De patiënt als regisseur van zijn zorginformatie

Op dit moment is er een digitale transformatie gaande binnen Nederland waarbij klanten steeds meer gebruik kunnen maken van digitalisering. Alle service en informatie wordt rond de klant georganiseerd.

U herkent het allemaal, op het moment dat u iets bestelt bij een internetwinkel dan is de toegankelijkheid en duidelijkheid van de winkel van groot belang. Organisaties doen er alles aan om de klanttevredenheid te vergroten door o.a. snelle service en informatie voorzieningen zoals bijvoorbeeld track & trace.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Ook in de zorg wil men de client/patiënt aan het stuur. Het uiteindelijke doel is om in 2020 te beschikken over een Nationaal PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Het PGO stelt de client/patiënt in staat regie te voeren over zijn of haar medische informatie en de wijze waarop de zorg professional deze mag inzien of gebruiken.

Het realiseren van een dergelijk PGO kent een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan: uit welke bron komt de medische informatie? Voldoet de manier van uitwisselen aan de veiligheidseisen? Is de informatie uitwisselbaar en wie draagt de kosten van de dossiervorming?

Meer weten

Whitepaper 'De patiënt als regisseur van zijn zorginformatie'

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen. De zorg moet efficiënter en goedkoper, met meer oog voor kwaliteit. Daarom moeten zorgverleners en patiënten medische gegevens slim met elkaar uitwisselen. Deze whitepaper laat zien dat er nog heel wat moet gebeuren om die slimme uitwisseling tot stand te brengen. KPN Zorg vormt het fundament voor een veilige en betrouwbare Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Download

Gerelateerde artikelen