AC-VPN op basis van Ipanema

Ipanema AC-VPN (Aplication Centric) geeft de mogelijkheid om de verschillende applicaties op een bedrijfsnetwerk inzichtelijk te maken. Vanuit dit inzicht kan dan per applicatie de rangorde met recht op beschikbare bandbreedte worden aangeven. Na het activeren van deze instelling wordt zichtbaar of en welke applicaties naar behoren kunnen functioneren. AC-VPN op basis van Ipanema biedt controle, sturing en monitoring van het IP netwerk.

In de eerste fase registreert Ipanema alle over uw netwerk lopende applicaties (application visibility). De meeste standaard applicaties hiervan worden standaard herkend en benoemd. Ook 'onbekende' applicaties komen in beeld. Aan de hand van deze inventarisatie kan per applicatie aangeven worden met welke prioriteit deze voorrang krijgt over het KPN One netwerk (Performance doelstelling).

De sturing hiervan vindt plaats vanuit de Salsa Server. Van hieruit worden de besturingsregels vastgelegd en ingelezen in de Ipanema Engines die verder autonoom kunnen functioneren. Na het aanzetten van kwaliteitssturing ontstaat een monitoringsbeeld per applicatie en per locatie met een beeld of er voldoende bandbreedte beschikbaar is zodat de applicatie de juiste performance heeft (Quality of Service & Control). Dit is de basis van deze dienstverlening. Deze AC-VPN is een module welke toegevoegd kan worden op de KPN One dienst. Naast deze basis zijn er uitgebreide rapportage en verkeersstromen op te vragen via de Web portaal.

Hierbij kunt u denken aan:

  • De verkeersstroom van 1 specifieke applicatie,
  • De oorzaak van performance problemen van 1 applicatie of 1 locatie,
  • Komen deze performance problemen vanuit het LAN, het WAN of de Server (gerichter en dus sneller onderzoek)
  • Voorbeeld van inzicht in ('real time') bandbreedtegebruik per locatie en de performance per applicatie weergegeven door middel van een kleur.
  • Het opzetten van de gewenste configuratie, inclusief Service management en advies, 24/7 maintenance & support services is bij de dienst inbegrepen.

Gerelateerde artikelen