5 ICT-trends in de zorg die niet zonder elkaar kunnen

Corona heeft voor een ongekende digitale transformatie gezorgd. Niet in de laatste plaats binnen de gezondheidszorg, denk maar aan alle zorg op afstand die nu kan worden geleverd. Simon Hoogvliet, VP Health Strategy bij KPN Health, deelt 5 trends en thema’s op ICT-vlak die niet zonder elkaar kunnen.

Binnen KPN Health, dat zorgorganisaties helpt op het gebied van IT, telecom en security, houdt Hoogvliet zich bezig met het uitzetten van de strategie en het bepalen van de thema’s waarop geïnnoveerd wordt. “Ons doel is om de zorg maximaal vooruit te helpen. We willen niet per klant zoveel mogelijk geld verdienen door steeds een nieuwe data-infrastructuur te bouwen. Integendeel: we streven juist naar een herbruikbare infrastructuur die voor de hele Nederlandse zorgsector ingezet kan worden.” Hoogvliet herkent momenteel 5 toonaangevende ICT-trends in de zorg die niet zonder elkaar kunnen. En waar KPN Health op inhaakt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Trend 1: Veel meer zorgprocessen worden gedigitaliseerd

De zorg staat zwaar onder druk omdat de vraag de beschikbare middelen in de vorm van geld en mensen overtreft. Dat leidt ertoe dat het tempo en de administratieve last voor zorgmedewerkers enorm hoog zijn. Digitalisering van een groeiend aantal zorgprocessen, zo stelt Hoogvliet, levert een grote bijdrage aan het ontlasten van die druk, zodat medewerkers meer tijd overhouden om met cliënten bezig te zijn.

Hoogvliet: “Door digitalisering neemt de administratieve last af, kan men elkaar makkelijker vinden en wordt informatie uit dossiers makkelijker gedeeld zonder dat dit extra werk oplevert. Daardoor zijn zorgmedewerkers tevredener en ervaren ze minder druk, terwijl cliënten erbij gebaat zijn omdat er meer tijd voor ze is en ze de juiste zorg krijgen.”


Whitepaper: Digitale zorg dichtbij

Lees in dit whitepaper hoe de zorg een kantelpunt bereikte in digitalisering, over de 3 factoren voor succesvolle omwenteling en hoe je in 3 stappen tot meer wendbaarheid komt.

Download


Trend 2: Vrij stromen van gegevens

Hoewel er nog een lange weg te gaan is, ziet Hoogvliet de contouren van een duurzaam informatiestelsel om zorgdata niet alleen soepel en vrij te laten stromen, maar ook gecontroleerd, compliant en veilig: “De zorg verplaatst zich steeds meer naar dáár waar het nodig en relevant is voor het individu. Dit betekent dat je ook op andere plekken dan eerst toegang moet hebben tot zorgdata.”

Als voorbeeld haalt hij de beslissing tot vervolgzorg aan. “Ben je in staat om tijdens de triage een beter geïnformeerd besluit te nemen over de benodigde vervolgzorg? Dan kun je gesleep met patiënten voorkomen en kan een patiënt sneller op de juiste plaats zijn. Dit is vooral belangrijk bij ouderenzorg, waar patiënten vaak al een rijke historie van complexe geriatrische zorg hebben.”

Trend 3: Zorg op afstand haalt bereikbaarheid zorg dichterbij

De zorg verplaatst zich dus naar waar het nodig is. Hoogvliet: “Corona is hierin een versneller geweest, waardoor we de beweging naar zorg op afstand makkelijker accepteren. Zo hebben we ook veel digitale werkplekken mogelijk gemaakt, waardoor huisartsen consulten op afstand kunnen doen en vanuit huis kunnen werken.” Alle technologie hiervoor is volgens hem standaard beschikbaar, het draait vooral om adoptie in de zorg en het beschrijven hoe processen anders kunnen.

Het motto zou volgens hem moeten zijn: waar het digitaal kan, moet het ook digitaal – mits passend voor de behandeling. “Soms kan het voor een patiënt te belastend zijn om naar de arts te komen en kan het prima online, terwijl het andere keren gepast is om wél te komen zodat de arts bijvoorbeeld kan zien wat de energie van een patiënt is en hoe hij naar de spreekkamer loopt. Dit vraagt om een stabiele infrastructuur en een gestandaardiseerd behandelproces, zodat de behandelaar alleen maar een wissel hoeft om te zetten: fysiek of digitaal. Wij kunnen daarvoor zorgen.”

Trend 4: Internet of Medical Things

Ook binnen de zorg geldt dat (bijna) alles draadloos en verbonden wordt. Met de term Internet of Medical Things (IoMT) wordt bedoeld dat steeds meer medische apparaten en applicaties met IT-zorgsystemen worden verbonden via online netwerken. Voorbeelden van toepassingen zijn het monitoren van patiënten op afstand aan de hand van sensoren en infuuspompen die zijn verbonden met analytics-dashboards. Een interessante ontwikkeling is dat consumenten steeds vaker wearables hebben waarmee zorggerelateerde data wordt gegenereerd, stelt Hoogvliet. “Dat soort data kan nu doorgaans nog niet worden gebruikt in het zorgproces. In het kader van preventie en vroegtijdige monitoring wil je echter een connectie leggen met andere zorgdata.”

KPN Health kan de connectiviteit en data-aggregatie voor het IoMT leveren. “Binnen de infrastructuur zijn met name wireless en dataprioriteit heel belangrijk: een Netflix-applicatie vraagt om een bepaalde bandbreedte om te kunnen streamen, maar moet wel voorrang verlenen aan medische signalering en informatie die van hetzelfde netwerk gebruik maakt. Hiervoor leveren wij bijvoorbeeld technologieën als een managed SD-WAN, edge computing omdat je lokaal heel veel rekenkracht nodig hebt, 5G omdat dit indoor hele mooie oplossingen biedt voor het prioriteren van verkeer en ons IoT-platform voor het stroomlijnen, aggregeren en in dashboards zichtbaar maken van zorgdata.”


Internet of Medical Things

Zet een extra stap richting digitalisering door medische apparaten te verbinden. Ontdek hoe u innovatieve kansen het beste aangrijpt.

Download


Trend 5: AI heeft enorme potentie, maar vereist eerst actie

Artificial intelligence (AI) kan enorm krachtig zijn in de gezondheidszorg, meent Hoogvliet. “Binnen de radiologie is het bijvoorbeeld een hele grote belofte. Op basis van augmented reality kan AI inzichten aandragen die artsen kunnen toepassen bij hun diagnose.” Het grote probleem volgens de strateeg: eerst moet de data gaan stromen en moeten er meer herbruikbare databronnen komen.

Hoogvliet: “De komende jaren moet er daarom veel meer gestandaardiseerd worden in hoe je alle data vastlegt. Bij machine learning geldt immers: rubbish in is rubbish out. Met alleen ongestructureerde informatie is het ook voor AI heel ingewikkeld om patronen in gegevens te herkennen. Met elkaar moeten we er dus hard aan gaan werken de komende jaren om die data-infrastructuur te voeden. Lukt dat, en hebben we de data- en presentatielaag van elkaar ontkoppeld, dan kan AI een hele mooie bijdrage leveren aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.”

KPN Health: de zorg vooruit helpen

KPN Health streeft naar een bereikbare en op mensen gerichte zorg waarin eenvoudiger kan worden gewerkt en samengewerkt. Daarvoor biedt het oplossingen aan als ZorgMessenger voor veilig e-mailen, chatten en videobellen, Medische Berichtenservice voor veilige en efficiënte uitwisseling van medische berichten tussen zorgpartners en een werkplek voor de zorg die digitaal samenwerken mogelijk maakt.

Gerelateerde artikelen