3 trends die de wereld van security en compliance veranderen

Security en compliance veranderen voortdurend. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct effect op compliance. Ook de security binnen een organisatie kan snel veranderen als gevolg van zowel technologische als maatschappelijke gebeurtenissen.

1 Agile werken

De digitale wereld vraagt wendbaarheid en snelheid. Hoe sneller een bedrijf kan opereren, hoe succesvoller het over het algemeen meestal is. Het is dus logisch dat organisaties agile werken omarmen. Dit vormt vaak een zware uitdaging voor de security- en complianceofficer. Want agile is niet alleen een snelle manier van werken, het is ook een werkmethodiek met veel ‘losse eindjes’, die weer veiligheids- of compliance-risico’s in zich draagt. Organisaties staan dus voor de uitdaging agile te verenigen met hun uitdagingen op het gebied van veiligheid. Dit is mogelijk door interne procedures, met name op het gebied van IT, te automatiseren en waar nodig te outsourcen aan gespecialiseerde partijen.

2 Globalisering en wetgeving

Internet heeft geen grenzen en verbindt wereldwijd steeds meer mensen en apparaten. Wetgeving op dit vlak is dan ook steeds internationaler van aard. In 2017 volgt vanuit de EU nog strengere regelgeving op het gebied van datalekken en privacy. Ook andere eisen (SOx, jaarrekeningcontrole, ISO-eisen) leggen in de praktijk een zware tol op organisaties. Toezichthouders als de AP (voorheen CBP), de AFM en de SEC treden steeds strenger op. Hoe blijf je compliant te midden van al die, soms zelfs tegenstrijdige, wetgeving? Het zijn complexe vraagstukken die bedrijven vragen om beslissingen te maken voor een toekomst die onzeker is. Toch moeten ze wel gemaakt worden.

3 War for talent

Security en compliance zijn steeds belangrijkere thema’s. De vraag naar specialisten op dit vlak is dan ook groot. Er is een concurrerende arbeidsmarkt voor deze professionals ontstaan. Tegelijkertijd verandert security en compliance voortdurend, zodat deze experts hun kennis continu up-to-date moeten houden of zich verder moeten specialiseren. Dit maakt het vinden, aannemen en herhaaldelijk ‘bijspijkeren’ van dit soort specialisten een complexe en kostbare exercitie. Organisaties moeten zich dan ook vooraf goed afvragen of het wel nodig is om dit ‘in house’ te doen of dat het beter is deze taken uit te besteden.  

Meer weten

Whitepaper: 'Security & Compliance in een snel veranderende omgeving'

Veel organisaties zijn nog terughoudend met het overstappen naar de cloud. De grootste zorgen liggen op het gebied van security & compliance. In deze whitepaper de 5 belangrijke trends en uitdagingen op het gebied van security & compliance en 4 concrete handvatten om juist ook in de cloud veilig en aantoonbaar in control te zijn.

Download

Gerelateerde artikelen