingen in sectoren als de automotivesector, de energiesector en de landbouwsector. Met geavanceerde connectiviteit, gebaseerd op hoge betrouwbaarheid en lage vertragingstijd (latency), wordt 5G zo een belangrijke bouwsteen voor digitalisering van deze sectoren. In het 5G Lab in Groningen participeert KPN al in de eerste 5G-pilots.

Digital Twins: mens en machine met elkaar verbonden

Aangezien steeds meer dingen verbonden zijn met het internet, leidt tot vele nieuwe toepassingen, maar gaat ook gepaard met de nodige uitdagingen rondom het aanbrengen en onderhouden van al die verbindingen. Met behulp van het concept Digital Twins tracht de ICT industrie deze complexiteit op voorhand te reduceren. Parallel aan deze ontwikkelingen is er een verschuiving in de rol van dit soort voorwerpen. Ze worden steeds belangrijker in het kader van advies en beslisvoering. Kunstmatige Intelligentie doet steeds verder zijn intrede. Wil je meer weten over Digital Twins in de praktijk? Lees de case van KLM.

VR-technologie breekt door in zakelijke markt

Deze technologie heeft vooral voor opleidingsdoeleinden een praktisch nut. Personeel van een apotheker kan bijvoorbeeld leren waar producten zich bevinden, maar ook voor groot zakelijk industrieel gebruik kan het ingezet worden om personeel te laten oefenen met het sleutelen aan - en bekend worden met - grote machines. Ook Nederlandse aanbieders zijn al druk bezig met het ontwikkelen van modules. Voor medische toepassingen wordt VR veelal al ingezet voor revalidatie, geestelijke pijnverlichting en vermaak voor patiënten die aan het bed gekluisterd zijn.

Het jaar van Edge Computing?

Gedistribueerde systemen zijn de toekomst. Simpelweg omdat we de wereld momenteel aan het volladen zijn met apparaten die allemaal gebruikmaken van servercapaciteit. Denk bijvoorbeeld aan de miljoenen thermostaten die via servers werken aan klimaatmodellen. Waarom niet die workload verdelen over al die genetwerkte apparaten zelf? In plaats van het model waarbij clients inprikken op een server, verbinden duizenden clients zich met elkaar om allemaal stukjes van het werk te verrichten. Dit noemen we Edge Computing en het kan van miljoenen IoT-apparaten een massaal intelligent netwerk maken dat taken verricht die je nu alleen in een enorme datacenters ziet.

Blockchain wordt volwassen

Veel beloftes van blockchain startups lijken in 2018 ingelost te gaan worden als je de roadmaps er op na slaat. De spelregels rondom cryptomunten veranderen langzaam door druk uit de community. Scams worden ontmaskerd of verliezen steun. Nog interessanter zijn de eerste light products die we gaan zien. Smart contract-platformen zoals Ethereum en Hyperledger zijn al volop bezig. Maar dit jaar zullen we een aantal nieuwe, spannende toepassingen bijkomen. KPN zal Blockchain as a Service (BaaS) verder gaan uitrollen en daarnaast verder inzetten op twee nieuwe functionaliteiten: Bring Your Own ID (met partner Nsecure) en ADIOS (Autonomous Distributed Internet of Service). Beide worden als building blocks toegevoegd in BaaS NL. In 2018 richten we ons verder op micro payments, secure documents en hebben we loyalties in het vizier.

Meer focus op veilige patiëntgegevens en zelfredzaamheid

Voor de zorgsector en de overheid wordt de wetgeving AVG een heel belangrijke uitdaging als het gaat om security en privacy. Zo worden consument/patiënt en cliëntgegevens nog beter beschermd en worden de boetes nog hoger. Het ministerie van VWS hamert op eHealth-oplossingen. Gekeken wordt naar hoe de patiënt of cliënt zo veel mogelijk zelf kan monitoren. Pas als er echte spoed is, komt er een specialist in beeld. Het spreekt voor zich dat we op dat gebied veel innovaties gaan zien. Denk aan cardiologische apparatuur waarmee patiënten zelf thuis een hartfilmpje maken en dit doorsturen naar een cardioloog voor controle.

Serverless werken breekt door

Serverless is een dienst die op het ogenblik vooral mogelijk wordt gemaakt door cloud en is precies wat de term betekent; zonder servers. Organisaties kunnen hun code draaien in een cloud omgeving zonder zich druk te hoeven druk maken over de onderliggende infrastructuur. Met serverless gebruik je scripts of batches die je ‘afvuurt’ tegen een clouddienst. De rekenkracht die benodigd is om de applicatie code uit te voeren, is kortstondig beschikbaar. Na uitvoering van de code verdwijnt de opgeroepen rekenkracht. Het verschil met de reservering van capaciteit is dat je alleen nog betaalt voor de tijd dat het script of de batch loopt. Voorbeelden hiervan zijn AWS Lambda, Google Cloud Functions en Azure Functions.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen