Coronacrisis brengt digitalisering van de zorg in stroomversnelling

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de zorg, de vraagstukken zijn breed en divers. Maar de digitalisering van de zorg is hierdoor in een enorme stroomversnelling gekomen. Besluitvormingstrajecten die vroeger jaren duurden zijn nu bekort tot enkele dagen. In twee weken tijd is het qua inzet van zorginnovaties harder gegaan dan de afgelopen vijf jaar.

Vinood Mangroelal, Vice President Sales Health bij KPN, constateert dat er nu snel actie wordt ondernomen. Waar vroeger soms jarenlang zonder resultaat werd gediscussieerd over de wenselijkheid van thuiswerkplekken, valt nu meteen de beslissing. Alle bezwaren zijn in één klap van tafel. Ook is opeens iedereen overtuigd van de noodzaak van beeldcommunicatie tussen patiënten en hun familieleden. 

In deze video vertelt Vinood over de berichten 'uit de frontlinie':


Hectische periode

KPN Health beleeft zoals zoveel andere organisaties die met de zorg te maken hebben een hectische periode. Nog nooit heeft de sector zoveel turbulentie meegemaakt. Onmogelijk is te zeggen wat de dag van morgen brengt, maar over de toekomst staat één ding als een paal boven water: na de crisis zal de zorg er anders uitzien. Mangroelal is ervan overtuigd dat deze transformatie een breuklijn gaat betekenen. 

De communicatie verandert ingrijpend: huisartsen zullen veel meer gaan videobellen met patiënten en consult op afstand wordt normaal. Maar ook andere type zorg wordt nu versneld, bijvoorbeeld in de wondzorg waarbij experts met een AR-bril op afstand meekijken met verpleegkundigen die de patiënt thuis bezoeken. Zo zijn er tal van innovatieve toepassingen die straks in een hoger tempo worden doorgevoerd. 

Intensieve samenwerking

Maar voorlopig wordt KPN Health volledig in beslag genomen door de gezondheidscrisis. Voor zorgorganisaties zijn de uitdagingen immens, maar door intensieve samenwerking zijn partijen er vaak opvallend snel in geslaagd werkbare oplossingen te creëren. Waar een deel van de economie tot stilstand is gekomen, laat de zorg een tegengestelde beweging zien. Grote aantallen werkers in de (gezondheids)zorg bevinden zich op één locatie en heel veel informatie moet worden gedeeld. De verhoogde activiteiten leiden tot extra behoefte aan bandbreedte. De capaciteit van netwerken en internetverbindingen is op veel plaatsen vergroot. KPN heeft een spoedprocedure ingesteld om capaciteit versneld op te hogen. 

Hartverscheurende situaties

Volgens Mangroelal leidde de sluiting van IC-afdelingen voor familiebezoek tot hartverscheurende situaties. Binnen een etmaal heeft KPN Health voor een aantal ziekenhuizen en zorg-instellingen videobellen tussen patiënten en hun thuisfront gerealiseerd. 'Sommige patiënten waren te ziek om een telefoon of tablet vast te houden. In een aantal gevallen konden zorgmedewerkers die apparatuur met KPN Zorg Messenger meedroegen de familie laten zien hoe het de patiënten verging.' Samen met VTM stelt KPN gratis mobiele communicatie-units beschikbaar aan zorginstellingen. Via een groot verrijdbaar beeldscherm kunnen ouderen via de Zorg Messenger videobellen met hun dierbaren. Sinds een bezoekverbod in verzorgings- en verpleeghuizen is ingesteld kan dankzij beeldcommunicatie toch contact worden gehouden.  

Corona Check App

Landelijk wordt de Corona Check App uitgerold die het Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG) in Amsterdam heeft ontwikkeld. Hierop zijn gezondheidsklachten bij te houden. Daarnaast is snel advies mogelijk van een medisch team. KPN helpt mee om de connectiviteit te regelen. Om deze app te kunnen opschalen helpt KPN Health - waar nodig - op verschillende locaties een medische callcenter in te richten. En indien nodig kan de capaciteit van bestaande omgevingen uitgebreid worden. 

Meer beveiligde mail

De oproep van het kabinet om fysiek contact uit de weg te gaan heeft het beveiligde mailverkeer in de zorg enorm gestimuleerd. Het gebruik van de Zorg Messenger steeg met vele tientallen procenten. Mangroelal: 'Huisartsen zijn opeens massaal gaan mailen, chatten en videobellen, nu ze fysieke contacten met patiënten zo veel mogelijk uit de weg moeten gaan. De belasting op het eZorg-netwerk is met 400 à 500 procent omhoog gegaan. Deze capaciteit kunnen wij aan.

'De geldpot die minister Hugo de Jonge (VWS) onlangs beschikbaar stelde voor extra digitale toepassingen is nu al leeg. De stroom van aanvragen voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is zo groot dat de noodregeling na een paar dagen al is stopgezet. De regeling richt zich op ondersteuning van thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. 

Barrières weghalen

Mangroelal constateert dat de inzet groot is om barrières weg te halen. Leveranciers, partners, afnemers en overheid werken over het algemeen goed samen. KPN Health heeft te maken met een steeds veranderende vraag. Voorbeeld is het eerder genoemde medische callcenter; callcenter dat vragen beantwoordt van mensen die vrezen het coronavirus te hebben. De snelheid van de veranderingen is groot. De ene dag bieden Van der Valk en Fletcher capaciteit voor noodhospitalen aan, de andere dag komen er coronahuizen in de langdurende zorg. Dit alles brengt meer connectiviteit met zich mee.

Mangroelal: 'We proberen ons daarop in te richten en snel te handelen.' Op plekken waar veel zorg plaatsvindt wordt het mobiel bereik verhoogd. Lering is getrokken uit ervaringen die zijn opgedaan in China en Italië, landen waar de ziekenhuizen al in een eerder stadium overspoeld raakten met patiënten. KPN heeft daarbij veel hulp gehad van leveranciers die in het buitenland met hetzelfde bijltje hebben gehakt. KPN heeft haar voorraden geïnventariseerd en tevens is gekeken of hardware en mobiele apparatuur kan worden bijgekocht. De gezondheidszorg krijgt voorrang bij levering.

Gerelateerde artikelen