5 redenen waarom zorg op afstand prettig is voor de cliënt én de zorgverlener

Ontwikkelingen in de zorg staan niet stil. En dat is maar goed ook, want de behoefte aan zorg zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ook door de huidige coronacrisis verandert er veel voor de zorg. Zorgverleners en verpleegkundigen geven aan dat hun werkzaamheden anders zijn geworden en dat zij alleen nog noodzakelijke zorg geven om besmetting van de kwetsbare doelgroep te voorkomen.

Onnodige bezoeken moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Want de angst voor besmetting bij deze kwetsbare doelgroep is niet alleen groot, maar ook reëel. Steeds meer ouderen en zorgbehoevenden zeggen dan ook geplande zorg af, waardoor ook weer meer beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Het is dus tijd om op een nieuwe manier over zorg na te denken. Zeker nu we zorgverlening in een anderhalvemetersamenleving zullen moeten gaan vormgeven, is de vraag naar slimme ondersteuning hierbij groot.

In deze video legt Vinood Mangroelal van KPN Health uit wat er op dat gebied in de afgelopen periode aan ontwikkelingen zijn (artikel gaat verder onder deze video):


Maar, hoe vind je ondersteuning die het verlenen van zorg niet alleen makkelijker en veiliger maakt voor de zorgverlener, maar ook voor de cliënt?

Zorg op afstand, een veelgehoorde oplossing, klinkt namelijk niet voor iedereen even prettig. Het woord ‘afstand’ kan immers de indruk geven dat je je verder verwijdert van je cliënt, terwijl je juist in moeilijke tijden dicht bij iemand wilt zijn, zo goed en kwaad als dat kan. Toch kan zorg op afstand ook juist een gevoel van vrijheid én nabijheid geven. Wij geven je 5 redenen waarom:

1. Autonomie waar het kan, aandacht waar het moet

Door te kiezen voor een zorg op afstand-oplossing, bijvoorbeeld door sensoren te plaatsen in de leefruimte van een cliënt, is het gemakkelijker om zorg te bieden wanneer het nodig is, maar de cliënt ook de ruimte te geven om vrij te kunnen bewegen. Waar het gebruik van camera’s nog weleens als onprettig wordt ervaren, omdat het een gevoel van ‘bespieden’ kan geven en cliënten soms ervaren dat hun privacy daarbij niet gewaarborgd wordt, geven sensoren alleen activiteit door die belangrijk is voor het beschermen van de gezondheid van de cliënt.

Zo kan een sensor doorgeven dat iemand uit bed stapt, maar laat deze niet zien of de cliënt wel of niet gekleed is. Vanzelfsprekend zijn de sensoren dusdanig in te stellen, dat ze passen bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van een cliënt. Heeft iemand de neiging om ’s nachts te dwalen? Dan stel je de sensoren zo in dat deze een seintje geven als een cliënt het bed of de kamer verlaat na een bepaald tijdstip. Heeft iemand juist relatief weinig controle nodig, maar is hij of zij wel gevoelig voor valpartijen, dan kunnen slim geplaatste of gedragen sensoren registreren of iemand valt.

De cliënt kan in samenspraak met de zorgverlener bovendien precies bepalen welke sensorinformatie wel en welke informatie niet belangrijk is om door te geven voor zijn of haar specifieke gezondheidssituatie. Hierdoor ervaart een cliënt meer autonomie en sturing over zijn leven en zijn dagbesteding, wordt hij niet ‘volledig in de gaten gehouden’, maar kan hij of zij toch de zorg krijgen die nodig is. Zorgverleners kunnen dankzij deze slimme sensoren namelijk preciezer reageren op díe patiënten die aandacht nodig hebben, waardoor deze op dat moment ook echt de persoonlijke verzorging krijgen waar ze behoefte aan hebben. Met behulp van sensoren is het dus mogelijk om de zorg efficiënter én met meer persoonlijke aandacht in te richten. 

