De HR-uitdagingen bij een agile-transformatie

De omslag naar agile werken is voor sommige organisaties een angstaanjagend complexe operatie. Vooral als het gaat om medewerkers. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe ga je om met weerstand uit het middenmanagement? Hoe geef je vanuit het bestuur het goede voorbeeld? En wat vinden klanten ervan? We vertellen graag over de ervaringen van KPN op dit vlak.

Mensen spelen de hoofdrol bij een agile-transformatie. Als je de medewerkers niet meekrijgt, dan kun je het roer nooit omgooien. Dat klinkt als een grote drempel, maar onze ervaring is juist dat heel veel medewerkers dolgraag agile willen gaan werken. Natuurlijk, medewerkers willen zekerheid. Niet de ‘ouderwetse’ zekerheid van tot je pensioen bij dezelfde werkgever werken, maar juist de zekerheid van werken in een inspirerend team, je vakmanschap vergroten en je bezighouden met zaken die er écht toe doen. Mensen willen waarde toevoegen en ook hun eigen ‘waarde’ vergroten. Wij zien dan ook dat er binnen KPN ontzettend veel animo is voor agile werken.

Agile werken ondersteunen

Wij faciliteren de interesse in agile werken onder andere met een online community, workshops en inspiratiesessies. Geïnteresseerde teams hebben toegang tot agile-coaches, ‘excursies’ naar agile teams en een toegankelijke agile-handleiding. Onze online community groeide binnen de kortste keren uit naar 1.500 man. Daar hoefden we amper iets voor te doen. Dat bewijst dat mensen kennis willen opzuigen en behoefte hebben aan autonomie. Wat ook helpt, is dat de teams die agile werken geweldige resultaten boeken. Hun enthousiasme verspreidt zich als een lopend vuurtje. Vanuit de top communiceren we nu steeds meer dat dit de nieuwe manier van werken is, en leggen we vooral ook uit waarom we dat doen. Zo ondersteunen we de transformatie van onder- én bovenaf. Daarbij fungeert onze missie als kompas: ‘het leven leuker, vrijer en makkelijker maken door te verbinden’. Zo voorkomen we dat teams alle kanten uit gaan én zorgen we voor een directe link met de persoonlijke drijfveren van medewerkers.

Agile HR-strategie opstellen met medewerkers en klanten

De HR-afdeling moet de voortrekker van een organisatieverandering zijn. Als je agile werken promoten, moet je er ook zelf mee aan de slag. Vroeger maakte onze HR-directeur de HR-strategie bijvoorbeeld altijd zelf met haar team. Dan vroeg ze zich vaak af ‘bereik ik zo wel elke medewerker?’. Dit jaar hebben HR-medewerkers, mensen uit andere uithoeken van de organisatie én klanten samen in scrumteams de nieuwe HR-strategie vormgegeven. Sommige dingen zijn misschien wel anders dan eerst, maar uiteindelijk bereiken we als organisatie veel meer, omdat het écht van onderop komt en gedragen is door onze klanten. Die zijn ook erg enthousiast om hierbij betrokken te worden. Tegenwoordig zijn al onze strategische HR-projecten agile.

Omgaan met weerstand

Hoeveel enthousiasme we ook zien voor agile werken, weerstand is er evengoed. Vooral op middenmanagementniveau, waar veel functies verdwijnen. We zullen altijd leiders nodig hebben – mensen met een visie die een strategie kunnen neerzetten en mensen kunnen verbinden. Maar mensen die er alleen zijn om de dagelijkse zaken te managen, zijn bij autonome teams simpelweg niet meer nodig. Dat levert voor HR een grote uitdaging op. Deze mensen zijn namelijk wel heel belangrijk om de agile-transformatie in eerste instantie te ondersteunen. Je moet als manager echter wel heel altruïstisch zijn om met enthousiasme een verandering door te voeren die je eigen functie overbodig maakt. Dat vraagt dus om voldoende begeleiding van die managers. In bepaalde gevallen kijken we ook samen met hen naar andere mogelijkheden. Overigens krijgen we ook vanuit het middenmanagement enthousiaste reacties. Sommigen vinden dit een uitgelezen kans om zich weer inhoudelijk op hun vak te kunnen richten. Je moet dus zeker niet van het negatieve uitgaan!

Whitepaper: 'Agile werken - voor een wendbare organisatie'

Lees in de whitepaper Agile werken over de voordelen en belangrijkste aandachtspunten van agile werken en over de ervaringen met agile werken binnen KPN.

Download


Over Martijn Magermans

Martijn is Senior Business Consultant bij KPN Consulting en heeft ruime ervaring met agile werken en (ICT-)organisaties helpen veranderen. Samen met collega’s ontwikkelde hij een aanpak voor Agile IT, om organisaties wendbaarder en klantgerichter te maken.

- Auteur: Martijn Magermans


Gerelateerde artikelen