2. Minder werkdruk, meer échte zorgtaken

Zorgverlening op afstand maakt het dus gemakkelijker om zorgtaken preciezer uit te voeren. Door te kiezen voor slimme zorgdomotica kunnen handelingen, controles en processen die voorheen door zorgverleners zelf moesten worden uitgevoerd, nu automatisch worden ingericht. Naast dat dit kostbare tijd scheelt in het uitvoeren van de handelingen zelf, scheelt het ook een hoop administratietijd, omdat de meeste zorgdomotica gegevens en resultaten automatisch bijhouden en registreren. Als je kiest voor zorgdomotica-oplossingen die ook slim met elkaar samenwerken, kun je dus een hoop randzaken automatiseren. Zo verlicht je de werkdruk voor zorgverleners, waardoor zij meer tijd overhouden voor niet te automatiseren verzorgingshandelingen voor cliënten. Persoonlijke aandacht en een goed gesprek horen daar natuurlijk ook bij.

3. Betere informatievoorziening voor familie en mantelzorgers

Omdat informatie gemakkelijker wordt verzameld, is het ook makkelijker om relevante informatie over een cliënt te delen met familie en mantelzorgers. Door alle gegevens te laten samenkomen in 1 overzichtelijk dashboard is heel eenvoudig een totaalplaatje te maken van een specifieke cliënt. Ook kunnen veranderingen in bijvoorbeeld slaapgedrag of het aantal bewegingen op een dag snel en gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor kun je sneller nieuwe patronen ontdekken die wijzen op progressie of juist achteruitgang van een cliënt.

Door familie of mantelzorgers toegang te geven tot specifieke informatie uit het dashboard of automatisch een periodieke rapportage te sturen, houd je hen continu op de hoogte. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan, ook niet als ze even niet bij de cliënt langs kunnen komen. Het is zelfs mogelijk om familie en mantelzorgers toegang te geven tot een eigen mobiele applicatie waarbij zij de omgeving van de cliënt ook kunnen bekijken. Zo kunnen jullie samen een oogje in het zeil houden.

 

4. Iedereen een aanpak die bij hem of haar past

Het inregelen van sensoren en andere technologische of digitale zorgdomotica-hulpmiddelen is doorgaans erg eenvoudig en cliëntspecifiek in te richten. Zo kun je dus heel gemakkelijk een maatwerkinrichting maken voor een specifieke cliënt. Of je nu continu actief wilt kunnen kijken hoe het met iemand gaat, of dat je de inrichting zo verzorgt, dat je enkel op alarmeringen reageert, voor elke zorgbehoefte is er een eigen inregeling te maken.

Alle verschillende domotica komen vervolgens weer samen in 1 dashboard, waardoor je een totaaloverzicht hebt van alle cliënten en hun specifieke hulpmiddelen. Hulpverleners in een nachtdienst kunnen zo een automatische melding krijgen als een hulpbehoevende cliënt uit bed stapt en de badkamer in gaat, maar krijgen deze melding niet bij een cliënt van wie is vastgesteld dat deze zelfstandig het toilet kan gebruiken. Zo houden bewoners zelf de regie waar dat kan en kunnen hulpverleners meteen inspringen waar het moet. In plaats van meerdere keren een nachtronde te doen, kun je nu alleen hulp bieden als dat echt nodig is. Zo hoeven cliënten dus ook niet lang te wachten op hulp en kun je hen alle tijd geven die de cliënt verdient.

5. Zorg gaat weer over mensen

Met slimme zorg op afstand, maak je het verlenen van zorg weer de primaire taak van zorgverleners. Vervelende administraties, onnodige rondes of tijdnood door drukke schema’s kunnen allemaal flink worden verminderd, waardoor je als hulpverlener weer echt met de cliënt en zijn of haar welzijn bezig bent. Want hoeveel je ook automatiseert of slimmer maakt, het verlenen van echte zorg aan een ander, dat kan je alleen als mens.

Gerelateerde artikelen